arrow_back

Tarieven jaarbijdrage CO2-Prestatieladder weer verlaagd

Het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft de jaarlijkse bijdrage voor CO2-Prestatieladder gecertificeerde organisaties verlaagd. De tarieven voor 2022 zijn met zo'n 5% ten opzichte van 2021 verlaagd. De nieuwe tarieven gaan in per 1 maart 2022. Organisaties die voor het jaar 2022 reeds hun financiële verplichting hebben voldaan, krijgen het teveel betaalde bedrag teruggestort.

Verlaging dankzij toename certificaathouders

De afname in de bijdrage is toe te schrijven aan de groei in het aantal gecertificeerde organisaties. Het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder is vanaf de oprichting van de stichting substantieel toegenomen. Inmiddels zijn er meer dan 1200 certificaten verstrekt.

Jaarlijkse facturatie

Op 14 april 2022 zal SKAO de facturen voor de jaarlijkse contributie aan de CO2-Prestatieladder versturen. Als u een inkoopnummer wilt toevoegen of als bestaande gegevens niet correct zijn dan verzoeken wij u om deze gegevens aan te passen. U kunt hiervoor inloggen via mijn.skao.nl.

Jaarbijdragen gecertificeerde bedrijven:


Grootst* (jaaromzet €500 miljoen en meer)

€ 7.000,-

Zeer groot (jaaromzet €200 - €500 miljoen)

€ 2.200,-

Groot (jaaromzet €100 - €200 miljoen)

€ 1.385,-

Middelgroot (jaaromzet €35 - €100miljoen)

€ 940,-

Midden (jaaromzet €15 - €35 miljoen)

€ 530,-

Midden-klein (jaaromzet €5 - €15 miljoen)

€ 445,-

Klein (jaaromzet kleiner dan € 5 miljoen)

€ 220,-

Eenmanszaak

€ 75,-

* Een onderneming (inclusief zijn dochters/werkmaatschappijen) hoeft nooit meer dan een totaal van €7.000 aan jaarbijdragen te betalen waarmee voorkomen wordt dat bedrijven die zich vooral op dochter-niveau/werkmaatschappij-niveau laten certificeren op te hoge kosten gejaagd worden.


Jaarbijdragen gecertificeerde overheden

Overheid

Bijdrage gebaseerd op

Staffel

Jaarlijkse bijdrage*

Ministeries

Vast bedrag

Vast bedrag

€ 7.000,-

Waterschappen

Belastingopbrengst

> € 250 miljoen
€ 200 - € 250 miljoen
€ 100 - € 200 miljoen
< € 100 miljoen

€ 7.000,-
€ 4.675,-
€ 2200,-
€ 1.385,-

Provincies

Omvang provinciefonds

> € 250 miljoen
€ 200 - € 250 miljoen
€ 100 - € 200 miljoen
< € 100 miljoen

€ 7.000,-
€ 4.675,-
€ 2.200,-
€ 1.385,-

Gemeenten

Aantal inwoners

> 300.000 (G4)
100.000 tot 300.000
50.000 tot 100.000
25.000 tot 50.000
< 25.000

€ 7.000,-
€ 4.675,-
€ 2.200,-
€ 1.385,-
€ 940,-


Zie ook de pagina Tarieven voor meer informatie.

Prev:
Next: