arrow_back

SKAO publiceert impactverslag 2021: verhaal achter jaarcijfers

Naast het publiceren van de jaarcijfers over 2021 publiceert SKAO dit jaar voor het eerst ook een Impactverslag over dat jaar. Dit document moet een beeld geven van de belangrijkste projecten die SKAO in 2021 heeft uitgevoerd, met als doel om de impact van de CO-Prestatieladder zichtbaar te maken. Annemiek Lauwerijssen, manager: ‘cijfers geven geen informatie over wie er achter al dit werk zitten, wat de impact van de CO-Prestatieladder is en welke ontwikkelingen er spelen. Het verhaal achter de cijfers van 2021 is volgens ons minstens zo interessant.’ 


 

Medewerkers, aanbestedingsverhalen en hoogtepunten 

Annemiek: ‘In deze eerste editie nemen we de lezer mee in wie de mensen achter SKAO zijn en vertellen we over de relatie tussen SKAO en de Sustainable Development Goals. Daarnaast geven we aandacht aan twee aanbestedingen uit 2021 waarbij de CO-Prestatieladder is toegepast, een infrastructuur projectcase uit België en een projectcase over koffie. Verder lichten we een paar hoogtepunten uit 2021 toe, zoals de start van de doorontwikkeling naar Hand - boek 4.0, het evenement Impact maken met Klimaatneutraal Inkopen, de impact van de Maatregellijst, de toename van gecertificeerde overheden en de start van het onderzoek naar de haalbaarheid voor de CO-Prestatieladder in Europa.’ 

Download het impactverslag. 

Download de jaarcijfers. 

Prev:
Next: