arrow_back

Nieuw CCvD-lid Bastina van Houwelingen: ‘CO2-reductie moet haalbaar blijven voor mkb’

Bastina van Houwelingen van Grond-, Weg-, en Waterbouwbedrijf De Vries Stolwijk B.V. sluit zich aan bij het CCvD (Centraal College van Deskundigen) voor de CO2-Prestatieladder. SKAO verwelkomt Van Houwelingen als nieuw CCvD-lid en stelt haar drie vragen.

Kun je kort iets vertellen over jezelf en de organisatie waar je voor werkt?

“Ik ben bijna vier jaar werkzaam bij De Vries Stolwijk, aannemer in de grond-, weg- en waterbouw. We richten ons met name op rioolwerken, baggerwerken, beschoeiing/damwand, bouw- en woonrijp maken en cultuurtechnisch werk. Binnen de organisatie ben ik onder andere KAM-coördinator (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu). Naast de CO2-Prestatieladder, ben ik ook verantwoordelijk voor de ISO-normen en VCA binnen De Vries Stolwijk B.V. Verder schrijf ik MVI-plannen (Maatschappelijk Verantwoord Inkoop), wat in de aanbestedingen wordt gevraagd.”

Nieuw CCvD-lid Bastina van Houwelingen

Hoe ga je invulling geven aan jouw rol binnen het CCvD?

“Ik vind het belangrijk dat de CO2-Prestatieladder haalbaar en realistisch is én blijft voor verschillende soorten bedrijven, met name ook voor het mkb. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eisen van opdrachtgevers voor het emissievrij uitvoeren van werken. Voor de meeste mkb bedrijven is het niet realistisch om het huidige materieel allemaal te vervangen voor emissievrij materieel. Dit zal stapsgewijs moeten gebeuren. Daarnaast is de technologie ook nog niet toereikend om alle werkzaamheden emissievrij uit te voeren. Hierbij is het dus van groot belang dat ook de opdrachtgevers weten wat de gestelde eisen bij aanbestedingen voor invloed hebben op de mkb bedrijven. De norm moet verder praktisch toepasbaar blijven en geen ‘papieren tijger’ worden. Alle beetjes CO2-reductie helpen en hiervoor moet de CO2-Prestatieladder alle verschillende soorten bedrijven motiveren om hun steentje (ook) bij te dragen.

Het duurzaamheidsinstrument moet een waardevolle toevoeging zijn voor de huidige bedrijfsvoering en niet alleen een norm waar bedrijven aan ‘moeten voldoen’, omdat opdrachtgevers ernaar vragen. Ik hoop dat ik dit uit kan dragen en deels kan bewerkstelligen met mijn rol binnen het CCvD.”

Hoe belangrijk is CO2-reductie voor jouw eigen organisatie en voor de branche?

“Binnen Cumela (de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra) is er een sectorinitiatief ontwikkeld voor bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder. De Vries Stolwijk B.V. maakt daar deel van uit. In dit sectorinitiatief wisselen bedrijven uit de branche kennis en praktijkervaringen met elkaar uit.

Er zijn veel bedrijven werkzaam in deze sector die samen verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de CO2-emissies. Dat komt met name door de brandstof die het materieel verbruikt.

Het is een hele mooie stap dat er zoveel Cumela-bedrijven gecertificeerd zijn op de CO2-Prestatieladder. Naast de bouwsector, is er binnen de groensector het grootste aantal bedrijven dat een certificaat heeft op de Ladder, en dit aantal neemt toe. Door het inzichtelijk maken van hun emissiestromen, zijn de bedrijven beter in staat om hun CO2 te reduceren. Daarmee komen we er natuurlijk nog niet, maar het is wel een eerste stap in de goede richting.”

In het Centraal College van Bestuur zijn naast Techniek Nederland ook NCVi, Rijkswaterstaat, NLingenieurs, Vereniging van Waterbouwers, Unie van Waterschappen, ProRail, Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, Stichting HIER en SKAO vertegenwoordigd.

Prev:
Next: