arrow_back

Ministeries van EZK en LNV aan de slag met de CO2-Prestatieladder

De ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit publiceren vandaag hun eerste gezamenlijke verslag over de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering. De Rijksoverheid heeft in 2019 in het Klimaatakkoord de doelstelling van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 opgenomen. Het duurzaamheidsverslag maakt de voorgang inzichtelijk. De ministeries van EZK en LNV delen onder andere het gebouw, wagenpark en bedrijfsvoering en kiezen daarom voor één duurzaamheidsverslag. Het rapport dat vandaag gepubliceerd wordt gaat over kalenderjaar 2019.

CO2 -prestatieladder maakt uitstoot inzichtelijk

Het duurzaamheidsverslag gaat over de bedrijfsvoering van de ministeries, inclusief alle diensten en agentschappen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarnaast wordt er een link gelegd met belangrijke beleidsthema’s van de departementen, zoals energie, voedsel, circulariteit en maatschappelijk verantwoord inkopen.

Een belangrijke basis voor het verslag is de CO2 -prestatieladder. Deze maakt de jaarlijkse CO2 -uitstoot inzichtelijk en helpt om maatregelen vast te stellen die deze stapsgewijs naar bededen brengt. De huidige footprint is opgedeeld in gebouw-gerelateerde uitstoot zoals elektriciteitsverbruik en verwarming, en mobiliteit-gerelateerde uitstoot zoals het wagenpark en zakelijke vliegreizen. Deze afbakening hoort bij niveau 3, het gebruikelijke instapniveau van de CO2 -prestatieladder. De ministeries willen in de toekomst de volgende niveaus toevoegen, waarbij ook de uitstoot van bijvoorbeeld leveranciers in kaart wordt gebracht.

Veel winst te behalen bij vervoer

Onderstaande afbeelding laat zien dat een groot deel van de uitstoot van beide ministeries gerelateerd is aan vervoer. Aan de LNV-zijde komt dit grotendeels door het grote wagenpark van de NVWA in verband met het grote aantal inspecteurs die voor hun werk gebruik maken van een auto. De organisatie vervangt auto’s alleen nog maar voor elektrische voertuigen en wil in 2026 een zero-emissiewagenpark realiseren. Bij EZK worden meer vliegreizen gemaakt. Dit komt met name door de rol van RVO bij het ondersteunen van de internationale (economische) diplomatie.

Aanpak en doelstellingen

Voor de verwarming en koeling van het hoofdgebouw van beide ministeries aan de Bezuidenhoutseweg wordt gebruik gemaakt van een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie. Dat betekent dat warmte en kou die niet nodig is in het gebouw, in waterbronnen in de grond wordt opgeslagen. In 2019 is vastgesteld dat het gebouw voldoet aan de energiebesparingseisen van de Wet Milieubeheer. Dat is positief voor een monumentaal pand, maar er valt nog winst te behalen. Het hoofdgebouw heeft nu energielabel C, de doelstelling is om hier minimaal energielabel B van te maken.

In het duurzaamheidsverslag staan meer doelstellingen en plannen beschreven om tot een klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2030 te komen. Onder andere het stimuleren van duurzame catering, verbeteren van maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzame ICT, 50% minder CO2 uitstoot als gevolg van zakelijke mobiliteit in 2030, maximaal 35% restaval in 2020 en verbetering van de datavoorziening over de CO2 -uitstoot van de bedrijfsvoering.


Lees hier het Duurzaamheidsverslag 2019 ministeries van EZK en LNV


Prev:
Next: