arrow_back

Kortere teksten, minder administratie: Handboek 3.1 is efficiëntere norm

Op 22 juni is Handboek 3.1 gepubliceerd, de opvolger van Handboek 3.0. SKAO interviewt Jeroen Gijzen en Huub Groenenberg, twee leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD). In het CCvD worden de wijzigingsbesluiten over het Handboek genomen. Eén van de pijlers van Handboek 3.1 is de ‘efficiëntere norm’. Wat wordt hiermee bedoeld en welke rol hebben zij daarin gespeeld?

Op 22 juni is Handboek 3.1 gepubliceerd, de opvolger van Handboek 3.0. SKAO interviewt Jeroen Gijzen en Huub Groenenberg, twee leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD). In het CCvD worden de wijzigingsbesluiten over het Handboek genomen. Eén van de pijlers van Handboek 3.1 is de ‘efficiëntere norm’. Wat wordt hiermee bedoeld en welke rol hebben zij daarin gespeeld?


Wat is jullie rol in het CCvD?

Jeroen werkt bij De Vries en Van de Wiel en vertegenwoordigt de vereniging van waterbouwers. ‘Dat is soms nog best lastig, want er zijn grote en kleine waterbouwers en die hebben wel eens andere wensen.’ Zelf werkt hij bij een middelgrote tot grote waterbouwer. Hoewel het vanuit dat perspectief lastig is de kleinere waterbouwers te vertegenwoordigen, doet hij daar zijn best voor door kwesties die hen raken persoonlijk te bespreken. Huub, werkzaam bij K_Dekker bouw & infra b.v. en vertegenwoordiger van MKB Infra, zet zich juist in het bijzonder in voor de kleinere en middelgrote aannemers. ‘Grote aannemers besteden veel werk uit aan mijn achterban, en zo wordt daar veel CO2 uitgestoten. Denk met name aan brandstof.’ Al die kleine partijen bij elkaar hebben dus zeker invloed op de totale CO2 -uitstoot. ‘Ik denk daarom dat het belangrijk is dat het MKB betrokken blijft bij de Ladder.’ Jeroen: ‘Dat Huub de kleine partijen erbij blijft betrekken, helpt mij om dat ook voor mijn branche te doen. Die mix in het CCvD vind ik wel fijn.’ De achterban heeft vertrouwen in de twee leden. Volgens Jeroen is dat met de jaren gegroeid. ‘Voorheen bespraken we alles met de achterban. Nu zijn we als vertegenwoordigers mondiger, volwassener geworden. Waar we voorheen nog veel schopten tegen van alles, begrijpen we elkaar en elkaars achterban nu beter. Als brancheorganisaties hebben we een gezamenlijk doel en dat voelt de achterban ook.’


'Als brancheorganisaties hebben we een gezamenlijk doel en dat voelt de achterban ook' - Jeroen Gijzen


Wat wilde jullie achterban graag veranderen?

Huub: ‘Wij zijn doeners, geen administrateurs. Ik strijd dus altijd voor minder administratieve lasten en eenvoudige, begrijpelijke teksten. Dat is nog wel eens ingewikkeld, want je wil tegelijkertijd ook precies zijn in een norm als het Handboek.’ Volgens Jeroen zijn ze er toch best goed in geslaagd die speerpunten ten uitvoer te brengen. ‘Bij sommige eisen stonden een soort verborgen, administratieve eisen die de audits lastiger maakten dan nodig. Ik denk dat het ons gelukt is die eisen compacter te maken. In de praktijk moet blijken of het ook echt werkbaar is.’ Volgens hem is het tevens gelukt de tekst begrijpelijker te maken en zijn de teksten in Handboek 3.1 op sommige plekken een stuk korter dan in zijn voorganger. Huub: ‘waar ik me ook hard voor heb gemaakt is de dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het MKB wil echt graag duurzaamheidsdoelen bereiken, maar wel in samenwerking met de opdrachtgever. Het gezamenlijke doel is CO2 -reductie. Die kunnen we vergroten door samen te werken.’ Wat nieuw is in Handboek 3.1 is dan ook een bijlage waarin deze dialoog wordt gestimuleerd.

'Wij zijn doeners, geen administateurs. Ik strijd dus altijd voor minder administratieve lasten en eenvoudige, begrijpelijke teksten.' - Huub Groenenberg


Wat is er niet veranderd aan het Handboek?

In Handboek 3.1 (en dat was al zo in Handboek 3.0) wordt niet altijd zwart-wit beschreven wanneer aan een eis wordt voldaan. Dit is volgens de beide CCvD-leden zowel de kracht als de valkuil van de CO2 -Prestatieladder. Huub zegt dat de Ladder een beroep doet op de creativiteit van bedrijven. ‘De Ladder zorgt er aan de ene kant voor dat bedrijven op hun eigen wijze veel CO2 kunnen reduceren. Aan de andere kant kan het er ook voor zorgen dat externe auditoren onder druk komen te staan en echt sterk in hun schoenen moeten staan wanneer ze vinden dat een bedrijf niet aan een eis voldoet.’ Jeroen: ‘zeker als er veel geld mee gemoeid gaat, gaat dat naar mijn mening niet altijd goed. De CI’s (certificerende instellingen, red.) willen de bedrijven te zeer te vriend houden.’ Huub vervolgt: ‘en voor bedrijven kan de boete behoorlijk oplopen als niet aan de doelen is voldaan, nadat zij opdrachten op basis van fictieve korting hebben gewonnen.’ De beide CCvD-leden vinden dat CI’s meer weerstand moeten bieden wanneer daar volgens het Handboek aanleiding toe is, om te voorkomen dat er oneerlijke gunningskortingen worden verleend. Al met al zijn de beide CCvD-leden erg tevreden over de overgang naar Handboek 3.1. Het is een efficiëntere norm en dat is volgens Jeroen en Huub beter voor hun achterban én daarmee voor de potentiële CO2 -reductie. Want dat is uiteindelijk het doel.

Handboek 3.1 is gepubliceerd op 22 juni en is hier te downloaden.

Prev:
Next: