arrow_back

Netwerk Aanbesteden CO2-Prestatieladder van start

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft een netwerk opgezet om aanbestedende diensten te faciliteren bij het gebruik van de CO2-Prestatieladder. Het idee van het Netwerk is dat aanbestedende diensten van elkaar leren en elkaar inspireren over de mogelijkheden om de Ladder in te zetten als aanbestedingsinstrument.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft een netwerk opgezet om aanbestedende diensten te faciliteren bij het gebruik van de CO2-Prestatieladder. Het idee van het Netwerk is dat aanbestedende diensten van elkaar leren en elkaar inspireren over de mogelijkheden om de Ladder in te zetten als aanbestedingsinstrument.

Voor minder tot meer ervaren aanbesteders

Het Netwerk Aanbesteden heeft aandacht voor verschillende ervaringsniveaus. Tijdens bijeenkomsten worden voorbeelden uit de praktijk afgewisseld met inhoudelijke lesstof over o.a. Handboek 3.1 en klimaatgericht inkopen. Leden van het Netwerk Aanbesteden ontvangen een nieuwsbrief met voor hen relevante artikelen, kunnen kosteloos trainingen volgen, deelnemen aan de netwerkbijeenkomst, gebruik maken van de helpdesk en zich aansluiten bij een LinkedIn-groep om met elkaar kennis te delen over aanbesteden met de CO2-Prestatieladder.

Waardevolle connecties

Het eerste online netwerk evenement heeft inmiddels plaatsgevonden waarbij kennis en ervaring uit de praktijk is gedeeld en een toelichting is gegeven over Handboek 3.1. Monique Bollen, projectleider Netwerk Aanbesteden: ‘Dankzij het Netwerk hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden. Daarmee verbetert de kwaliteit van het aanbesteden met de Ladder en worden mensen geïnspireerd om de Ladder in te zetten bij allerlei soorten aanbestedingen: de CO2-Prestatieladder is gigantisch breed inzetbaar.’

Voor gecertificeerde organisaties gratis

Alle aanbestedende diensten zoals overheden, nutsbedrijven, openbaar vervoer en (lucht)havens zijn uitgenodigd zich aan te sluiten bij het Netwerk Aanbesteden CO2-Prestatieladder. Voor organisaties die zelf gecertificeerd zijn op de Ladder is dit gratis, overige organisaties betalen een geringe bijdrage. Lees meer over de voorwaarden of ga meteen naar het aanmeldformulier.

Prev:
Next: