arrow_back

Van circulair meubilair tot groenere energie: Nowy Styl zet belangrijke stappen

Nowy Styl is een van de grootste kantoormeubelfabrikanten van Europa en heeft duurzaamheid al jaren hoog in het vaandel. Vorig jaar behaalde het bedrijf niveau 3 op de CO2-Prestatieladder, maar de plannen voor een certificaat op niveau 4 of 5 worden ook al gemaakt. ‘Duurzaamheid is een continu proces. Morgen moet beter zijn dan vandaag.’

Eerder dit jaar ontving Nowy Styl een gouden medaille van EcoVadis. Deze onafhankelijke auditor evalueert en beoordeelt de mvo-inspanningen van ruim 25.000 bedrijven, verdeeld over vier categorieën: mensenrechten en werknemersrechten, milieu, ethiek en duurzaam inkopen. Met de gouden medaille behoort Nowy Styl tot de best scorende 2 procent van bedrijven die door EcoVadis beoordeeld zijn.

Het is illustrerend voor de duurzame ambities van het bedrijf, zegt Patrick van Dommelen (managing director): ‘We vinden het al jaren een belangrijk onderwerp en onderzoeken alle mogelijke manieren om ermee aan de slag te gaan.’

Duurzame kantoorinrichting

Zo is circulariteit een belangrijk onderdeel van het contract dat Nowy Styl in 2017 afsloot met Rijkswaterstaat. Sindsdien is het bedrijf verantwoordelijk voor de volledige kantoorinrichting van Rijkswaterstaat, van bureau tot stoel. ‘We onderzoeken gezamenlijk hoe we dat zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten en het meubilair zo lang mogelijk in de keten kunnen houden,’ aldus Van Dommelen. ‘Zo zetten we in op reparatie, hergebruik van materialen en een modulaire opbouw van het meubilair, zodat defecte onderdelen gemakkelijk vervangen kunnen worden.’

Data verzamelen en structureren

Ook verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering is al jaren een belangrijk agendapunt voor Nowy Styl. De CO2-Prestatieladder bleek een handige manier om daarmee aan de slag te gaan. ‘Het is een mooi middel om kritisch naar je eigen bedrijfsvoering te kijken en je CO2-voetafdruk in kaart te brengen,’ aldus Van Dommelen.

Nowy Styl schakelde daarbij de hulp in van adviseur Martin Vos, die bedrijven al jaren begeleidt bij het behalen van hun certificaat op de CO2-Prestatieladder. Omdat Nowy Styl een internationaal bedrijf is (en een grote organisatie), was het in eerste instantie een uitdaging om alle benodigde data te verzamelen en structureren, vertelt hij: ‘Dat is de eerste keer altijd zoeken. Maar hoe vaker je over je CO2-voetafdruk rapporteert, hoe gemakkelijker dat wordt.’

Van kolen naar biomassa

Bij Nowy Styl bleek verreweg de grootste CO2-impact te zitten in het elektriciteitsgebruik van de productielocaties in Polen (44,74 procent). In Polen wordt het overgrote deel van de elektriciteit namelijk nog steeds opgewekt in steen- en bruinkoolcentrales. En met zo’n veertig steen- en bruinkoolcentrales in operatie behoort de Poolse energiesector tot de meest vervuilende van Europa.

Met andere woorden: Nowy Styl kon ontzettend veel duurzame winst behalen door in Polen over te stappen op groene stroom. Daar richtte het in eerste instantie dan ook zijn pijlen op, maar dat bleek behoorlijk lastig. De CO2-Prestatieladder eist namelijk dat de groene stroom die een bedrijf inkoopt ook in hetzelfde land opgewekt wordt. In Polen overstappen op groene stroom is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. ‘De kolensector is een belangrijk onderdeel van de economie en zorgt voor ontzettend veel werkgelegenheid,’ zegt Vos. ‘Je wijkt als bedrijf af van de norm als je het gebruik van kolen juist terug wilt dringen. Dat was een langzaam proces.’

Toch lukte het Nowy Styl om dat te doen. In 2020 werd 3.000 megawattuur groene stroom ingekocht, opgewekt uit biomassastromen. Dit jaar werd dat opgeschroefd naar 7.700 megawatuur, zo’n 30 procent van het totale energieverbruik van de productiefaciliteiten. Hoewel biomassa niet de ideale duurzame energiebron is, is het een grote stap voorwaarts. In Polen staan de wind- en zonne-energiesector namelijk nog in de kinderschoenen.

Minder vliegen

Ondertussen zette Nowy Styl ook stappen op andere gebieden. ‘Hoe groener het elektriciteitsgebruik in Polen, hoe meer ruimte er vrijkomt om de focus te verleggen op andere zaken,’ vertelt Vos. ‘Neem bijvoorbeeld de vliegbewegingen binnen het bedrijf. Dat vormt slechts 1,14 procent van de totale CO2-voetafdruk, maar omdat Nowy Styl zo’n groot bedrijf is, gaat daar toch behoorlijk wat CO2-uitstoot mee gepaard. Op den duur is het dus ook belangrijk om daarmee aan de slag te gaan.’

De coronacrisis zorgde wat dat betreft voor een grote stap in de juiste richting. Het aantal vliegreizen van Nowy Styl nam in 2020 namelijk met vijftig procent af ten opzichte van het jaar ervoor. ‘De omstandigheden zorgden daar natuurlijk voor,’ zegt Van Dommelen. ‘Maar het stelde ons wel in staat om daar meer ervaring in op te doen en zaken als videoconferenties beter in te richten.’

Stimuleren van elektrisch rijden

Daarnaast zet Nowy Styl in Nederland in op het verduurzamen van zijn wagenpark (0,42 procent van de totale CO2-voetafdruk) en het elektriciteitsverbruik van zijn Nederlandse kantoren (0,23 procent van de totale CO2-voetafdruk). Zo zal de showroom in Amersfoort volgend jaar volledig overstappen op groene stroom. Medewerkers worden daarnaast gestimuleerd om te kiezen voor een elektrische auto. ‘Zij krijgen korting op de aanschaf of lease, zodat het financieel aantrekkelijker wordt om elektrisch te rijden,’ aldus Van Dommelen. ‘Daarnaast zorgen we er natuurlijk ook voor dat er genoeg laadpalen bij onze kantoren staan.’

Ambitieuzere doelstelling?

Met bovenstaande maatregelen hoopt Nowy Styl elk jaar een CO2-reductie van 2,1 procent te behalen. In 2025 moet de CO2-uitstoot van het bedrijf gedaald zijn met 15 procent. Vos legt uit hoe Nowy Styl tot die doelstelling kwam: ‘Je brengt eerst de CO2-voetafdruk in kaart en bekijkt waar de meeste CO2-impact zit. Vervolgens bepaal je haalbare maatregelen die op dat gebied kunt treffen en reken je door wat de impact van die maatregelen is op je CO2-voetafdruk. Daar komt je doelstelling uit voort.’

Maar Vos en Van Dommelen verwachten allebei dat Nowy Styl zijn doelstelling binnenkort moet aanpassen. Het behalen ervan gaat namelijk zeer voortvarend. Vos: ‘De doelstelling komt eigenlijk niet meer overeen met de stappen die momenteel gezet worden. Ik verwacht dan ook dat er binnenkort een ambitieuzere doelstelling gedefinieerd wordt.’

Een continu proces

Van Dommelen sluit zich daarbij aan en verwacht daarnaast dat Nowy Styl in de toekomst voor een certificaat op niveau 4 of 5 van de CO2-Prestatieladder zal gaan. ‘Het certificaat op niveau 3 liet ons zien dat we op de goede weg zijn, maar ook dat we er nog lang niet zijn. Verduurzaming is een continu proces en wij vinden het belangrijk om constant te verbeteren. Morgen moet beter zijn dan vandaag.’

Prev:
Next: