arrow_back

Jacobs Douwe Egberts Pro NL gecertificeerd op CO2-Prestatieladder

Totaalleverancier op het gebied van koffie en thee Jacobs Douwe Egberts Professional Nederland (JDE Pro NL) heeft een niveau 3-certificaat behaald op de CO2-Prestatieladder. Wat heeft het bedrijf daartoe gebracht? Welke maatregelen neemt het bedrijf om CO2-uitstoot terug te dringen? En: welke invloed hebben de stakeholders op de duurzame koers van het beursgenoteerde bedrijf? We spreken met Bas Stok, manager corporate responsibility van JDE Professional.

Waarom heeft JDE Professional zich gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder?

Bas: ‘JDE Professional wil actief haar CO2-footprint verlagen. Eerst waren we onderdeel van het MJA3-convenant, en op die manier werkten wij aan energiebesparing en CO2-reductie. Maar het MJA3-convenant liep eind 2020 af, en dus zijn we van start gegaan om verdere invulling te geven aan onze CO2-reductieaanpak.’ Dat de CO2-Prestatieladder een opvolger kan zijn van het MJA3-convenant, werd al geconcludeerd door adviesbureau Arcadis. Nu blijkt dus ook dat het instrument in de praktijk die rol al inneemt.
Bas vertelt verder over de CO2-reductiestrategie van JDE: ‘Binnen JDE wordt gewerkt aan en wereldwijde aanpak geformuleerd op basis van de Science Based Target methodologie. Met JDE Professional NL, de Nederlandse Out of Home-tak van het bedrijf, zijn we concreet aan de slag met het reduceren van onze CO2 emissies. De CO2-Prestatieladder helpt ons daar goed bij: met concrete stappen wordt duidelijk waar en hoe we CO2-reductie realiseren.
Mooi bijkomstig voordeel is dat we op deze manier ook een goede invulling kunnen geven aan specifieke uitvragen van een deel van onze klanten, die graag zien dat hun leveranciers zich laten certificeren op de CO2-Prestatieladder.’ In elk geval heeft Rijkswaterstaat al meerdere aanbestedingen in de markt gezet voor warme dranken, met de Ladder als gunningsinstrument.

Het grootste deel van JDE’s totale CO2-uitstoot is afkomstig uit scope 3-emissies (groene koffiebonen). Een certificaat op niveau 4 of 5 zou veel impact maken.

Bas: ‘We hebben nog niet duidelijk voor ogen wat voor een niveau 4 of 5-certificaat precies nodig is, maar we sluiten die vervolgstap niet uit. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met initiatieven om de logistieke leveringsketen te verduurzamen. Bas noemt als voorbeeld de Green Business Club Utrecht: ‘Samen met hen zijn we in een project gestapt om duurzame stadslogistiek in de binnenstad van Utrecht te realiseren. Met een aantal bedrijven rondom Utrecht Centraal Station, zoals de gemeente Utrecht en poppodium Tivoli, optimaliseren we de leveringsfrequentie en maken we gebruik van een zogenaamde City Hub: gecombineerd elektrisch vervoer van de rand van de stad het centrum in. Deze zogenaamde ‘last mile logistics’ zijn een belangrijke sleutel in het verder verduurzamen van de logistieke keten.’

Welke CO2-reducerende maatregelen neemt JDE Professional voor de certificering op niveau 3 van de Ladder?

Bas: ‘78% van de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering van JDE Professional NL is afkomstig van het wagenpark. Dat zijn de busjes van onze technische dienst, onze routesalesvertegenwoordigers en operators die de koffievoorziening bij bijvoorbeeld bedrijven, scholen en zorginstellingen bedrijfsklaar houden. Dit zijn binnen scope 1 en 2 onze meest materiele emissies, en onze aanpak richt zich dan ook voornamelijk op de transportbewegingen. Daar hebben we de meeste van onze maatregelen op gericht. We hebben bijvoorbeeld een e-learningmodule ‘Zuinig rijden’ gecreëerd waaraan 90% van onze medewerkers moet deelnemen. We zijn ervan overtuigd dat inzicht hebben in hoe je rijdt, bijdraagt aan bewustwording dus delen we ook de verbruikersrapportages en sturen we hier actief op. Verder zijn we bezig om de routes voor onze dienstverlening optimaal te plannen, maken we gebruik van bandenspanningsmeters en passen we ons wagenparkbeleid aan om de transitie naar bijvoorbeeld elektrisch vervoer mogelijk te maken.

Onze overall doelstelling was om eind 2020 tenminste 5% COte hebben gereduceerd t.o.v. 2018. Of dit gelukt is zijn we nog aan het onderzoeken, maar de eerste inzichten geven aan van wel. Dit komt vermoedelijk wel ook door de impact van COVID-19.’

Wat is de invloed van de stakeholders van op de duurzame koers van JDE?

Bas: ‘JDE is in 2020 genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Dit heeft er mede toe geleid dat we, nog meer dan voorheen, in continu overleg zijn met onze klanten, leveranciers, NGO’s en andere stakeholders. Goede communicatie speelt hierbij een sleutelrol. Sinds maart van dit jaar hebben we ons jaarverslag daarom gecombineerd als financieel en duurzaamheidsverslag. In dit verslag maken we inzichtelijk wat onze aanpak is op het gebied van duurzaamheid en wat de concrete initiateven en resultaten zijn. Door op deze manier te rapporteren over de voortgang, laten we zien dat duurzaamheid een geïntegreerd onderdeel is van onze organisatie en in alle bedrijfsonderdelen en functies terugkomt.'

Prev:
Next: