arrow_back

SKAO introduceert hulpmiddel voor projectregistratie: PID

Voor bedrijven die projecten met gunningvoordeel hebben verkregen, wordt de registratie hiervan nu een stuk makkelijker. Dat is de belofte van het Project Impact Dashboard, of kortgezegd: ‘PID’, dat SKAO vandaag introduceert. Tijmen de Groot, projectmanager vanuit SKAO, en Bastina van Houwelingen, lid van de projectgroep als vertegenwoordiger van aannemers en tevens CCvD-lid namens de brancheverenigingen Cumela en MKB Infra, vertellen alles wat we moeten weten over deze registratietool.

Wat is het Project Impact Dashboard (PID)?

Tijmen: ‘het is een registratietool voor projecten die met gunningvoordeel zijn verkregen. In het PID kan een aannemer gemakkelijk alle onderdelen die horen bij de registratie van zo’n project invullen. Je wordt als aannemer stap voor stap begeleid in het invullen en uploaden van alle gegevens. Van de algemene gegevens ga je naar het invullen van het verbruik op het gebied van transport, energie, materiaal en afval. In het PID wordt hiervan een CO2-footprint berekend, op basis van co2emissiefactoren.nl. Daarna kun je alle maatregelen die je op het project neemt invullen en tot slot is er een plek waar je alle overige uploads kwijt kunt die nodig zijn om aan de eisen van het Handboek van de CO2-Prestatieladder te voldoen, denk bijvoorbeeld aan een communicatieplan.’ Het PID lijkt daarmee inderdaad een gebruiksvriendelijke en complete tool te zijn voor het registreren van alle projectgegevens, en dit benadrukt Bastina ook: ‘PID is echt bedoeld als hulpmiddel en niet als verzwaring.’

Afbeelding: het Project Impact Dashboard (PID) is te vinden in de inlogomgeving van certificaathouders. 

Kan de registratie niet gewoon op een andere plek?

Tijmen: ‘dat kan en mag zeker, gebruikmaken van het PID is niet verplicht. Wat wel verplicht is, en al was, is het bijhouden van welke projecten met gunningvoordeel een organisatie allemaal heeft. Het is dan ook de bedoeling dat CI’s hier steekproeven van nemen, om te zien of alles op orde is. Als de organisatie ervoor kiest de registratie op een lokale schijf bij te houden, of met een andere tool of format, is dat natuurlijk prima. Maar wij wilden ook vanuit SKAO hulp en houvast bieden en daarmee de gelegenheid om alle registratie rondom de CO2-Prestatieladder op één plek bij te houden.’

Eén centrale plek voor alle publicatiezaken

Bastina legt ter verduidelijking uit dat het PID zich bevindt in dezelfde inlogomgeving als waar organisaties hun publicaties voor het Handboek en de Maatregellijst invullen. ‘Er is nu één centrale plek voor alle publicatiezaken. En dat is natuurlijk een groot voordeel voor aannemers.’ Eerder kon men in dit klantportaal al algemene gegevens voor projecten invullen, zoals de naam, omvang en of er sprake is van combinanten, maar functionaliteiten als het berekenen van de CO2-footprint en het invullen van maatregelen op het project waren er nog niet.

Wie kunnen de projectgegevens inzien?

Tijmen: ‘dat bepaalt de aannemer zelf. In eerste instantie krijg je in het dashboard een mooi overzicht van je eigen project(en). En je kunt daarnaast heel gemakkelijk kiezen welke gegevens je met welke partij wil delen, door deze opties aan of uit te vinken. Wil je de algemene gegevens wel delen, maar de footprint niet? En met wie? Met de CI, de opdrachtgever? Dit kan de aannemer naar eigen wens bepalen, de regie ligt bij de invullende partij.’

Hulpmiddel voor Dialoog met opdrachtgever

Mocht de aannemer inderdaad kiezen om de gegevens met de opdrachtgever te delen, dan kan dat voordelen met zich meebrengen, vertelt Bastina: ‘delen met de opdrachtgever zorgt voor een krachtig hulpmiddel bij een Dialoog over het project. Wat zijn de doelstellingen op het project, hoe kunnen we die halen, hoe kunnen we bijsturen? Welke maatregelen worden er genomen? Hoe kan het project nog duurzamer? Daar zijn echt nog hele grote stappen in te zetten en de gegevens in het PID helpen enorm bij zo’n voortgangsgesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.’

Inzicht in impact en trends

Tijmen benoemt ook een belangrijk voordeel voor SKAO, dat meespeelde in de ontwikkeling van de registratietool. ‘SKAO kan met deze gegevens steeds beter iets zeggen over wat er op projecten gebeurt. Wat zijn de trends, welke maatregelen worden er zoal genomen? We kunnen met andere woorden gaan meten wat de impact is op projecten. Inzicht en monitoring is een belangrijke pijler voor de doorontwikkeling van ons Handboek. En het PID sluit daar naadloos op aan.’

Benchmark voor opdrachtnemers

En de opdrachtnemer? Zodra voldoende aannemers hun projecten met SKAO delen, ontstaat een benchmark waardoor de aannemer kan inzien waar zijn project staat ten opzichte van (de gemiddelden van) andere projecten. ‘Die informatie kan heel motiverend en inspirerend zijn,’ zegt Bastina.

Tijmen is, net als Bastina, trots op het resultaat tot nu toe en laat weten dat feedback op de tool zeker welkom is. Deze kan via de aanwezige buttons in het PID gegeven worden. ‘We willen zo veel mogelijk functionaliteiten en een zo gebruikersvriendelijk mogelijke tool. Zo hebben we er allemaal iets aan. SKAO, de opdrachtgever - maar de aannemer die een hulpmiddel voor projectregistratie kan gebruiken voorop.’

> Enthousiast? Certificaathouders kunnen het PID nú vinden in het klantportaal.

Prev:
Next: