arrow_back

Sterke toename eigen opwek energie en elektrificering bedrijven

Bij bedrijven die werken met de CO2-Prestatieladder komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Er is een sterke toename in de opwek van energie en de elektrificatie van mobiliteit en mobiele werktuigen. Ook zijn maatregelen om kantoren van het gas af te krijgen in opkomst. Dat en meer blijkt uit de Rapportage Maatregellijst 2021 van de CO2-Prestatieladder (een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)). Maar of het nu snel genoeg gaat, dat blijft nog de vraag.

Bijna 1 op de 5 organisaties die de CO2-Prestatieladder heeft geïmplementeerd, maakt inmiddels werk van eigen opwek bij bedrijfspanden. Bij kantoren is dit inmiddels zelfs 1 op de 3. In praktisch alle gevallen gaat dit om zonnepanelen. Deze groei is hard gegaan de afgelopen jaren. Gijs Termeer, directeur bij SKAO: “We zien ook dat een CO2-managementsysteem zoals de CO2-Prestatieladder werkt. Het wordt tijd dit breder in Nederland te stimuleren. Zo wordt het écht onderdeel van hun beleid en besparen we energie op die plekken waar het ertoe doet. Dus een bouwbedrijf zet vooral in op emissieloos materieel, zo’n 80 tot 90% van die CO2-footprint (het kantoor zit vaak rond de 5%). Een productiebedrijf kijkt vooral naar zijn productieproces. De motivatie is dan dus niet alleen om een overheidsmaatregel af te kunnen vinken, maar om samen na te denken waar we het verschil kunnen maken.”

Toename elektrificering mobiliteit en mobiele werktuigen

Voor mobiliteit, transport en andere bouwactiviteiten is elektrificatie een belangrijke reductiestrategie. In de Maatregellijst begint dit zichtbaar op gang te komen. Het aantal organisaties dat tenminste één mobiel werktuig in gebruik heeft, is in 2021 meer dan verdubbeld. Ongeveer 1 op de 5 organisaties die mobiele werktuigen heeft, heeft nu tenminste één elektrische machine. Bijna een derde van de organisaties heeft inmiddels tenminste 5% van hun auto’s elektrisch, een toename van 45%. Bij meer dan een tiende is dit al meer dan 15%.

Opkomst gasloze kantoren, maar Label C blijft achter

Een nieuwe maatregel op de Maatregellijst in 2021 is het gasloze kantoor. Al 140 organisaties gaven aan daar werk van te maken. Volgens de wet moeten op 1 januari 2023 alle kantoren Energielabel C hebben. Implementatie van deze maatregel neemt langzaam toe, maar volgens de Maatregellijst heeft op dit moment nog slechts 33% van de organisaties een gemiddeld Energielabel C of beter voor hun gebouwen. Dit aantal groeide dan wel met 25% in 2021, maar het betekent ook dat er nog zeker twee derde niet aan de wettelijke verplichting van 1 januari 2023 voldoet. Termeer: “Het is natuurlijk ook de vraag of hier de grootste winst te behalen valt. Het kantoor is nu eenmaal niet de plek waar een groot aantal organisaties de meeste reductie kunnen halen. De focus moet liggen op het primaire proces, waar de meeste energie gebruikt wordt. We verwachten wel dat er door de oorlog in Oekraïne nog meer drang komt naar energiebesparing en elektrificatie.”

Over de Maatregellijst

De ruim 1.200 certificaathouders op de CO2-Prestatieladder (in totaal ruim 5.000 organisaties) rapporteren jaarlijks over de genomen en geplande maatregelen om CO2 te reduceren. Gezamenlijk gaat het inmiddels om bijna 30.000 maatregelen. Gemiddeld zo’n 25 per organisatie. De Maatregellijst geeft een basis waarmee organisaties zich kunnen vergelijken met andere organisaties met vergelijkbare bedrijfsactiviteiten. Voor organisaties die beginnen met de CO2- Prestatieladder kan de lijst ook ideeën opleveren voor mogelijk te nemen maatregelen.

Prev:
Next: