arrow_back

Update CO2-emissiefactoren.nl voor 2023

De jaarlijkse update voor de emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden. De uitstoot vanaf 2023 (en dus niet van 2022 of eerder) moet met deze geüpdatete factoren berekend worden.

Belangrijk is verder dat er geen emissiefactoren bij zijn die herberekend moeten worden. Er hoeven dus geen aanpassingen aan het referentiejaar gedaan te worden. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2022 zijn doorgevoerd in de factoren voor brandstoffen (benzine, diesel en hernieuwbare brandstoffen), grijze stroom, warmte en aardgas. Daarnaast zijn ook diverse nieuwe factoren toegevoegd.

Voor een uitgebreider bericht over de update zie hier.

Prev:
Next: