EED energie-audit

Voldoen aan de EED Energie-audit met de CO2-Prestatieladder


Wat is de EED Energie-audit?

De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik en van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. 

De EED Energie-audit is verplicht voor ondernemingen met meer dan 250 FTE, een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

De EED Energie-audit bestaat uit een systematische aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming, met als doel mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te rapporteren. Meer informatie over de EED energie-audit kunt u vinden via www.rvo.nl/EED.

De CO2-Prestatieladder als alternatieve invulling voor de EED Energie-audit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal keurmerken benoemd die als alternatieve invulling gelden van de EED Energie-audit. Organisaties die hieraan voldoen, hoeven dan geen energie-audit uit te voeren, omdat zij dit standaard al doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor MJA3/MEE en ISO 50001. Ook de eisen van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 komen overeen met de eisen die aan de EED Energie-audit worden gesteld. Een certificering vanaf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder is daarom als acceptabel erkend voor de auditverplichting. Met andere woorden, organisaties kunnen ook aan de EED Energie-auditplicht voldoen door een certificaat vanaf niveau 3 te behalen op de CO2-Prestatieladder. In deze factsheet staat meer gedetailleerde informatie over de link tussen de onderwerpen van de EED energie-audit in relatie tot de CO2-Prestatieladder.

Andersom kan het ook interessant zijn: Organisaties die een goedgekeurde EED Energie-audit hebben doorlopen, kunnen relatief gemakkelijk doorgroeien naar een niveau 3 certificering op de CO2-Prestatieladder. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe uw organisatie een certificaat niveau 3 op de CO2-Prestatieladder kan behalen met een goedgekeurde EED Energie-audit.

De EED Energie-audit voor gemeenten

De EED Energie-audit is verplicht voor een groot aantal bedrijven, maar ook voor sommige gemeenten. Net als ondernemingen, voeren gemeenten economische activiteiten uit. Voorbeelden daarvan zijn het exploiteren van een zwembad, een sportveld, een vastgoedbedrijf of een grondbedrijf. De EED-richtlijn stelt daarom dat gemeenten die voldoen aan de definitie van een grote onderneming, verplicht zijn om de EED Energie-audit uit te voeren.

Om te weten of een gemeente onder de EED Energie-auditplicht valt, heeft de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een werkinstructie opgesteld met de voorwaarden (zie hoofdstuk 5 van de werkinstructie). Daarnaast heeft RVO een applicatie ontwikkeld, waarin is te zien welke organisaties een alternatieve invulling geven aan de EED Energie-audit door bijvoorbeeld gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder.

Co de Smalen, voorzitter van het EED-kernteam: “De CO2-Prestatieladder geeft invulling aan de EED, houdt de toezichthouder buiten de deur en geeft het bedrijf ook richting klanten een positief imago.”