Verifierende Instellingen voor CO2-Prestatieladder opgenomen op website SKAO

De SKAO heeft op haar website een overzicht opgenomen van de Verifi‰rende Instellingen die de verificaties van een emissie-inventaris mogen uitvoeren in het kader van de CO2-Prestatieladder.