arrow_back

Onderzoek afgerond naar Innovatie bij eis 4D en 5D

De eisen 4D en 5D van de CO2-Prestatieladder dienen voor het ontwikkelen van CO2 -reducerende initiatieven in de sector. Het ontbrak SKAO echter aan een gedegen inzicht in welke initiatieven er voor deze eisen worden ontwikkeld en hoe innovatief deze zijn. Simon Goes, master student Innovation Sciences aan de Universiteit Utrecht heeft dit in opdracht voor SKAO in zijn master thesis onderzocht.

Insteek van het onderzoek

Het onderzoek richt zich op de initiatieven die bedrijven opzetten om te voldoen aan de eisen 4D en 5D van de ladder. Daarbij wordt specifiek gekeken naar hoe bedrijven tot deze initiatieven komen, hoe innovatief deze zijn en wat de grootste uitdagingen zijn. Ook onderzochten we de kritieken uit het werkveld op de eisen 4D en 5D. Om dit te achterhalen, heeft Simon bij 16 gecertificeerde bedrijven interviews afgenomen. Daarbij zijn verschillende bedrijven uit verschillende sectoren benaderd, van ICT tot waterbouw en van infra tot afvalverwerking.

 

Innovatieve en inspirerende projecten leiden tot CO2-reductie

Uit de interviews blijkt dat er veel innovatieve en inspirerende projecten zijn gestart. Duidelijk is dat veel bedrijven zich richten op het verminderen van grondstofverbruik door het hergebruik van oud materiaal. Daarnaast zijn er meerdere bedrijven die zich bezighouden met zeer complexe initiatieven die een grote impact kunnen hebben.

 

Verschillende motivaties

Een blik op de motivaties van de bedrijven leert ons dat er een aantal van de initiatieven puur gestart is als gevolg van de eisen van de ladder. Ook leert het ons dat een groot gedeelte van de bedrijven intrinsiek gemotiveerd is over de initiatieven die zij hebben opgezet.

 

Feedback en verbeterpunten

De geïnterviewde bedrijven hebben ook feedback gegeven op de eisen. Daarbij kwam voornamelijk naar voren dat de sub eisen te beperkend zijn. SKAO neemt dit mee in de evaluatie van Handboek 3.0. Daarnaast gaven bedrijven aan te wensen dat de CO2-Prestatieladder door meer opdrachtgevers wordt toegepast.

 

Conclusie: innovatieve CO2-reducerende initiatieven door eis 4D en 5D

Uit de onderzoekresultaten blijkt dat de 4D en 5D eisen zeer zeker bijdragen aan de C02-reductie in de onderzochte sectoren. Het overgrote deel van de geïnterviewde bedrijven laten innovatieve CO2-emissie besparende initiatieven zien. SKAO neemt de feedback die de bedrijven hebben gegeven over de eisen serieus. Daarnaast zal SKAO de komende tijd op de website aandacht geven aan een aantal van de onderzochte innovatieve initiatieven, ter inspiratie.

 

U kunt hier het gehele onderzoek lezen