arrow_back

Noordzeekanaalgebied eerste omgevingsdienst met certificaat CO2 Prestatieladder

 

Op 23 januari 2024 ontving de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een certificaat voor de CO2-Prestatieladder. OD NZKG is de eerste omgevingsdienst in Nederland die dit certificaat ontvangt.

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Medewerkers van de omgevingsdienst controleren bedrijven of zij energiebesparende maatregelen treffen. De OD NZKG wil zelf ook een bijdrage leveren en de eigen CO2-uitstoot terugbrengen. Daarom maken zij gebruik van de CO2-Prestatieladder.

Maatregelen

OD NZKG komt niet alleen zijn wettelijke verplichtingen na maar zijn altijd op zoek naar maatregelen die bijdragen aan een duurzame omgeving. De omgevingsdienst heeft o.a de volgende maatregelen genomen:

  • zonnepanelen op het kantoorgebouw
  • energiebesparende maatregelen zoals isolatie verwarmingsbuizen in ons kantoor (Energielabel A)
  • elektrische en hybride bedrijfsauto’s
  • afspraken over duurzaam inkopen (besparing materialen)

Belangrijke rol omgevingsdiensten

Gijs Termeer, directeur van SKAO kwam op 23 januari langs bij de OD NZKG om het certificaat te overhandigen: “Wij zijn verheugd dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als eerste omgevingsdienst gecertificeerd is op de CO2-Prestatieladder. De omgevingsdiensten spelen een belangrijke rol bij de energiebesparing en verduurzaming in Nederland. Fantastisch dat ze laten zien hier intern ook werk van te maken. Daarnaast werken we als SKAO, al jaren goed samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als het gaat om de inzet van de CO2-Prestatieladder bij de handhaving van energie- en klimaatwetgeving bij bedrijven.”

Kijk hier voor meer informatie over de maatregelen die de omgevingsdienst heeft genomen en voor de rapportage.Prev:
Next: