Resultaten Maatregellijst 2017 CO2-Prestatieladder gepubliceerd

Organisaties geven met de Maatregellijst aan welke CO2-reductiemaatregelen zij uitvoeren voor de CO2-Prestatieladder. Het rapport ‘Resultaten Maatregellijst 2017’ geeft het gebruik van de lijst in cijfers weer en geeft per activiteit inzicht in de meest genomen maatregelen. Uit het rapport blijkt dat steeds meer organisaties maatregelen nemen die zich richten op de uitvoering van projecten.

Ook de bouwsector kan bijdragen aan negatieve emissies

Om de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te behalen, zijn negatieve emissies onvermijdelijk. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuwe studie over dit onderwerp. Negatieve emissies zijn maatregelen die CO2 aan de atmosfeer onttrekken. Ook de bouwsector kan hier zijn steentje aan bijdragen.

CBS: "CO2-uitstoot gedaald in het vierde kwartaal van 2017"

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de CO2-uitstoot in Nederland in het vierde kwartaal van 2017 tot 2,2 procent lager was dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. Tegelijkertijd groeide het bruto binnenlands product (bbp) in Q4 van 2017 met 2,9 procent. Volgens het CBS is de CO2-reductie te verklaren door onder andere de verminderde inzet van steenkool bij het genereren van stroom.

“Als je de CO2-Prestatieladder niet inzet, sta je 1-0 achter”

Automatiserings- en ingenieursbureau Soltegro is onlangs gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Op het gebied van duurzaamheid zegt het bedrijf de lat hoog te leggen. Daar past de ladder uitstekend bij. De organisatie merkt echter op dat opdrachtgevers meer kunnen bijdragen aan het versnellen van de transitie naar duurzaamheid.

Weverling streeft naar loskoppeling van omzet en CO2-uitstoot

Weverling Groenproviders uit Monster is actief op het gebied van groenonderhoud en –aanleg in steden in de regio. Denk aan groendaken, tuinen en bomen langs wegen en straten. Door met de CO2-Prestatieladder te werken, maakt het groenbedrijf structureel werk van CO2-reductie en duurzaamheid. Weverling zet  een stip op de horizon. Meer omzet genereren, maar minder CO2.