arrow_back

Nieuw CCvD-lid Antonie Langelaan: ‘praktische toepasbaarheid van het Handboek is heel belangrijk’

Onlangs zijn er nieuwe leden toegetreden tot het Centraal College van Deskundigen (CCvD), de partij die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van het certificeringsschema (nu Handboek 3.1). In het Centraal College van Deskundigen zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Antonie Langelaan noemt zichzelf kritisch, is bewuster gaan vliegen door het boek ‘De verborgen impact’ van Babette Porcelijn en is al 22 jaar werkzaam bij technisch dienstverlener ENGIE. Sinds kort vertegenwoordigt hij Techniek Nederland in het CCvD.

Techniek Nederland werd eerst nog niet vertegenwoordigd in het CCVD. Waarom nu wel?

Antonie: ‘Het is heel belangrijk dat Techniek Nederland nu vertegenwoordigd is en dat de Ladder relevant blijft voor de installatiewereld. Deze branche is ongelofelijk leidend en bepalend in de energietransitie. Een installatie blijft energie verbruiken, ook nadat deze is geïnstalleerd. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een weg. Door op grote schaal zuinigere en slimmere installaties te plaatsen, kan veel CO2 worden gereduceerd. De Ladder kan daar een belangrijke rol in spelen.’


Nieuw CCvD-lid Antonie Langelaan

Waarom wilde je zelf graag het CCvD versterken?

Antonie: ‘In 2013 is bij ENGIE het besluit genomen om een certificaat te behalen op de CO2-Prestatieladder zodat we aantoonbaar zouden maken dat ENGIE leidend wil zijn in de energietransitie. In 2014 haalden we het certificaat op niveau 3 en vanaf 2016 zijn we op niveau 5 gecertificeerd. Ik was zelf trekker van het certificeringsproces en ken de norm waaraan grote bedrijven moeten voldoen dus vanuit de praktijk. Die praktijkkennis vind ik heel belangrijk om toe te voegen aan het CCvD. Ik wil me sterk maken voor de uitvoerbaarheid van het Handboek en hoe het Handboek beleefd wordt door grote bedrijven die net als ENGIE aan alle eisen moeten voldoen. De praktische toepasbaarheid van het Handboek is heel belangrijk.’

Ik wil me sterk maken voor de uitvoerbaarheid van het Handboek en hoe het Handboek beleefd wordt door grote bedrijven die net als ENGIE aan alle eisen moeten voldoen. - CCvD-lid Antonie Langelaan

Welke punten moet het CCvD volgens jou aanpakken?

Antonie: ‘Punten die ik belangrijk vind zijn de doeltreffendheid van de norm: hoe (on)zinnig zijn bepaalde eisen om CO2 te reduceren? En dus de praktische toepasbaarheid van het Handboek; ik heb zelf in de praktijk gemerkt dat het bijvoorbeeld fijner zou zijn als de eisen per niveau zelfstandig leesbaar zouden zijn. Nu heb ik echt een adviesbureau nodig om het uit te puzzelen. Verder denk ik dat het goed zou zijn als van aanbestedende diensten die de Ladder inzetten bij hun aanbestedingen verwacht zou worden dat zij ook hun scope 1 en 2-uitstoot zouden verbeteren. Dat is nu niet zo, wat ik te vrijblijvend vind.’

In het Centraal College van Bestuur zijn naast Techniek Nederland ook NCVi, Rijkswaterstaat, NLingenieurs, Vereniging van Waterbouwers, Unie van Waterschappen, ProRail, Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, Stichting HIER en SKAO vertegenwoordigd.


Prev:
Next: