Verifierende Instellingen voor CO2-Prestatieladder opgenomen op website SKAO

De SKAO heeft op haar website een overzicht opgenomen van de Verifi‰rende Instellingen die de verificaties van een emissie-inventaris mogen uitvoeren in het kader van de CO2-Prestatieladder.

Duurzame projecten in aanmerking voor prijs

De inschrijving voor de Nederlandse Bouwpluim 2013 is gestart. Grootschalige bouwprojecten, die laten zien dat er geweldige resultaten geboekt kunnen worden als opdrachtgever en opdrachtnemer op een open, transparante en coöperatieve manier met elkaar omgaan, komen in aanmerking voor de prijs.