arrow_back

Selecta en Pelican Rouge Coffee Roasters behalen certificaat op CO2-Prestatieladder

Selecta en Pelican Rouge Coffee Roasters hebben een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Met het behalen van het certificaat laten de bedrijven zien dat ze actief bezig zijn met CO2-reductie.

Selecta en Pelican Rouge Coffee Roasters (PRCR) streven naar duurzame ontwikkeling en zijn ervan overtuigd dat goede bedrijfsprestaties worden gerealiseerd wanneer er een balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2-voetafdruk biedt Selecta en Pelican Rouge de mogelijkheid om haar uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder besparen Selecta en PRCR enorm veel energie.

De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend duurzaamheidsinstrument op de Nederlandse markt. Bedrijven stimuleren om iets aan CO2-reductie te doen, dat is het idee achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus, oplopend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om de CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger de positie op de Ladder. Door het behalen van trede 3 op de Ladder hebben Selecta en PRCR laten zien binnen de branche tot de koplopers te behoren op het gebied van duurzaam ondernemen.

Prev:
Next: