arrow_back

Combinatie Rotterdamsebaan bouwt de duurzaamste tunnel van Nederland met de CO2-Prestatieladder

Op de bouwplaats van de Rotterdamsebaan, een project waarin BAM en VolkerWessels samenwerken binnen de Combinatie Rotterdamsebaan, prijkt een bouwbanner van de CO2-Prestatieladder. Bij de ontwikkeling van dit project wordt duurzaamheid naar een hoger niveau getild. Zo krijgt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag de duurzaamste tunnel van Nederland. Deze tunnel wordt vernoemd naar een kunstwerk van Piet Mondriaan, de Victory Boogie Woogie.

De Combinatie Rotterdamsebaan bestaat uit BAM Infra, BAM Infra Verkeerstechniek, Wayss & Freytag Ingenieurbureau AG, en de VolkerWessels-ondernemingen KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort en Vialis. SKAO spreekt met Menno Visser, CSR Specialist bij het Shared Service Center KAM van BAM Infra Nederland bv, over de rol van duurzaamheid en de CO2-Prestatieladder in dit bijzondere project.
 

In opdracht van de gemeente Den Haag werkt de Combinatie Rotterdamsebaan aan duurzame infrastructuur, die de bereikbaarheid van Den Haag moet verbeteren. Op dit moment is de bereikbaarheid van Den Haag grotendeels afhankelijk van de Utrechtsebaan (A12), waar 40 procent van het verkeer dagelijks gebruik van maakt om de stad in en uit te rijden. Dit leidt tot files op de Utrechtsebaan en sluipverkeersstromen in de Haagse woonwijken Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De komst van de Rotterdamsebaan moet daarom de druk op de huidige infrastructuur verminderen.

Duurzaamheid en CO2-Prestatieladder in aanbesteding

Opdrachtgever gemeente Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dat kan uiteraard alleen stapsgewijs. Bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan heeft zij een ‘Inspiratiedocument Duurzaamheid’ opgesteld waarin negen duurzaamheidsthema’s zijn beschreven. Uiteindelijk zijn vijf van de negen thema’s uit het inspiratiedocument opgenomen in het EMVI-criterium duurzaamheid: geluid, luchtkwaliteit, materiaal- en grondstoffengebruik, energie en toekomstwaarde. Voor elk van de vijf thema’s dienden duurzaamheidsmaatregelen te worden voorgesteld. De Combinatie Rotterdamsebaan heeft ingeschreven met CO2-ambitieniveau 5. Bij de beoordeling had de Combinatie niet de laagste aanbiedingsprijs, maar behaalde o.a. op het EMVI-criterium duurzaamheid de hoogste score en heeft het project daarom toch gegund gekregen.

Al met al zegt het bouwconcern met diverse duurzame maatregelen 37,6 kiloton CO2-uitstoot te besparen bij de realisatie van de Rotterdamsebaan.


Duurzame maatregelen

Voorbeelden van duurzame maatregelen in het project zijn het gebruik van 100% groene stroom op de bouwplaats, de toepassing van ledverlichting tijdens de bouw, afvalmanagement en het verzorgen van workshops over duurzaamheid en de toepassing van zogeheten LE2AP-asfalt. Dit is een door BAM ontwikkeld duurzaam asfaltmengsel dat grotendeels bestaat uit gerecycled asfalt en wordt bij een lagere temperatuur geproduceerd. Dit levert volgens BAM naast de hoge hergebruikwaarde, een energie- en CO2-reductie op van 30 procent. Daarnaast wordt geluidreducerend asfalt toegepast en wordt gebruik gemaakt van zogenaamde diffractoren langs de wegen. Dit zijn speciale roosters die het verkeerslawaai absorberen en naar boven afbuigen. Hierdoor neemt de geluidsbelasting voor de omgeving af. Verder wordt in het kader van een convenant tussen BAM, Shell en de gemeente Den Haag gebruik gemaakt van GTL als brandstof voor de bouwmachines. GTL staat voor Gas to Liquid, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas, die onder andere zorgt voor lagere lokale emissies van SOx, NOx, roetdeeltjes en fijnstof.

Bekijk hieronder een virtuele rit over de Rotterdamsebaan:

Victory Boogie Woogietunnel

De Victory Boogie Woogietunnel met 2 tunnelbuizen wordt 1.860 meter lang. Aan een zijde van de tunnel wordt over het dienstgebouw en de tunnelmond een overkapping van zonnepanelen geplaatst. De elektriciteit die hiermee wordt opgewekt, zal worden gebruikt in het dienstgebouw. In de tunnel wordt met filters fijnstof afgevangen en worden ledverlichting en energiezuinige ventilatiesystemen geïnstalleerd.

De tunnelboormachine waarmee de tunnel geboord gaat worden, is eerder gebruikt voor de Sluiskiltunnel in Zeeland. Afgelopen jaar werd de tunnelboormachine bij de Duitse firma Herrenknecht gereviseerd en voorzien van een nieuw graafwiel. Door de immense boormachine met een diameter van 11,34 meter en een lengte van 80 meter te hergebruiken, wordt er veel materiaal bespaard.

Aan de wieg van de CO2-Prestatieladder

Bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan was het hebben van het CO2-bewust certificaat een contracteis. In het algemeen heeft de toepassing van de CO2-Prestatieladder in projecten van BAM Infra NL geleid tot een groter bewustzijn op de milieu-impact van zijn activiteiten. Het bouwconcern heeft zelfs aan de wieg gestaan van het CO2-managementsysteem. Zo organiseerde BAM in de periode 2006-2009 een aantal congressen over CO2-reductie, wat uiteindelijk leidde tot de lancering van de CO2-Prestatieladder door ProRail. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie was het bouwbedrijf als inspirator en ‘geestelijk vader’ betrokken bij de totstandkoming van de ladder, aldus Visser.

Positieve effecten

“Door het steeds betere inzicht in onze eigen CO2-emissies en het continu zoeken naar  reductiemogelijkheden draagt de CO2-Prestatieladder bij aan onze duurzaamheidsambities. Ook beloont de CO2-Prestatieladder duurzame en innovatieve oplossingen door gunningvoordeel bij aanbestedingen. Daarnaast stimuleert het managementsysteem BAM Infra NL om in de keten, met leveranciers en eindgebruikers, aan de slag te gaan met CO2-reductie”, zegt de CSR Specialist.

“Niet alleen onze opdrachtgevers, maar ook onze medewerkers hechten veel waarde aan duurzaamheid. Ook potentiële medewerkers kijken in hun afweging om al dan niet bij een bedrijf te gaan werken naar het duurzame karakter van de organisatie. Het CO2-Bewust certificaat draagt hier zeker ook aan bij.”
 

Onderscheidend vermogen

Visser: “Inmiddels hebben bijna alle grote bouwbedrijven het CO2-ambitieniveau 5. Het onderscheidend vermogen van de CO2-Prestatieladder binnen aanbestedingen staat hiermee wel onder druk. Ik ben benieuwd  hoe SKAO samen met opdrachtgevers  mogelijkheden ontwikkelt om koplopers op duurzaamheidsgebied toch extra te kunnen belonen bij aanbestedingen. Hoe dan ook, wij zullen samen met partijen in de keten continu op zoek blijven naar nieuwe kansen om ons te onderscheiden op het gebied van bijvoorbeeld duurzame technieken, materialen, alternatieve brandstoffen en energiezuiniger materieel”.

Bekijk hieronder meer over de Rotterdamsebaan: