Resultaten Maatregellijst 2017 CO2-Prestatieladder gepubliceerd

Organisaties geven met de Maatregellijst aan welke CO2-reductiemaatregelen zij uitvoeren voor de CO2-Prestatieladder. Het rapport ‘Resultaten Maatregellijst 2017’ geeft het gebruik van de lijst in cijfers weer en geeft per activiteit inzicht in de meest genomen maatregelen. Uit het rapport blijkt dat steeds meer organisaties maatregelen nemen die zich richten op de uitvoering van projecten.