arrow_back

Hoogheemraadschap van Delfland ontvangt 1.000ste certificaat op de CO2-Prestatieladder

Delft, 10 november 2020. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft vandaag een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Daarmee ontvangt het waterschap het 1.000ste certificaat van de Ladder.

Duurzaam Delfland

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Delfland heeft zich tot doel gesteld om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Directeur Pieter Janssen van Delfland: ‘’In ons beleid voor duurzaam inkopen wordt door ons al gunningsvoordeel verleend aan opdrachtnemers die zijn gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder. Het was voor ons dus een logische stap om deze methodiek ook binnen de eigen organisatie toe te passen. Dat leidt tot een betere dialoog met marktpartijen over de mogelijkheden voor reductie van de CO2-uitstoot.”

De CO2-voetafdruk van Delfland is 14.000 ton waarbij de belangrijkste emissies zijn: 7.090 ton biogasverbruik op de afvalwaterzuiveringen, 3.894 ton elektriciteitsverbruik en 1.633 ton aardgasverbruik. Het hoogheemraadschap gaat o.a. aan de slag met de volgende CO2-reducerende maatregelen: verder verduurzamen van de inkoop van elektriciteit, biogas omzetten naar groen gas en leveren aan het gasnet als duurzame brandstofbron voor de transportsector, het elektrisch maken van het wagenpark en investeringen in zon- en windenergie. "Daarnaast helpen we initiatiefnemers om aquathermie (restwarmte uit de afvalwaterzuivering en oppervlaktewater) in te zetten als maatregel voor de energietransitie, om woningen duurzaam te verwarmen.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen (UVW): “De waterschappen zien de CO2-Prestatieladder als een krachtig instrument voor verduurzaming van de sector. Het is mooi nieuws dat het Hoogheemraadschap van Delfland, naast hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, nu ook deze certificering heeft behaald. Momenteel zijn vijf andere waterschappen via een certificeringstraject ook op weg naar certificering. Meer waterschappen zullen in 2021 volgen.”

Over de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is in de afgelopen jaren een toonaangevend duurzaamheidsinstrument in de Nederlandse markt geworden. Organisaties stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. Organisaties als de KNVB, Capgemini, Heijmans, Pure Energie en een groot aantal overheden zijn inmiddels gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder.

Annemiek Lauwerijssen, manager Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO): “De CO2-Prestatieladder heeft een enorme beweging op gang gebracht. Het is goed om te zien dat ook steeds meer overheden enthousiast aan de slag gaan met certificering in het kader van hun voorbeeldrol en practice what you preach. Wij feliciteren het Hoogheemraadschap van Delfland van harte met deze mooie mijlpaal!”

>> Vier in 1 minuut 1000 certificaten met ons mee
>> Bekijk in 1 minuut de uitreiking van het certificaat aan Delfland

Prev:
Next: