arrow_back

Van tientallen maatregelen naar een doelgericht plan richting nul uitstoot

 

Sinds de introductie van de maatregellijst in 2016 zijn ruim 22.000 maatregelen genomen en staan nog eens zo’n 12.000 maatregelen op de planning. Behoorlijke aantallen, en in de ontwikkeling van de genomen maatregelen zien we ook steeds meer dat de energietransitie zich voor onze ogen voltrekt. Maar toch. Om nul uitstoot in 2050 te realiseren, hebben we iets nodig wat deze maatregelen bindt: het klimaattransitieplan.

Door: Gijs Termeer, directeur SKAO

Energietransitie zichtbaar in genomen maatregelen

Waar eerder de focus van organisaties lag op de inkoop van groene stroom en vermindering van brandstofgebruik, verschuift de aandacht van certificaathouders nu naar elektrificatie van mobiliteit en groot materieel en naar steeds meer eigen stroomopwek door zonnepanelen blijkt uit de Rapportage Maatregellijst 2023. We zien zelfs een toename van 40% in het aantal organisaties dat ten minste één zero-emissie mobiel werktuig in gebruik heeft. Daarnaast is er in 2023 ook een sterke groei in maatregelen die inspelen op netcongestie.  door het koppelen van vraag en aanbod, nadat deze maatregelen in 2022 door een paar certificaathouders aan de Maatregellijst zijn toegevoegd. Zo zien we direct al 26 organisaties die de maatregel ‘Sturen op gelijktijdigheid van elektriciteitsvraag en -aanbod’ geïmplementeerd hebben.


Individuele maatregelen blijven individuele stappen

Maar nu het klimaattransitieplan. Elektrificatie, flexibilisering, energiebesparing, eigen opwek van duurzame energie, het gebruik van materialen met een lagere milieu-impact, inzetten op circulariteit, slim ontwerpen en goed opdrachtgeverschap hebben allemaal een rol te spelen in de energietransitie. De maatregellijst raakt al jaren aan deze onderwerpen, maar het invullen van een lijst met maatregelen is niet voldoende om als organisatie tot nul uitstoot in 2050 te komen. Elke individuele maatregel is een stap, maar zonder een samenhangend idee over de impact, de volgorde, de reductiemogelijkheden en beperkingen van een organisatie, zeggen individuele stappen uiteindelijk weinig. Vandaar dat Handboek 4.0 het ‘Klimaatransitieplan’ gaat introduceren.

Strategisch, gestructureerd en planmatig werken aan nul uitstoot in 2050 of eerder


Met het Klimaattransitieplan in Handboek 4.0 vragen we organisaties op een strategische, gestructureerde en planmatige manier te werken aan nul uitstoot in 2050 of eerder. Met tussendoelen voor de middellange termijn, denk aan 2030, en doelstellingen voor de korte termijn gekoppeld aan de certificeringsperiode van drie jaar. Bij de korte termijn hoort ook het nu al bestaande plan van aanpak en een planning van de te nemen maatregelen. Daarnaast gaat de organisatie op zoek naar én werken aan ondersteunende innovaties en samenwerkingen om de benodigde barrières weg te nemen of processen en technieken te ontwikkelen. Partijen wordt gevraagd om over hun klimaattransitieplan met hun leveranciers en klanten in gesprek te gaan om zo samen uitdagingen op te pakken.

Klimaattransitieplan sluit aan op ambitie van organisaties

Inmiddels geven al 50 organisaties in de maatregellijst aan dat zij de ambitie hebben om richting nul uitstoot te gaan in 2050. Hoewel het formuleren van een netto nul doelstelling in principe niet een CO2-reducerende maatregel an sich is, juichen we dit als SKAO van harte toe. Zeker als straks met het nieuwe Handboek 4.0 alle partijen samen gaan werken om hun Klimaattransitieplan uit te voeren. Zo worden dan de duizenden maatregelen steeds meer één samenhangende beweging en verhaal richting nul CO2-uitstoot.

Meer weten over het Klimaatransitieplan? Lees het artikel: Handboek 4.0 zet in op lange termijn: organisaties uiterlijk 2050 klimaatneutraal

 
  


 
Prev: