Nieuws

Publicatieplicht Handboek 3.0

De publicatieplicht is vanaf Handboek 3.0 een algemene eis: niet voldoen aan de publicatieplicht is niet voldoen aan eisen van de CO2-Prestatieladder. SKAO ontving signalen dat gecertificeerde bedrijven niet altijd hun pagina op de SKAO-website gedurende het gehele jaar op orde hebben.

Bekijk ons filmpje over de maatregellijst

Je bent duurzaamheidsmanager. Hoe weet je nu of je een ambitieuze reductiedoelstelling hebt en hoe goed je het doet in je sector? Je wilt immers goed blijven scoren op de CO2-Prestatieladder. Geen nood, de maatregellijst helpt je hierbij! Bekijk hier hoe de Maatregellijst werkt en wat jij er aan hebt.

SKAO publiceert Ambities en Prioriteiten 2016-2018

SKAO publiceert ‘Ambities en Prioriteiten 2016-2018
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft haar ‘Ambities en Prioriteiten 2016-2018’  gepubliceerd. Het streven is om de omschreven ambities en prioriteiten gezamenlijk met de markt op te pakken.

Kabinet schetst route naar CO2-arme energievoorziening

De Energieagenda die vandaag door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft aan hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. In de energietransitie stuurt het kabinet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarbij is het belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen bij een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier benutten we de economische kansen die de energietransitie met zich meebrengt. 

Groene stroom volgens de CO2-Prestatieladder

Het gebruik van groene stroom is een relatief eenvoudige manier om de CO2-uitstoot van een bedrijf te reduceren. Veel bedrijven kiezen voor deze maatregel. De CO2-Prestatieladder stelt strenge eisen aan wat er met groene stroom wordt bedoeld, zie Handboek 3.0 pagina 33. In onderstaande vragen geven we een korte uitleg over wat groene stroom volgens de ladder inhoudt en leggen we de belangrijkste begrippen uit.

Update Maatregellijst

De Maatregellijst is sinds 1 januari 2016 een verplicht onderdeel van de CO2-Prestatieladder. SKAO heeft op haar website een aparte pagina aangemaakt, voor alle informatie over de Maatregellijst. In dit nieuwsbericht de aankondiging van Maatregellijst 2017 en meer informatie over de Maatregellijst pagina.

Cement gemaakt van restproduct staalfabrieken moet leiden tot enorme CO2-reductie

Bij de productie van staal ontstaat jaarlijkse wereldwijd ruim honderd miljoen ton staalslak. Deze gigantische berg restproduct blijft grotendeels ongebruikt. TU/e-hoogleraar bouwmaterialen Jos Brouwers gaat in samenwerking met industriële partners onderzoeken of hij er cement van kan maken. Als dat lukt, kan dat jaarlijks meer CO2-emissies besparen dan al het verkeer in Nederland uitstoot.

I&M laat zich certificeren voor de CO2-Prestatieladder

Het ministerie, inclusief de uitvoeringsdiensten Rijkswaterstaat en ILT en de agentschappen PBL, KNMI laat zich certificeren voor de CO2-Prestatieladder. In eerste instantie voor niveau 3.

Vastgoedgiganten nalatig in verduurzaming kantoorpanden

De meeste kantoorpanden van de twintig grootste vastgoedeigenaren zijn zo lek zijn als een mandje. Maar liefst 54 procent van de panden voldoet niet aan de norm van energielabel C als minimum, zo blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. “We zijn geschrokken van de resultaten,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. “Veel vastgoedeigenaren blijken volstrekt nalatig in het energiezuiniger maken van hun kantoorpanden.”

Het hele jaar Kerstmis met minder CO2

De meeste mensen hebben nog niet eens nagedacht over een sinterklaascadeautje, maar de bestellingen voor onze kerstpakketten zijn al lang en breed de deur uit. Dick Brandwijk is er het hele jaar druk mee.

Minder CO2- uitstoot ondanks economische groei

In het derde kwartaal van 2016 was de CO2-uitstoot in Nederland 2,3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie groeide in dezelfde periode met 2,4 procent. Dit is het derde kwartaal op rij dat de CO2-uitstoot lager is bij economische groei. Belangrijke oorzaak van de lagere uitstoot is dat energiecentrales meer aardgas in plaats van steenkool hebben ingezet bij de productie van elektriciteit. Ook is er opnieuw minder gas gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Dit meldt CBS.

Hoe de GWW- en bouwsector in 2050 klimaatneutraal kan zijn

Kornelis Blok, eminent aanjager van het Europees en internationaal klimaatbeleid, beschrijft aan de hand van vijf ontwikkelingspunten hoe de bouw- en gww- sector in 2050 klimaatneutraal kan zijn. “Sinds de klimaattop in Parijs is energieneutraliteit alleen maar urgenter geworden.”

BAM opnieuw bekroond voor inspanningen tegen klimaatverandering

Koninklijke BAM Groep is opnieuw erkend als koploper voor inspanningen tegen klimaatverandering en bekroond met een positie op The Climate ‘A’ List. Een lijst van CDP, een internationale, toonaangevende non-profitorganisatie die duurzame economieën wereldwijd stimuleert.

Bedrijven en instellingen geven meer uit aan R&D

Bedrijven, publieke onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs gaven in 2015 samen ruim 13,6 miljard euro uit aan Research en Development (R&D). Dat is 3 procent meer dan het jaar ervoor. De uitgaven aan R&D stijgen al enkele jaren licht. Dat meldt CBS.

Innovatiebijeenkomst CO2-Prestatieladder = VOL

Koplopers belonen: Naar meer onderscheidend vermogen op projecten

DIT EVENEMENT IS HELAAS AL VOL!

Op 9 december 2016 organiseert Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht een innovatiebijeenkomst voor gecertificeerde bedrijven en opdrachtgevers. Het thema van de Innovatiebijeenkomst is ‘Koplopers belonen: Naar meer onderscheidend vermogen op projecten’.

Ooms Civiel, TNO en provincie Zuid-Holland realiseren nieuw asfaltmengsel

Op 8 oktober is door Ooms Civiel op een privéterrein in de gemeente Hoorn een proefstrook aangelegd met een nieuw asfaltmengsel. Het mengsel is speciaal ontwikkeld om de rolweerstand en daarmee het brandstofverbruik van het verkeer op de weg te minimaliseren.

Klimaattop: Practice what you preach: overheden en bedrijven aan de slag met de CO2-Prestatieladder

Op 26 oktober 2016 vindt de Nationale Klimaattop plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. De Klimaattop brengt decentrale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven vanuit alle geledingen van de samenleving bijeen om bestaande acties te versnellen, op te schalen en te verbreden naar de rest van de samenleving.

Duurzaam beleggen in pensioensector groeit door

In de pensioensector wordt steeds meer duurzaam belegd en die groei zal gezien alle voornemens in de sector verder doorzetten. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar duurzaam beleggen in de pensioensector.

Unieke warmtebatterij van TNO voor verliesvrije opslag van zonnewarmte

TNO is er samen met partners in geslaagd een oplossing te ontwikkelen om het energieoverschot van energieproducerende gebouwen lokaal op te slaan in een werkende, verliesvrije warmtebatterij. Energieproducerende gebouwen leveren netto meer energie dan ze verbruiken.

Versneld naar circulaire economie: in 2050 recyclen we alles

Het kabinet wil dat Nederland in 2050 circulair is. Dan moet de economie volledig draaien op hergebruikte grondstoffen en moet al het afval worden verwerkt tot bruikbare materialen. Zo moeten het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2 worden verminderd.

Voldoen aan EED energie-auditverplichting met CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) draagt bij aan onder andere minder uitstoot en luchtverontreiniging in Europa, met als doel 20% lager energieverbruik in Europa in 2020. De EED-richtlijn verplicht bepaalde grote ondernemingen (meer dan 250 FTE of jaaromzet >50 miljoen euro) een energie-audit uit te voeren, met als doel het terugdringen van het energieverbruik van grote ondernemingen.

CO2-uitstoot in Nederland loopt op

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is afgelopen jaar met 5% toegenomen ten opzichte van 2014. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend. De toename werd grotendeels veroorzaakt door kolencentrales. Daarnaast gebruikten woningen en kantoren meer aardgas voor verwarming.

750ste certificaat voor de CO2-Prestatieladder uitgereikt aan Covalent

Het aantal gecertificeerde bedrijven op de CO2-Prestatieladder blijft snel groeien. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft in Amersfoort het 750ste certificaat uitgereikt aan Covalent.

Marktconsultatie over inkoop groene stroom voor Rijksoverheid

De Rijksoverheid wil de komende jaren 70 procent van haar groene stroom inkopen inclusief certificaten (garanties van oorsprong). De stroom moet komen uit wind- of zonne-energie uit een aantal Europese landen. De overige 30 procent wil het Rijk kopen via losse certificaten van nieuwe Nederlandse windparken of zonne-energieprojecten.

Diesel halen uit lucht: zonnecel maakt brandstof van CO2

Wetenschappers van de Universiteit van Illinois in Chicago hebben een zonnecel gemaakt die koolstofdioxide in de atmosfeer omzet in bruikbare brandstof.

Afvalcentrale AVR gaat CO2 leveren aan tuinders

De afvalcentrale van AVR in Duiven gaat vanaf 2018 CO2 afvangen en leveren aan bedrijven in de regio Arnhem. AVR wil ook vanuit Rozenburg CO2 gaan leveren aan tuinders in het Westland.

SKAO is op zoek naar een locatie voor innovatiebijeenkomst

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) organiseert in het najaar van 2016 een innovatiebijeenkomst over klimaatneutraliteit. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: energiebesparing, elektrificatie, duurzame opwek en de circulaire economie. Voor de innovatiebijeenkomst zijn wij op zoek naar een locatie voor 150 personen. Heeft u als bedrijf of overheid een mooie ruimte waar wij voor een dagdeel gebruik van mogen maken? Laat het ons weten via info@skao.nl

Ministerie Infrastructuur en Milieu aan de slag met de CO2-Prestatieladder

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil groeien naar een klimaatneutrale organisatie. Een van de stappen die ze daarvoor nemen is het certificeren op de CO2-Prestatieladder. Dat staat in het onlangs verschenen duurzaamheidsverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het gebruik van de maatregellijst

Vanaf Handboek 3.0 maakt de Maatregellijst onderdeel uit van de CO2-Prestatieladder. De eerste versie van de Maatregellijst is in oktober 2015 gepubliceerd en vanaf 1 januari 2016 is de Maatregellijst een verplicht onderdeel. Om te zorgen dat de Maatregellijst op de juiste manier gebruikt wordt, spreekt SKAO regelmatig over praktijkervaringen met CI’s en adviseurs en verzamelt zij feedback van bedrijven.

OESO noemt CO2-Prestatieladder als best practice voor duurzaam inkopen

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen.

Rabobank beloont bedrijven op de CO2-Prestatieladder

Opnieuw heeft de Rabobank EIB-gelden beschikbaar gekregen voor het verstrekken van bedrijfskrediet met positieve impact, dit keer in totaal 110 miljoen euro. De eerste tranche van 50 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) voor een impactlening bij de Rabobank is inmiddels volledig benut. In de afgelopen zes maanden hebben 47 mkb- en midkap bedrijven gebruik gemaakt van een impactlening.

Klimaatafspraken Parijs vragen om gigantische investeringen

De klimaatdoelen die eind 2015 tijdens de klimaattop in Parijs zijn afgesproken, vragen om een drastische aanpassing van onze economie, zo blijkt uit een recent studie van CE Delft. Onze huidige producten, machines en productiewijze voldoen niet aan de toekomstige vraag vanuit een koolstofarme economie en dat zal gepaard gaan met enorme des-investeringen en versnelde afschrijvingen in de fossiele economie.

12 visies op wonen zonder aardgas

Hoe stoppen we in Nederland met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen? Het HIER Klimaatbureau nodigde twaalf betrokkenen vanuit maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijfsleven en enkele ervaringsdeskundigen uit om vanuit eigen perspectief een bijdrage te leveren aan deze discussie.

Afvalbrengstation Den Haag: energie- en waterneutraal

Gebruikte damwanden, restmaterialen uit de automobielindustrie en afgekeurde sandwichpanelen: het is zomaar een greep uit de materiaalsoorten die gebruikt gaan worden bij de bouw van een nieuw afvalbrengstation aan de Uitenhagestraat in Den Haag. Van Boekel Zeeland BV (niveau 5)is aangetrokken als hoofdaannemer.

Adviesbureaus krijgen update CO2-Prestatieladder

Op 6 juni jl. organiseerde de SKAO in het hoofdkantoor van Primum in Amersfoort een bijeenkomst voor Adviesbureaus. Er waren 30 verschillende organisaties aanwezig die bedrijven in het kader van de CO2-Prestatieladder adviseren.

Seminar Handreiking Aanbesteden CO2-Prestatieladder voor opdrachtgevers

Op 5 oktober 2016 organiseert SKAO in samenwerking met CROW een seminar voor (decentrale) overheden in Utrecht. Tijdens het seminar leert u hoe u de CO2-Prestatieladder kunt inzetten met de Handreiking Aanbesteden, krijgt u uitleg over het nieuwe plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en hoort u hoe de CO2-Prestatieladder past in de gewijzigde aanbestedingswet.

Schultz: Nederlandse infrastructuur in 2030 energieneutraal

Het Nederlandse hoofdwegennet en waternetwerk draait over veertien jaar volledig energieneutraal. Dit betekent dat nieuwe bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat energie  opwekken die weer wordt ingezet voor het eigen netwerk. De weg en de directe omgeving krijgen een rol bij de energieopwekking. Zonnepanelen en windmolens langs snelwegen, op dijken en sluiscomplexen en bij vaarwegen gaan elektriciteit leveren voor verkeerscentrales en gemaaid bermgras wordt omgezet in groen gas.

Green Deal Het Nieuwe Draaien Ondertekend

Op donderdag 26 mei hebben op de TKD 28 organisaties uit de GWW en Infra, waaronder bouwbedrijven en brancheorganisaties, samen met onderwijsinstellingen, lokale overheden en de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hun handtekening onder de Green Deal Het Nieuwe Draaien gezet. 

 

Nieuwe cijfers toegevoegd CO2emissiefactoren.nl

Het onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft heeft uitgebreid wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd over de emissiefactoren van warmtelevering en stadsverwarming. Dit onderzoek is in opdracht van RVO uitgevoerd. De nieuwe emissiefactoren zijn heden, 18 mei 2016, toegevoegd aan de lijst van www.CO2emissiefactoren.nl. Voor de CO2-Prestatieladder mogen de cijfers direct gebruikt worden, per 1 januari 2017 zijn de cijfers voor warmtelevering en stadsverwarming verplicht.

 

Wetenschappelijk onderzoek: CO2-Prestatieladder verdubbelt COâ‚‚-reductie bouwbedrijven

Dr. Martijn Rietbergen van de Univeriteit Utrecht vergeleek van ruim vijftig bouwbedrijven de COâ‚‚-voetafdruk tussen 2010 en 2013. Zijn onderzoek toont aan dat de COâ‚‚-Prestatieladder verantwoordelijk is voor een sterke COâ‚‚-reductie in de bouw en civieltechnische sector, die op een andere manier hoogst waarschijnlijk niet bereikt was.

Wat je er ook van vindt, die Ladder werkt

Bouwbedrijven die gecertificeerd zijn voor de CO2-Prestatieladder realiseren 3,2 procent CO2-reductie per jaar. Dit terwijl de landelijke trend is dat CO2-emissies juist toenemen. De helft van de energiebesparende maatregelen die deze bouwbedrijven nemen, zijn een rechtstreeks gevolg van de gunningvoordelen van het duurzaamheidsinstrument. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van dr. Martijn Rietbergen. De Cobouw schreef er een stuk over.

 

Arcadis in Nederland 100 procent klimaatneutraal

Arcadis opereert sinds 2015 in Nederland 100 procent klimaatneutraal. Zij brengen hun CO2 uitstoot twee keer per jaar in beeld en vanaf 2010 is de footprint met circa 15 procent gedaald. Het restant van de CO2 uitstoot wordt sinds 2015 gecompenseerd door te investeren in een gecertificeerd cookstove project. Niels van Geenhuizen van Arcadis legt uit waarom het ingenieursbureau CO2 compenseert met behulp efficiënte van cookstoves.

 

SKAO organiseert bijeenkomst voor adviesbureaus 2016

Op 6 juni 2016 organiseert de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) een bijeenkomst voor adviesbureaus.

Verslagen en presentaties Evenement SKAO

Tijdens het evenement voor het 5 jarig bestaan van de SKAO werden er diverse workshops gegeven. U kunt hier de presentaties en of verslagen lezen.

Strukton op weg langetermijndoelstelling CO2-reductie te halen

Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten hebben in 2015 hun absolute CO2-emissies met 18 % gereduceerd ten opzichte van 2014. De uitstoot nam af van 39.514 ton CO2 in 2014 tot 32.284 ton CO2 in 2015.

 

Verlaging bijdrage CO2-Prestatieladder 2016

Het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft besloten om de jaarlijkse bijdrage van CO2-Prestatieladder gecertificeerde bedrijven aan de SKAO te verlagen.

SKAO bestaat 5 jaar en viert feest

Op 6 april vierde Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) haar vijfjarig bestaan in de TivoliVredenburg te Utrecht. Ongeveer 250 organisaties kwamen bijeen om het feest samen met SKAO te vieren. Het thema van het evenement: 5 jaar samen werken aan CO2-reductie.

Klimaatakkoord maakt grootschalige inzet van biomassa en van CO2-opslag onvermijdelijk

Het klimaatakkoord van Parijs vereist een sterke aanscherping van het energiebesparingsbeleid, de grootschalige inzet van zonne-energie, windenergie en aardwarmte, maar ook van toepassing van biomassa en de afvang en opslag van CO2 (CCS).

KNVB eerste sportbond met certificaat CO2-Prestatieladder

Deze week kreeg de KNVB van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en DNV GL het certificaat voor de CO2-Prestatieladder. De KNVB is de eerste sportbond in Nederland met een certificaat voor dit duurzaamheidsinstrument.

SKAO publiceert Handreiking Aanbesteden Versie 3.0

De SKAO heeft de Handreiking Aanbesteden Versie 3.0 gepubliceerd met daarin het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten. U kunt de handreiking hier downloaden.

DNB: Tijd voor transitie naar een klimaatneutrale economie

De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs hebben de vraag of er een transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem komt verschoven naar de vraag hoe deze transitie er moet komen. DNB ziet de energietransitie als een van de belangrijkste langetermijnuitdagingen voor de economie.

Motie: Gebruik CO2-Prestatieladder bij inkoop groene stroom overheid

De Rijksoverheid koopt jaarlijks zo’n 1 TWh elektriciteit in, dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ruim 280.000 huishoudens. De stroom die de overheid inkoopt is echter voor een groot deel grijze stroom.

Verificatieverklaringen in kader andere certificeringsschemas niet automatisch voldoende

 

Het Centraal College van Deskundigen wijst er op dat verificatieverklaringen die zijn opgesteld in het  kader van andere certificeringsschema’s, zoals het Global Reporting Initiative (GRI) niet automatisch voldoen aan eisen ladder.


 

Aan de Stegge Twello gaat CO2-uitstoot bouwplaatsen actief monitoren

Aan de Stegge Twello is sinds 1 maart 2013 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. De doelstelling is om 15% CO2-reductie te bewerkstelligen in het jaar 2020 ten opzichte van 2012.

Jacqueline Cramer: de verschilmaker op het het gebied van circulaire economie

Bestuurslid en lid van de adviesraad Jacqueline Cramer is genomineerd voor de verkiezing Verschilmaker van het jaar. Sinds vorig jaar organiseert Vrouwen van Nu, met 47.000 leden de grootste vrouwenorganisatie van Nederland, rond Internationale Vrouwendag de Vrouwenweek. Gekoppeld aan deze Vrouwenweek vindt de verkiezing van de Verschilmaker van het jaar plaats.

Resultaten klanttevredenheidonderzoek CO2-Prestatieladder

De SKAO heeft in november 2015 een enquête verstuurd naar alle gecertificeerde bedrijven. Bijna 200 respondenten hebben de enquête ingevuld.

Laatste plekken Evenement 5 jarig bestaan SKAO

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) bestaat dit jaar 5 jaar! Om dat te vieren organiseert SKAO op 6 april in TivoliVredenburg een evenement met als thema: 5 jaar samen werken aan minder CO2.

Sogeti werkt aan een duurzamer wagenpark

IT-bedrijf Sogeti werkt actief om haar CO2 voetafdruk te verminderen. In de praktijk komt dit vooral aan op het verduurzamen van mobiliteit. Want dat is goed voor 90 procent van de totale CO2-uitstoot van het bedrijf. Manager Duurzaam Ondernemen René Speelman licht toe.

Energierapport nodigt uit tot debat over wijken zonder aardgas

De aanpak van het klimaatprobleem staat centraal in het Energierapport van minister Kamp dat gisteren is verschenen. Het kabinet streeft in internationaal verband naar een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.

Deudekom: carbon footprint 40 procent kleiner

Deudekom verhuizingen is het nieuwe jaar meteen goed begonnen in de wetenschap dat men het certificaat Niveau 3 op de CO2-prestatieladder behaald heeft.  De certificering werd eind vorig jaar officieel bekrachtigd door de BSI Group The Netherlands B.V. Deudekom reduceerde hiervoor zijn carbon footprint met ruim 40 procent.

Klimaatafspraken Parijs vragen anders aanbesteden

Bijna driekwart van de aanbestedende diensten in de wereld herziet de aanbestedingsstrategie. Aanleiding is het klimaatakkoord dat eind vorig jaar in Parijs werd gesloten.

 

Promotieonderzoek over de CO2-Prestatieladder

Martijn Rietbergen is op 20 november 2015 gepromoveerd bij het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad. Zijn promotieonderzoek ging over de effectiviteit van publieke en private beleidsinstrumenten voor energiebesparing, zoals de meerjarenafspraken over energiebesparing, de CO2-Prestatieladder en energielabels voor gebouwen. 

> Lees het hele promotieonderzoek.
> Lees de samenvatting van het promotieonderzoek.
> Het artikel Improving energy and carbon management in construction and civil engineering companies – Evaluating the impacts of the CO2 Performance Ladder in het onderzoek is later geüpdatet. Lees en verwijs naar de geüpdatete versie van het artikel.

SKAO wenst u een ondernemend en duurzaam 2016

2015 was het jaar van het nieuwe Handboek 3.0, de zoektocht naar meer onderscheidend vermogen en de lancering van de Maatregellijst. Maar achter de schermen gebeurde er nog veel meer.

Side Event internationale toepasbaarheid CO2-Prestatieladder op COP21 Parijs

Op vrijdag 4 december organiseerde SKAO een officieel side event op de klimaattop in Parijs, over de internationale toepasbaarheid van de CO2-Prestatieladder en mogelijke strategieën voor internationale opschaling.

Financiële instellingen werken samen aan klimaatmeetlat

Elf Nederlandse financiële instellingen richten een platform op onder de naam Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Het doel is om methoden waarmee de klimaatimpact van hun investeringen en financieringen wordt gemeten, samen verder te ontwikkelen.

Reminder: Alternatieve invulling van de EED energie-audit met CO2-Prestatieladder niveau 3

De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) draagt bij aan onder andere minder uitstoot en luchtverontreiniging in Europa, met als doel 20% lager energieverbruik in Europa in 2020.  De EED-richtlijn verplicht bepaalde grote ondernemingen (meer dan 250 FTE of jaaromzet € >50 miljoen) een energie-audit uit te voeren, met als doel het terugdringen van het energieverbruik van grote ondernemingen.

Side event over CO2-Prestatieladder tijdens Klimaatconferentie Parijs

Deze week komen wereldleiders in Parijs bijeen om mondiale afspraken te maken over de aanpak van klimaatverandering. Er wordt onderhandeld over een nieuw klimaatverdrag, met CO2-emissiedoelen voor het jaar 2030. Tijdens de klimaatconferentie zal er ook over de CO2-Prestatieladder worden gesproken.

Gecertificeerde bedrijven krijgen rentekorting bij de Rabobank

De Europese Investeringsbank (EIB ) en de Rabobank gaan met de zogenoemde impactlening ondernemers (MKB en midkap) stimuleren om duurzaam te investeren. Voor leningen, die een positieve maatschappelijke impact hebben, is in eerste aanleg 50 miljoen euro extra beschikbaar. Bedrijven met een certificaat voor de CO2-Prestatieladder komen in aanmerking voor rentekorting.

CBS: CO2-uitstoot groeit veel harder dan economie

De CO2-uitstoot in Nederland stijgt sneller dan de economische groei. In het derde kwartaal van 2015 lag de uitstoot 6,8 procent hoger dan een jaar eerder. De economie groeide in diezelfde periode met 1,9 procent. Hogere productie van elektriciteit en meer verkeer zijn onder meer oorzaken voor de toename. Dit meldt CBS.

ProRail blijft volop inzetten op CO2 reductie

Sinds begin dit jaar staat ProRail op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Daar zijn ze uiteraard erg trots op. ProRail beseft dat het bereiken van deze hoogste trede een prestatie is, maar dat on top blijven de echte uitdaging is.

SKAO is op zoek naar succesverhalen

SKAO is op zoek naar best practices in het kader van de CO2-Prestatieladder. Bent u bekend met een techniek, werkmethode, of activiteit die significant heeft bijgedragen aan CO2-reductie binnen uw bedrijfsvoering en/of de keten? Kortom; is er door innovatie op een slimme manier energie bespaard? Wij horen dat graag via info@skao.nl

Hoeveelheid broeikasgassen nog nooit zo hoog als in 2014

Een kleine maand voordat in Parijs wereldwijde afspraken worden gemaakt die verdere opwarming van de aarde moeten beperken, is er weer een negatief klimaatrecord vastgesteld. De hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer was nog nooit zo hoog als in 2014.

PGGM eist dat vastgoedfondsen CO2-uitstoot met helft terugbrengen

Pensioenbelegger PGGM eist van de vastgoedbedrijven waar de pensioenuitvoerder in investeert dat die de CO2-uitstoot van hun hele portefeuille binnen vijf jaar halveren. Desnoods haalt PGGM zijn geld uit bedrijven die niet aan de eisen willen voldoen.

Daling CO2-emissie van betonmortel

De keurmerkhouders van Beton Bewust hebben in 2014 een daling van 2% op de CO2-emissie gerealiseerd, ten opzichte van 2012.

Geef netwerken regie voor klimaatneutrale gebouwde omgeving

Nu de splitsing tussen Eneco en Stedin een feit is, kunnen de netwerkbedrijven eindelijk gezamenlijk hun toekomstvisie formuleren. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de netwerkbedrijven nutsbedrijven zijn. Hun mandaat wordt door de politiek geformuleerd en richt zich op maatschappelijk nut.

CO2-uitstoot aandelenportefeuille ABP over vijf jaar 25% lager

Het grootste pensioenfonds van Nederland, het ambtenarenfonds ABP, gaat het investeringsbeleid verduurzamen. Het fonds kijkt voortaan naar vier criteria als het overweegt te beleggen in een bedrijf: risico, rendement, kosten en duurzaamheid. Het laatste criterium is nieuw.

Maatregellijst praktisch hulpmiddel om CO2-ambitie te beoordelen

De CO2-Prestatieladder vraagt bedrijven om ambitieuze doelstellingen voor de reductie van CO2 te formuleren. Maar hoe meet je dat? In de praktijk blijkt het onmogelijk om bedrijven te vergelijken op basis van de CO2-uitstoot per werknemer of op basis van omzet.

Bouw heeft keihard voordeel nodig

Opdrachtgevers willen van de laagste prijs af, merkt Age Vermeer. En er moet meer ruimte komen voor innovatieve ideeën. Hoe je dat voor elkaar krijgt, daar is de divisiedirecteur infra bij Dura Vermeer nog niet over uit. Eén ding weet hij echter zeker: het moet iets met een financiële prikkel zijn. “Ondernemers hebben keihard voordeel nodig, anders gaan we nooit veranderen.”

Lancering Maatregellijst en nieuwe vormgeving website SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft vandaag de Maatregellijst gelanceerd op haar website. De Maatregellijst is een vergelijkingsbasis voor CO2-efficiency en reductiemaatregelen voor bedrijven die in dezelfde markt opereren en in activiteiten vergelijkbaar zijn. In Handboek 3.0 is de Maatregellijst als verplicht onderdeel geïntroduceerd bij eis 3B1.

Nederlandse groene stroom wint terrein ten koste van sjoemelstroom

In Nederland is vorig jaar 37,88 TWh aan gecertificeerde groene stroom gebruikt, waarvan 11,56 TWh in Nederland geproduceerd was. Daarmee was ruim 30% van de gecertificeerde groene stroom Nederlands. Dat blijkt uit het statistische jaaroverzicht van certificeringsinstantie Certiq, een dochter van transmissienetbeheerder Tennet.

SKAO introduceert pool van onafhankelijke deskundigen

Grote bedrijven moeten voor eis 4C1 op directieniveau dialogen voeren met een NGO of onafhankelijke deskundige over de ambitie van de CO2-reductiedoelstelling en de strategie van het bedrijf en zijn projecten. Tijdens een dialoog op directieniveau kan een onafhankelijke deskundige suggesties doen voor verbeteringen en nieuwe onderwerpen aandragen.

SKAO houdt lezing tijdens GWW-beurs InfraPro

Van 3 tot en met 5 november vindt de InfraPro plaats in Gorinchem, een vakbeurs die de laatste innovaties op het gebied van grond-, weg- en waterbouw laat zien. De wereld van infrastructuur is volop in beweging. Door de toenemende mobiliteit en aandacht voor duurzaamheid spelen technologische innovaties in de grond-, weg- en waterbouw een grotere rol dan ooit.

Grasland naast provinciale weg N470 wekt energie op

Plant-e gaat in het natte grasland bij de provinciale weg N470 stroom opwekken uit levende planten. Het is de bedoeling dat hiermee straatverlichting naast de weg alsmede verkeerslichten en signalering op deze stroom kan werken. De provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland hebben de techpionier daarvoor opdracht gegeven.

Analyse jaarcijfers: Minder uitstoot, behalve bij kolencentrales

Het gebruik van meer steenkool in de elektriciteitssector was in 2014 de oorzaak van een stijging van de emissies van Nederlandse ETS-bedrijven ten opzichte van 2013. Buiten de energieopwekking neemt de uitstoot geleidelijk af.

Waterschappen vragen CO2-prestatieladder bij alle projecten boven de 0,5 miljoen euro

In de loop van 2015 wordt duurzaamheid steeds meer onderdeel van de aanbestedingen van waterschappen. Dit betekent dat bij alle projecten boven 0,5 miljoen euro de CO2-prestatieladder wordt gevraagd. Tijdens de Regiobijeenkomst op donderdag 8 oktober 2015 legt de Unie van Waterschappen uit wat dit voor de waterbouwers betekent en hoe hierop kan worden ingespeeld.
 
 

Handbook 3.0 translated in English

Handbook 3.0 is translated into Dutch. You can download the Handbook here. For further questions about  the CO2 Performance Ladder you can contact the Foundation for Climate Friendly Procurement and Business at info@skao.nl

CO2-Prestatieladder zet in op onderscheidend vermogen

Het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder is enorm gegroeid en steeds meer opdrachtgevers zetten de CO2-Prestatieladder in bij aanbestedingen. Door de groei van het aantal deelnemers wordt het dringen op de hoogste niveaus van de ladder. ?Het onderscheidend vermogen is erg belangrijk, daarom hebben wij recent Handboek 3.0 gepubliceerd,? vertelt Gijs Termeer, manager van de SKAO.

Alles wat je moet weten over de handel in CO2

Afgelopen week maakte de Europese Commissie bekend de regels voor CO2-handel aan te scherpen om het klimaat te beschermen. Maar wat is CO2-handel eigenlijk, en hoe draagt dit bij aan het klimaat? Het HIER Klimaatbureau legt het uit.

Circulaire economie biedt mogelijk meer dan 80.000 nieuwe banen

Bedrijven die serieus werk maken van circulair ondernemen en daarvoor over eigen grenzen heen kijken en samenwerking zoeken, weten de kansen voor circulair ondernemen te verzilveren. De kennis over de ?circulaire economie? is in potentie een interessant exportartikel. De Rabobank verwacht dat de transitie naar een circulaire economie meer dan 80.000 banen op kan leveren in Nederland, zo blijkt uit economisch onderzoek.

HIER Klimaatbureau publiceert Staat van het Klimaat

Stichting HIER klimaatbureau brengt voor het vierde jaar op rij De Staat van het Klimaat uit, een uitgave met populair wetenschappelijke artikelen over het klimaatprobleem. De Staat van het Klimaat 2015 legt bij twaalf nieuwsberichten uit het afgelopen jaar de link met klimaatverandering, zoals het nieuws over het recordaantal meldingen van de hooikoortsplant Ambrosia, de oorlog in Syri� en het noodweer tijdens Pinkpop.

De ladder in het kort? Bekijk ons filmpje!

Het is best lastig om in het kort te vertellen wat de CO2-Prestatieladder is. Daarom heeft de SKAO een kort filmpje ontwikkeld waarin kort wordt uitgelegd hoe de CO2-Prestatiedder nou precies werkt.

Staat moet uitstoot broeikasgassen sterk terugdringen

De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen. Dat heeft de rechter woensdag bepaald.

CCvD bedankt!

Handboek 3.0 is tot stand gekomen door de enorme inzet en toewijding van de leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD). De SKAO wil hierbij het CCvD hartelijk bedanken!

CO2-Prestatieladder Handboek 3.0 gepubliceerd

Vandaag heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) Handboek 3.0 gepubliceerd voor de CO2-Prestatieladder. Met de publicatie van het nieuwe Handboek zijn de eisen duidelijker en scherper geformuleerd en is het onderscheidend vermogen vergroot.

Maatregellijst onderdeel van Handboek 3.0

Een nieuw aspect in Handboek 3.0 van de CO2-Prestatieladder is de Maatregellijst. De Maatregellijst is een vergelijkingsbasis voor CO2-efficiency en reductiemaatregelen voor bedrijven die in dezelfde markt opereren en in activiteiten vergelijkbaar zijn. In het handboek 3.0 wordt de maatregellijst geintroduceerd bij eis 3B1.

Overgangsregeling Handboek 3.0

Het Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0 is gepubliceerd op 10 juni 2015.
Bedrijven kunnen zich, in overleg met de LadderCI, vanaf deze datum laten certificeren op basis van de CO2-Prestatieladder versie 3.0.