arrow_back

Tarieven jaarbijdrage CO2-Prestatieladder weer verlaagd

Het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft de jaarlijkse bijdrage voor CO2-Prestatieladder gecertificeerde bedrijven verlaagd.

De tarieven voor 2021 zijn met minimaal 1% ten opzichte van 2020 verlaagd. De nieuwe tarieven gaan in per 1 maart 2021. Bedrijven die voor het jaar 2021 reeds hun financiële verplichting hebben voldaan krijgen het teveel betaalde bedrag teruggestort.

De afname in de bijdrage is toe te schrijven aan de groei in het aantal gecertificeerde bedrijven. Het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder is vanaf de oprichting van de stichting substantieel toegenomen. Inmiddels zijn er meer dan 1050 certificaten verstrekt.

Op 20 april 2021 zal SKAO de facturen voor de jaarlijkse contributie aan de CO2-Prestatieladder versturen. Als u een inkoopnummer wilt toevoegen of als bestaande gegevens niet correct zijn dan verzoeken wij u om deze gegevens aan te passen. U kunt hiervoor inloggen via mijn.skao.nl.

Onderstaand zijn de nieuwe tarieven voor 2021.

Jaarbijdragen gecertificeerde bedrijven:

 
Grootst* (jaaromzet €500 miljoen en meer) € 7.325,-
Zeer groot (jaaromzet €200 - €500 miljoen) € 2.310,-
Groot (jaaromzet €100 - €200 miljoen) € 1.455,-
Middelgroot (jaaromzet €35 - €100miljoen) € 1.015,-
Midden (jaaromzet €15 - €35 miljoen) € 575,-
Midden-klein (jaaromzet €5 - €15 miljoen) € 480,-
Klein (jaaromzet kleiner dan € 5 miljoen) € 240,-
Eenmanszaak € 81,-
* Een onderneming (inclusief zijn dochters/werkmaatschappijen) hoeft nooit meer dan een totaal van €7.325 aan jaarbijdragen te betalen waarmee voorkomen wordt dat bedrijven die zich vooral op dochter-niveau/werkmaatschappij-niveau laten certificeren op te hoge kosten gejaagd worden.


Jaarbijdragen gecertificeerde overheden:

Overheid Bijdrage gebaseerd op Staffel Jaarlijkse bijdrage*
Ministeries Vast bedrag Vast bedrag € 7.325,-
Waterschappen Belastingopbrengst > € 250 miljoen
€ 200 - € 250 miljoen
€ 100 - € 200 miljoen
< € 100 miljoen
€ 7.325,-
€ 4.925,-
€ 2.310,-
€ 1.455,-
Provincies Omvang provinciefonds > € 250 miljoen
€ 200 - € 250 miljoen
€ 100 - € 200 miljoen
< € 100 miljoen
€ 7.325,-
€ 4.925,-
€ 2.310,-
€ 1.455,-
Gemeenten Aantal inwoners > 300.000 (G4)
100.000 tot 300.000
50.000 tot 100.000
25.000 tot 50.000
< 25.000
€ 7.325,-
€ 4.925,-
€ 2.310,-
€ 1.455,-
€ 1.015,-


Prev:
Next: