Nieuws

Pure Energie en Ecoleon: Elektrisch rijden op 100 procent groene energie

Infrabedrijf Ecoleon en energieconcern Pure Energy van Raedthuys werken in Geldermalsen samen aan openbare laadpalen die 100 procent groene stroom leveren. Ecoleon is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de openbare laadpalen. De groene elektriciteit wordt opgewekt door de windmolen van Pure Energie in Ede. Op dit moment zijn er in Geldermalsen in totaal twee openbare laadplekken waar iedereen terecht kan om groene stroom te tanken. In de toekomst komen er nog meer plekken bij.

Organiseer een workshop tijdens de Innovatiebijeenkomst van SKAO en Rijkwaterstaat

Op 10 januari organiseren SKAO en Rijkswaterstaat een Innovatiebijeenkomst met als thema: CO2-reductie als katalysator voor maatschappelijke innovatie. Tijdens de bijeenkomst worden er meerde workshops georganiseerd. Wij hebben nog één plek vrij voor een organisatie die graag een workshop wil organiseren dat passend is bij het thema. Heeft u een innovatief idee dat u graag wilt delen met een groter publiek? Laat het ons weten via [email protected]

Voor meer informatie over de Innovatiebijeenkomst klik hier

COP23 in Bonn: Het zit 'm in de details

Om de klimaattop in Bonn, die vanaf 7 tot 17 november in volle gang is, zullen de meesten niet wakker liggen. De COP23, zoals de klimaatconferentie wordt genoemd, wordt door de Verenigde Naties georganiseerd. Milieuministers die het Parijse Klimaatakkoord in 2015 hebben ondertekend, komen hier bijeen om de doelstellingen van dat akkoord onder de loep te nemen.  Maar ook om praktische afspraken te maken om de naleving van de gemaakte accoorden te te verzekeren. De COP23 zal naar verwachting niet leiden tot spectaculaire resultaten maar om echt werk te maken van het Klimaatakkoord, mogen de details niet achterblijven.

Combinatie Rotterdamsebaan bouwt de duurzaamste tunnel van Nederland met de CO2-Prestatieladder

Op de bouwplaats van de Rotterdamsebaan, een project waarin BAM en VolkerWessels samenwerken binnen de Combinatie Rotterdamsebaan, prijkt een bouwbanner van de CO2-Prestatieladder. Bij de ontwikkeling van dit project wordt duurzaamheid naar een hoger niveau getild. Zo krijgt de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag de duurzaamste tunnel van Nederland. Deze tunnel wordt vernoemd naar een kunstwerk van Piet Mondriaan, de Victory Boogie Woogie.

Innovatiebijeenkomst: CO2-reductie als katalysator voor maatschappelijke verandering

SAVE THE DATE! Innovatiebijeenkomst: CO2-reductie als katalysator voor maatschappelijke verandering. 

De ambitie van een klimaatneutraal Nederland vraagt om innovatieve technieken en aanpassingen in onze bedrijfsprocessen. We ontdekken steeds meer hoe dat kan. Maar om een grote sprong voorwaarts te maken, is ook maatschappelijke verandering nodig. Verandering in de manier waarop we wonen, spullen waarderen, mobiel zijn en (samen)werken.

Martens en Van Oord: ‘De CO2-Prestatieladder moet inspireren’

Bij Martens en Van Oord is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Als grond, weg- en waterbouwer geeft het concern met de implementatie van de CO2-Prestatieladder antwoord op een groeiende marktvraag naar duurzaamheid en CO2-reductie. Om de strijd tegen klimaatverandering te winnen, is er echter meer concrete actie vereist. Dat stelt Madeleine Schenk, teamleider KAM (Kwaliteit, Arbeid, Milieu) bij Martens en Van Oord.

CO2-intensiteit? Nederland niet het braafste jongetje van de klas

Uit onderzoek van PwC blijkt dat Nederland internationaal achterblijft in het loskoppelen van economische groei en CO2-uitstoot. Landen als China, Australië en de Verenigde Staten laten volgens het internationale accountancybureau een forse afname in CO2-intensiteit zien. Dat terwijl de CO2-intensiteit in Nederland met 0,1 procent toenam.

Koninklijke Oosterhof Holman geeft waarde aan duurzaamheid

Koninklijke Oosterhof Holman werkt lange tijd aan duurzaamheid en het reduceren van zijn CO2-uitstoot. Door de toepassing van onder andere een duurzame bouwkeet, die zichzelf voorziet in de eigen stroombehoefte, houdt het bedrijf zijn CO2-uitstoot laag.

Resultaten klanttevredenheidonderzoek CO2-Prestatieladder

De SKAO heeft in de zomer van 2017 een enquête verstuurd naar bedrijven die zijn gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. 152 respondenten hebben de enquête ingevuld.

21 duurzame innovaties op provinciale weg gaan CO2 te lijf

In opdracht van Provincie Zuid-Holland ontwikkelt bouwconcern BAM de provinciale weg N211, die met 21 duurzame innovaties klimaatverandering moet tegen gaan.

Schemabeheerders ontwikkelen nieuwe standaard

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (schemabeheerders) hebben een nieuwe standaard ontwikkeld. Deze nieuwe standaard zorgt ervoor dat de onafhankelijkheid wordt gewaarborgd en de kwaliteit van werkwijze van schemabeheerders aantoonbaar wordt gemaakt. De zogeheten NTA 8813 is in de vorm van een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ontwikkeld door een NEN-commissie. In deze commissie zijn schemabeheerders, waaronder SKAO, ministeries, certificerende instellingen en certificaathouders vertegenwoordigd.

Bouwonderneming Stout pakt CO2 aan op de bouwplaats

In juni van dit jaar is Bouwonderneming Stout beloond met het CO2-Prestatieladder certificaat op niveau 3. De bouwonderneming streeft naar maximale CO2-reductie en begint bij de eigen bedrijfsvoering.

Met nieuwe belastingfaciliteit bedrijven kan Nederland klimaat verbeteren

Wij zijn gewend aan de regel dat de vervuiler betaalt. Via bijvoorbeeld tolheffing, accijnzen en koop van (dure) quota en (emissie)rechten wordt de rekening neergelegd bij degenen die het milieu het meest vervuilen. Op dit principe valt weinig aan te merken. Maar om duurzaamheid echt een stimulans te geven, kan beter gebruik gemaakt worden van een positieve dan een negatieve prikkel. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een belastingkorting voor groen gedrag, groene investeringen en groene bedrijfsmodellen. Ziehier het idee van De Groene Box.

Boomkwekerij als duurzame koploper met de CO2-Prestatieladder

Bomen nemen CO2 op. Voor Boomkwekerij M. van den Oever betekent het dat het bedrijf zelfs veel meer CO2 kan opvangen, dan het veroorzaakt met zijn activiteiten. Om koploper te blijven in duurzaamheid, moet er echter meer gebeuren op het gebied van CO2-reductie. Dat stellen Marwin Dekkers, algemeen directeur, en Joost van den Oever, KAM (Kwaliteit, Arbeid, Milieu)-manager bij M. van den Oever. SKAO ging met de boomkwekerij in gesprek over het aanscherpen van ambities voor duurzaamheid en CO2-reductie.

Duurzaamheid kan overal, als je maar wil

Vaak luidt het vooroordeel dat duurzaamheid alleen geld kost en geen geld oplevert. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Patrick Buck, oud-directeur projecten bij ProRail en voorzitter van SKAO, het tegendeel zien. Dankzij systemen als de CO2-Prestatieladder wordt milieubewustzijn binnen de bedrijfsvoering gestimuleerd waardoor duurzaamheid geen kostenpost is, maar een business case.  

Op weg naar een klimaatneutrale infra met SKAO en TU Delft

Momenteel voert SKAO samen met TU Delft het project ‘op weg naar een klimaatneutrale infra’ uit.

ABB geeft structuur aan blijvende CO2-reductie met de CO2-Prestatieladder

Bij ABB Benelux wordt hard gewerkt aan CO2-reductie. Het van oorsprong Zwitserse energie- en automatiseringsconcern ziet daarom kansen in de CO2-Prestatieladder om de eigen CO2-footprint gestructureerd laag te houden en om de keten aan te sporen tot het verminderen van de emissies.

Hoe de CO2-Prestatieladder bijdraagt aan SDG's

De Sustainable Development Goals (SDG’s) bestaan uit 17 doelen die volgens de Verenigde Naties de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen hebben betrekking op de strijd tegen klimaatverandering, armoede en de ontwikkeling van duurzame steden. Hoe kan het bedrijfsleven bijdragen aan deze doelen? En welke rol speelt de CO2-Prestatieladder daarin?

Krinkels gaat aan de haal met CO2-gunningvoordeel

In zijn MVO-jaarverslag maakt infrabedrijf Krinkels bekend dit jaar in totaal elf projecten uit te voeren waarop CO2-gunningvoordeel is verkregen. Het geheim achter dit succes? De duurzaamheidsambities voorbij streven met behulp van de CO2-Prestatieladder.

AVR innoveert met CO2

De implementatie van de CO2-Prestatieladder beperkt zich niet tot de bouwsector. Ook de afvalsector heeft baat bij gebruik van het managementsysteem om daadwerkelijk CO2 te reduceren. Dat laat AVR zien. Het afval- en energiebedrijf zet in op de CO2-Prestatieladder om zijn ambities op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie na te jagen.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen met de CO2-Prestatieladder

Eind 2016 ondertekenden veel overheidsorganisaties het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit houdt in dat overheden in het inkoopproces rekening houden met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid. De CO2-Prestatieladder kan daar een belangrijke rol in spelen.

Mijlpaal CO2-Prestatieladder met uitreiking 800ste certificaat

5 vragen aan Gijs Termeer, stichtingsmanager SKAO

In augustus is het 800ste CO2-Prestatieladder certificaat uitgereikt aan energiebedrijf Pure Energie. Zo wint duurzaamheid en CO2-bewust werken meer terrein in het bedrijfsleven. 5 vragen aan Gijs Termeer, manager van de CO2-Prestatieladder, over hoe deze mijlpaal is bereikt en wat we in de toekomst van het CO2-managementsysteem kunnen verwachten.

Benzineauto’s uitfaseren voor een schoner milieu

Na Frankrijk, Groot-Brittannië en Noorwegen gaat nu ook China auto’s op fossiele brandstof uitfaseren. Door het gebruik, de verkoop en de productie van benzineauto’s stop te zetten, wil het land het gebruik van elektrische voertuigen (EV’s) stimuleren. Dit moet bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

SKAO publiceert praktische gids voor bedrijven

De Praktische Gids is geschreven voor bedrijven die aan de slag willen gaan met de CO2-Prestatieladder. Er zijn twee delen gepubliceerd. Het eerste deel is geschreven voor het certificeren t/m niveau 3. Het tweede deel richt zich op bedrijven die zich willen certificeren voor niveau 4 en 5. De Gids helpt u richting een succesvolle implementatie van de CO2-Prestatieladder.

Royal HaskoningDHV gaat voor 100 procent elektrische leasevloot

Als een van de voorlopers in Nederland kiest Royal HaskoningDHV voor een complete verduurzaming van haar leasevloot en gaat voor 100% elektrisch. Deze ambitie moet in 2021 zijn gerealiseerd en is onderdeel van zijn duurzame mobiliteitsbeleid. Royal HaskoningDHV is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Heijmans: ‘Innoveren om CO2-uitstoot te reduceren’

In 2016 had Heijmans Infra 19 projecten, met gunningvoordeel door de CO2-Prestatieladder in uitvoering. Vier van deze projecten werden ook in datzelfde jaar afgerond. Binnen deze projecten is in 2016 circa 5.233 ton CO2 uitgestoten, wat overeenkomt met 11 procent van de totale emissies van het bedrijf.

De CO2-Prestatieladder laat Van Steenwijk bewuster omgaan met CO2

Aannemingsmaatschappij H. van Steenwijk behaalde onlangs het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder. De gemeente Utrecht heeft de organisatieeen opdracht gegund door de CO2-Prestatieladder in te zetten bij de aanbesteding. Middels de CO2-Prestatieladder wist H. van Steenwijk de CO2-voetafdruk van het project laag te houden.

Schaffen Brussel en Duitsland de groene stroommarkt af?

Sible Schöne, Hier Klimaatbureau: "Desastreus als certificatenmarkt verdwijnt"
De markt voor groene stroom ontwikkelt zich in positieve richting. Veel partijen stappen af van sjoemelstroom en kiezen voor geloofwaardige producten. 

Uitstoot broeikasgassen in 2016 licht gestegen

In 2016 was de uitstoot van broeikasgassen 1 procent hoger dan een jaar eerder. De chemische industrie stootte meer uit en er is meer aardgas verbruikt voor de verwarming van woningen en kantoren. De netto uitstoot van elektriciteitscentrales is gedaald. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers uit de emissieregistratie.

Gemeente Vlaardingen stimuleert aannemers om CO2 te reduceren

Vlaardingen wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Daarom stimuleert en ondersteunt de gemeente inwoners, organisaties en ondernemers op verschillende manieren, om mee te werken en bij te dragen aan verduurzaming van de stad. Bedrijven met een CO2-prestatieladdercertificaat maken een grotere kans op opdrachten vanuit de gemeente.

Tweede cursus CO2-Prestatieladder voor adviseurs

Op woensdag 11 oktober organiseert SKAO samen met Stichting Stimular voor de tweede keer de training ‘CO2-Prestatieladder’ voor adviseurs. De training is primair ontwikkeld voor adviseurs die nieuw zijn in het veld maar ook geschikt voor adviseurs die zich willen verdiepen in hun rol als adviseur.

Eerste mengstation voor biobrandstof in Nederland bij De Jong Zuurmond

De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services heeft in april van dit jaar het eerste private mengstation voor duurzame brandstof in gebruik genomen. Dit mengstation stelt het bedrijf in staat om fossiele diesel te combineren met de zogeheten Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), die uit plantaardige olie bestaat. Deze unieke stap in het toepassen van biodiesel levert het bedrijf jaarlijks 17% CO2-reductie op.

Lekker lachen om het klimaat (nu het nog kan)

Op maandag 9 oktober 2017 organiseren onze collegas van Stichting HIER klimaatbureau de Climate Comedy Night in de Stadsschouwburg Utrecht. Pieter Derks, Eric Corton, Dominee Gremdaat, Lebbis, Lucky Fonz III, Willie Wartaal en Laurentien van Oranje drijven deze avond de spot met alles wat met het klimaatprobleem te maken heeft, want lachen geeft lucht! Ook lachen voor u en uw collegas!

Pure Energie 800ste bedrijf op de CO2-Prestatieladder

Op vrijdag 25 augustus nam Pure Energie van Raedthuys het 800ste CO2-bewust Certificaat in ontvangst van certificerende instelling DEKRA, in aanwezigheid van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Met de inzet van de CO2-Prestatieladder laat het groene energiebedrijf zien dat duurzaamheid en CO2-reductie centraal staan in de onderneming.

5 vragen aan VNO-NCW: Kansen voor een CO2-neutrale economie

Over één ding is iedereen het eens: de CO2-arme economie moet in 2050 een realiteit zijn. Dat stelt Nick van de Sande, adviseur Energie en Klimaat bij VNO-NCW. De million dollar question die de gemoederen blijft bezighouden, is hoe de overgang naar een CO2-neutraal Nederland er dan concreet uitziet. De CO2-Prestatieladder kan hier aan bijdragen.

De CO2-Prestatieladder en andere duurzaamheidsinitiatieven

De CO2-Prestatieladder heeft raakvlakken met verschillende duurzaamheidsinitiatieven. Benieuwd welke dat zijn?

CBS: Economische groei en minder CO2 in Q2 van 2017

In het tweede kwartaal van 2017 is de totale CO2-uitstoot in Nederland met 0,9 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Ondanks de lagere CO2-uitstoot is het bruto binnenlands product (bbp) met 3,3 procent gegroeid.

Hovenier A-Garden groener dan groen

Hovenier A-Garden uit Dordrecht ontving het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5. De groenspecialist bereikte deze vijfde en hoogste trede dankzij zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Dat is bijzonder, omdat weinig groenbedrijven tot dit hoogste niveau komen.

Laat u inspireren door de Maatregellijst deze zomer

Het is rustig op kantoor, de vakantieperiode is in volle gang. U kunt deze rustige zomerperiode bijvoorbeeld gebruiken om u te laten inspireren door de Maatregellijst. Beslis welke maatregelen voor uw organisatie van toepassing kunnen zijn om nog meer CO2 te reduceren en ga ermee aan de slag.

Hoe duurzaam is Utrecht Centraal? De CO2-Prestatieladder in de praktijk

De vernieuwing van het stationsgebied in Utrecht is in volle gang. De zee van bouwputten rondom het stationsgebied moet binnenkort plaatsmaken voor een bruisende omgeving, waarin duurzaamheid centraal staat. Een van de deelprojecten in dit masterplan is het Forum Zuid. Dit project omvat de bouw van een fietsenstalling gecombineerd met een verhoogd plein, op zo’n 7,5 meter boven de grond.

IEA roept op tot elektrificatie van wagenpark

In 2016 steeg het aantal elektrische voertuigen (EV’s) wereldwijd naar 2 miljoen. Het aandeel van elektrische auto’s staat echter op 0,2 procent van alle voertuigen die wereldwijd in 2016 zijn verkocht. Er is nog een lange weg te gaan voordat EV’s significant kunnen bijdragen aan het terugdringen van de opwarming van de aarde.

OESO: ‘Meer actie ondernemen om milieuvoetafdruk te verkleinen’

De productie van goederen neemt toe dankzij een groeiende vraag vanuit de markt. Dit leidt tot economische groei. Tegelijkertijd moet de CO2-uitstoot van deze productieprocessen beperkt blijven om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarom moeten verschillende landen maatregelen nemen om economische groei los te koppelen van CO2-uitstoot en daarmee minder CO2 uitstoten per eenheid.

Onderzoek afgerond naar Innovatie bij eis 4D en 5D

De eisen 4D en 5D van de CO2-Prestatieladder dienen voor het ontwikkelen van CO2 -reducerende initiatieven in de sector. Het ontbrak SKAO echter aan een gedegen inzicht in welke initiatieven er voor deze eisen worden ontwikkeld en hoe innovatief deze zijn. Simon Goes, master student Innovation Sciences aan de Universiteit Utrecht heeft dit in opdracht voor SKAO in zijn master thesis onderzocht.

Rentekorting met de CO2-Prestatieladder

De vraag naar de Rabo Impactlening blijft onverminderd hoog. Daardoor krijgt de lening met rentekorting voor bedrijven met een positieve impact wederom een vervolg. De Rabobank heeft gelden van de Europese Investeringsbank (EIB) beschikbaar gekregen voor een derde tranche van 200 miljoen euro.

De N211 wordt het slimste jongetje van het wegennet

De autoweg van de toekomst is CO2-neutraal en wekt zelf energie op. Dat het kan, moet blijken op de N211 in de gemeente Westland. Provincie Zuid-Holland is enthousiast over het project. “Uiteindelijk moet heel Nederland mee, wij willen het goede voorbeeld geven.”

Voestalpine Railpro onderzoekt hergebruik van warmte uit freesfabriek

Voestalpine Railpro gaat onderzoeken of de restwarmte van de freesfabriek op haar terrein in Hilversum hergebruikt kan worden voor de verwarming van de kantoren. De spoorleverancier timmert al diverse jaren aan de weg om de CO2-footprint flink terug te dringen. Vanwege de inspanningen ontving het spoorbedrijf vorige maand een certificaat voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Met niveau 5 heeft de onderneming de hoogste trede op de ladder bereikt.

Bouwpensioenfonds belegt steeds groener

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) belegt de pensioenpremies steeds duurzamer. Het fonds wil die trend doorzetten en meer investeren in een duurzame leefomgeving, de overgang naar schonere energie en zorgvastgoed.

Antiek beton kan CO2-uitstoot tegengaan

Wetenschappers hebben de moleculaire samenstelling van het beton van een Romeinse pier weten te achterhalen. Hiermee hopen de onderzoekers te kunnen bepalen hoe het beton aan zijn sterkte en duurzaamheid komt. Het onderzoek is een belangrijke stap in de poging om het betonmengsel te reproduceren, een mengsel dat in de toekomst een bijdrage kan leveren aan de strijd tegen klimaatverandering.

Op zoek naar inzicht in maatschappelijk verantwoord inkopen bij het Rijk

De informatie die het Rijk geeft over maatschappelijk verantwoord inkopen van producten en diensten is voor verbetering vatbaar.

Wat betekent Beter Benutten voor u binnen de CO2-Prestatieladder

SKAO werkt sinds kort samen met logistiek makelaars die actief zijn binnen het overheidsprogramma “Beter Benutten“. Dit met als doel om bedrijven op het gebied van logistiek te adviseren over hoe minder maar bij voorkeur ook schonere kilometers te rijden.

5 vragen aan Annemiek Lauwerijssen over de Maatregellijst

Wie de CO2-Prestatieladder wil gaan gebruiken, hoeft de te nemen maatregelen niet zelf te verzinnen. Bedrijven die al gebruikmaken van de ladder, zetten hun gemaakte stappen in de Maatregellijst. Dat helpt nieuwelingen niet alleen op weg; door een standaard te scheppen kunnen verschillende branches zich met elkaar vergelijken.

Succesvolle eerste CO2-Prestatieladder training voor adviseurs

Op 14 juni j.l. is de eerste CO2-Prestatieladder training voor adviseurs gegeven in het kantoor van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De training is ontwikkeld door Stichting Stimular in opdracht van SKAO.

Steeds meer overheden stimuleren bedrijven om CO2 te reduceren

Al 75 overheden gebruiken de CO2-Prestatieladder om bedrijven te stimuleren om CO2 te reduceren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Monitor aanbestedingen en opdrachtgevers CO2-Prestatieladder 2016’ van onderzoeksbureau Significant.

Publicatie harmonisatiebesluiten

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft op 09-06-2017 nieuwe harmonisatiebesluiten gepubliceerd.

5 vragen aan Leo Vissers

Wie de CO2-Prestatieladder wil gaan toepassen, krijgt bezoek van Leo Vissers. Vissers werkt al 47 jaar bij DNV-GL – een van de grootste Certificerende Instellingen ter wereld. Als lead-auditor controleert hij of bedrijven voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

We hebben het onmeetbare meetbaar gemaakt

Renkum is de eerste gemeente in Nederland met een certificaat voor de CO2-Prestatieladder. SKAO sprak met wethouder Wendy Ruwhof en beleidsmedewerker Melanie Hutting over de groene “schatten”. ‘CO2-reductie levert je ook geld op. Dat trekt zelfs de grootste pessimist over de streep.’

New Kids on the Block

Ze zijn jong, slim en doen duurzaam. Ze willen de wereld laten zien dat je met alternatieve energie ook grenzen kunt vastleggen. SKAO sprak met drie nieuwkomers met briljante besparende ideeën.

Duurzaamheid en economie gaan goed samen

Paradoxaal genoeg is Annelies Hermens sinds ze zich bij Capgemini met milieu en duurzaamheid ging bezighouden, steeds meer gaan reizen. Haar doel? Capgemini over de hele wereld gecertificeerd krijgen. Haar weg? Duidelijk maken dat duurzaamheid goed is voor je humeur. En je portemonnee.

Column Marcel van Roosmalen: Bewust leven

Idioot eigenlijk hoe snel je als mens kunt veranderen. Vorig jaar stak ik nog de ene met de andere sigaret aan, nu zuig ik af en toe aan een e-smoker. Ik ben om te scholen heb ik ontdekt.

CO2-emissiefactoren genomineerd voor Green Deal Award 2017

De winnaar van de Green Deal Award 2017 is de Green Deal Circulair Inkopen. Dat werd dinsdag tijdens de feestelijke netwerkbijeenkomst in de Mariënhof in Amersfoort bekendgemaakt. De wijze waarop partijen in deze Green Deal gestalte geven aan de circulaire economie is een inspiratie voor alle organisaties die concrete stappen willen zetten richting verduurzaming.

Aandeel hernieuwbare energie blijft vrijwel gelijk

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor, toen kwam 5,8 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Het energieverbruik uit wind en zon steeg, het verbruik uit biomassa nam licht af waardoor de totale toename van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen beperkt bleef. Dit maakt het CBS bekend op basis van nieuwe cijfers.

CO2-emissiefactoren genomineerd voor Green Deal Award 2017

Wie wint dit jaar de Green Deal Award en wordt de opvolger van de Green Deals Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en Gelijkspanning Haarlemmermeer?

IenM: 18 procent CO2-reductie ten opzichte van 2015

Achttien procent minder uitstoot van CO2 broeikasgassen dan in 2015, een certificaat voor de CO2-Prestatieladder en winnaar van de Procura+ Award voor duurzame aanbestedings­procedure bij de A6 Almere. Het Duurzaamheidsverslag 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat zien dat alle onderdelen van zijn organisatie duurzamer zijn gaan opereren dan het jaar daarvoor. Door in te zetten op onder meer energiebesparing en het hergebruik van grondstoffen.

Duurzaam inkopen loont

Als toonaangevend opdrachtgever wil Rijkswaterstaat duurzaamheid in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) stimuleren. Bij aanbestedingen zet Rijkswaterstaat daarom in op 100% duurzaam inkopen. Die aanpak werkt én de markt is enthousiast, blijkt uit een evaluatie met verschillende partijen.

Cursus CO2-Prestatieladder voor adviseurs

SKAO organiseert op 14 juni de eerste cursus CO2-Prestatieladder voor adviseurs. SKAO ontwikkelt de cursus in samenwerking met Stichting Stimular, die de cursus gaat geven.

Verschil tussen fabrieksopgave en praktijkverbruik gemiddeld 50 procent

Nieuwe auto’s op de Nederlandse markt worden viezer: de CO2-uitstoot van nieuwe leaseauto’s, gekocht in 2016 stijgt met 10% ten opzichte van nieuw gekochte auto’s in 2015. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Natuur & Milieu, uitgevoerd door ICCT. Het verschil tussen theoretisch verbruik van nieuwe auto’s en praktijkverbruik is daarnaast ook opnieuw toegenomen: een gemiddelde auto, gekocht in 2016, verbruikt momenteel 50% meer brandstof dan men op basis van de fabrieksopgave mag verwachten.

BTL Realisatie wint aanbesteding mede door CO2-Prestatieladder

BTL Realisatie is een gevestigde naam in de groensector. In 2011 zijn zij begonnen met het reduceren van hun CO2-uitstoot met behulp van de CO2-Prestatieladder. Inmiddels hebben zij de hoogste trede van de ladder bereikt.

Handreiking Aanpak Duurzaam GWW bij baggerwerken van de waterschappen

De Unie van Waterschappen heeft samen met de Vereniging van Waterbouwers een handreiking opgesteld hoe de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen bij baggerwerken van waterschappen. De handreiking geeft praktische handvatten hoe invulling te geven aan de afspraken binnen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 waarin onder andere alle waterschappen zich hebben gecommitteerd aan de ambitie "duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten.

Duitsers bouwen windpark op zee zonder subsidie

Voor het eerst zal een offshorewindpark gebouwd worden zonder subsidies. Energiebedrijf EnBW denkt het park rendabel te kunnen uitbaten door enkel de inkomsten van de verkoop van elektriciteit.

Vacature junior Projectmanager Communicatie SKAO

Wij zoeken een creatieve, ondernemende en enthousiaste collega met een HBO of academisch werk- en denkniveau.

Kosteneffectieve energietransitie varieert van € 1,6 tot 5,5 miljard per jaar in 2030

De kosten van de energietransitie die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen, hangen af van hoe ambitieus Nederland is. De kosten kunnen hoog oplopen.

Voor de vijfde keer op rij verlaging jaarbijdrage CO2-Prestatieladder

Het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft voor de vijfde keer op rij de jaarlijkse bijdrage voor CO2-Prestatieladder gecertificeerde bedrijven verlaagd. De verlaging geldt voor tarieven van boven de €500,-.

Rapport Maatregellijst 2016: Resultaten na één jaar Maatregellijst

2016 was het eerste jaar dat het gebruik van de Maatregellijst een verplicht onderdeel vormde van de CO2-Prestatieladder. De resultaten over dit jaar kunnen beschouwd worden als een nulmeting. Bekijk hier het Rapport Maatregellijst 2016: Resultaten na één jaar Maatregellijst. 

Evaluatie CO2-Prestatieladder voor Waterbouwers stimulans voor samenwerking

De Vereniging van Waterbouwers, Rijkswaterstaat en de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) hebben het gebruik van de CO2-Prestatieladder in de waterbouwsector geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de waterbouwsector goed presteert als het gaat om het verlagen van de uitstoot van CO2. Wel zien de partijen naar aanleiding van de evaluatie mogelijkheden om het gebruik van de prestatieladder verder te verbeteren.

Onderzoek laat zien hoe Rotterdamse industrie kan voldoen aan klimaatakkoord Parijs

Het Wuppertal Institut heeft inzichtelijk gemaakt langs welke transitiepaden de Rotterdamse industrie haar COâ‚‚-uitstoot drastisch kan reduceren en tegelijkertijd de producten kan blijven maken waar de samenleving naar vraagt, zoals brandstoffen en chemische producten. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat COâ‚‚-reductie tot wel 98% haalbaar lijkt door gebruik te maken van een reeks verschillende technieken.

Elektrisch rijden wint terrein

Het elektrisch voertuigpark in Nederland is vorig jaar verder uitgedijd. Eind december stonden er in totaal ruim 112.000 elektrische personenauto’s geregistreerd, een plus van 28 procent vergeleken met 2015.

Gedragsverandering in mobiliteit voor de CO2-Prestatieladder

Mobiliteit binnen de duurzaamheidsambities van Nederlands bedrijven wordt een steeds prominenter aandachtspunt. Bij veel bedrijven bedraagt mobiliteit namelijk 80-90% van de gehele uitstoot. Er valt dus nog veel te halen op dit gebied.

ProRail wil eigen elektriciteit opwekken met grootste zonnedak van Nederland

In 2030 wil ProRail zijn eigen elektriciteit opwekken. Het spoorbedrijf gaat overal zonnepanelen plaatsen. Volgens president-directeur Pier Eringa is het spoor al een "hele duurzame sector" en neemt zijn bedrijf de volgende stap naar de toekomst.

Structurele CO2-besparing door Low Car Diet

Organisaties stoten door deelname aan het Low Car Diet, de grootste mobiliteitswedstrijd van Nederland, structureel minder CO2 uit. Uit een recent verschenen onderzoek blijkt dat twee jaar na de campagne er nog steeds 19% schoner gereisd wordt door de deelnemers.

Arcadis nu ook gecertificeerd voor ISO 50001

Arcadis Nederland is sinds begin dit jaar ISO 50001 gecertificeerd. ISO 5001 is de internationale norm voor energiemanagementsystemen. Dit energiemanagement systeem helpt Arcadis Nederland om de volgende stap te zetten in het energie efficiënter maken van haar bedrijfsvoering. Arcadis voldoet hiermee aan de European Energy Directive (EED) norm.

Gratis bijeenkomst CO2-Prestatieladder voor overheden

Op donderdag 18 mei te Utrecht organiseert SKAO een bijeenkomst voor overheden die zelf de CO2-Prestatieladder willen gaan beklimmen en/of de ladder willen gaan inzetten bij aanbestedingen. U krijgt voorbeelden vanuit de praktijk en handige tips specifiek voor overheden.

Covalent professionaliseert met de CO2-Prestatieladder

Adviesbureau en softwareproducent Covalent helpt organisaties bij het realiseren, beheren en onderhouden van infrastructuur en vastgoed. Vorig jaar behaalde het bedrijf uit Amersfoort een trede 3 certificering op de CO2-Prestatieladder. Afgelopen week sleepte Covalent het certificaat voor trede 5 in de wacht. “Het had in korte tijd veel impact, dat is de kracht van de CO2-Prestatieladder,”aldus CO2-functionaris van Covalent Siert Saes.

Groen gas volgens de CO2-Prestatieladder

Biogas is gas dat wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. De term groen gas wordt gebruikt om aan te geven dat het biogas is dat op aardgaskwaliteit is gebracht. Net zoals voor groene stroom bestaat er voor biogas en groen gas een certificeringssysteem.

Update lijst CO2-emissiefactoren.nl

Een aantal cijfers op CO2-emissiefactoren.nl zijn bijgewerkt.

Er zijn twee datasets onder de loep genomen:

-      Brandstoffen energieopwekking is bijgewerkt naar de brandstoffenlijst van 2016. Deze update is een vernieuwing van het bronbestand want vrijwel alle data zijn onveranderd gebleven. De emissiefactor voor aardgas is verhoogd, van 1,884 naar 1,887 kg co2/m3, per 1-1-2017.

-      Goederenvervoer heeft een update naar Stream 2016 gekregen. Deze data zijn dusdanig gewijzigd dat ze met terugwerkende kracht moeten gelden. Ook was er de noodzaak om enkele categorieën te wijzigen.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu behaalt certificaat CO2-Prestatieladder

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), inclusief de onderdelen RWS, ILT, KNMI en PBL, heeft zich gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Staatssecretaris Sharon Dijksma kreeg op donderdag 16 februari het CO2-bewust certificaat overhandigd. Het afgelopen jaar heeft IenM een forse CO2-reductie bereikt van 17 procent. Het ministerie wil uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal zijn.

Renkum eerste gemeente met certificaat CO2-Prestatieladder

Gemeente Renkum heeft dinsdag 7 februari als eerste gemeente in Nederland een certificering voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder in ontvangst genomen. Wethouder duurzaamheid en milieu Wendy Ruwhof kreeg dit overhandigd door Paul Tammer (NCK) en Gijs Termeer (SKAO). Met het duurzaamheidsinstrument gaat de gemeente structureel energie besparen en CO2 reduceren.

Familiebedrijf Lomans ziet CO2-uitstoot met 50 procent dalen

Totaalinstallateur Lomans uit Amersfoort is een echt familiebedrijf. Het bedrijf bestaat volgend jaar 100 jaar. Onder leiding van Paul Lomans (3e generatie) zijn zij begonnen met verduurzamen van de bedrijfsvoering en de keten. Een van de duurzame maatregelen die zijn hebben uitgevoerd is de implementatie van de COâ‚‚-Prestatieladder.

Schone energie verdringt kolen, gas en olie veel eerder

De omslag naar duurzame energie zou wel eens heel veel sneller kunnen gaan dan gedacht. Al binnen drie jaar kan het wereldwijd het gebruik van fossiele brandstoffen gaan afnemen.

CO2-Prestatieladder onderdeel van handreiking Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Meerdere gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben door ondertekening van het Manifest MVI 2016 - 2020 nieuwe afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord inkopen. Met dit Manifest willen partijen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten door een intensivering van de samenwerking tussen overheden om hun inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken en MVI integraal in hun organisaties te bevorderen.

Certificering op verantwoord geproduceerd beton

Een nieuw certificatiesysteem voor verantwoord geproduceerd beton, het Beton Bewust|CSC certificatiesysteem, is vanaf 1 februari a.s. voor de Nederlandse markt beschikbaar. De sector wordt hierdoor zichtbaar duurzamer en de transparantie wordt verbeterd.

NASA: 2016 warmste jaar ooit gemeten, derde recordjaar op rij

Het staat nu vast: 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. Sinds het begin van de wereldwijde metingen was de gemiddelde temperatuur op aarde nog nooit zo hoog. Dat hebben de ruimtevaartorganisatie NASA en het Amerikaanse agentschap NOAA woensdag meegedeeld.

SKAO is op zoek naar mooie verhalen

Bent u bekend met een techniek, werkmethode, of activiteit die significant heeft bijgedragen aan CO2-reductie binnen uw bedrijfsvoering en/of de keten? Kortom; is er door innovatie op een slimme manier energie bespaard? Wij horen dat graag via [email protected]