arrow_back

Publicatie aangepaste auditdagentabel voor CO2-Prestatieladder

SKAO heeft vandaag versie 1.1 van de normatieve auditdagentabel gepubliceerd. De aanpassingen zijn het gevolg van de publicatie van Handboek 3.1 en een evaluatie onder CI’s van versie 1.0.

De auditdagentabel dient als hulpmiddel bij de bepaling van de te verwachten tijdsbesteding bij te certificeren organisaties. Naast de geüpdatete verwijzingen naar Handboek 3.1 zijn de enige wijzigingen: het uitgangspunt dat er een geverifieerde emissie-inventaris aanwezig is vervalt en de tijdsduur voor een herbeoordeling wordt minimaal gelijk aan de tijdsbesteding aan een jaarlijkse beoordeling (75% van een initiële beoordeling).

De auditdagentabel geeft certificerende instellingen een richtlijn voor de minimale audittijd, gebaseerd op organisatieomvang en het (gewenste) Ladderniveau. De aangepaste tabel zal met ingang van 1 januari 2021 normatief zijn voor de tijdsduurbepaling van elke ladderbeoordeling.

Voor vragen over de auditdagentabel kunt u contact opnemen met Tijmen de Groot.

Prev:
Next: