arrow_back

Hans Kröder: ‘Het sluiten van kringlopen vraagt om wereldwijde afstemming’

Op verzoek van Frankrijk is ISO begin 2019 gestart met een ‘Circular Economy’ programma (ISO/TC 323). Inmiddels zijn ruim 80 landen hierbij betrokken, waaronder USA, China, Rusland, India, Japan, Brazilië, Argentinië, Canada, Australië, Engeland en een flink aantal Afrikaanse en Europese landen. Nederland is vanaf het begin betrokken en heeft aandacht gevraagd om circulariteit ook concreet inzichtelijk te maken: meetbaar.

Lancering van ISO-standaarden al in 2023

Drie nieuwe ISO-standaarden zijn (na 14 maanden voorbereiding en 9 maanden ontwikkeling) al in het Working Draft stadium:

  • ISO 59 004 Circular Economy – Framework and principles for implementation.
  • ISO 59 010 Circular Economy – Guidance on business models and value networks.
  • ISO 59 020 Circular Economy – Measuring and assessing circularity.

De planning voor lancering is medio 2023.

ISO 59004 is een soort kapstok met uitleg over het concept en de principes van circulaire economie. De richtlijn bevat internationaal overeengekomen definities en biedt een generiek framework voor implementatie.

ISO 59010 gaat dieper in op de keuze van circulaire strategieën en business modellen die helpen om de transitie van lineair naar circulair te maken.

ISO 59020 biedt een framework voor het meten en beoordelen van circulaire aanpakken. De richtlijn geeft inzicht in te gebruiken circulariteitsindicatoren en omvat verschillende niveaus: van landen, regio’s, ketens, organisaties tot producten en diensten.

Een vierde standaard wordt mogelijk binnenkort goedgekeurd om te gaan ontwikkelen (met geplande publicatie begin 2024):

  • ISO 59 040 Circular Economy – Product Circularity Data Sheet.

Aansluiting op LCA en SDGs

Een overkoepelend en uitdagend doel voor alle standaarden is om tevens bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelen van de VN Agenda 2030. De Circulaire Economie standaarden zullen aansluiten op de reeds bestaande ISO standaarden voor Life Cycle Assessment.

Nederland en NEN in trekkersrol

  • Hans Kröder, tevens deel van de Pool van deskundigen voor de CO2-Prestatieladder, is voorzitter (Convenor) voor de internationale ISO werkgroep inzake ISO 59020 en neemt deel in de overkoepelende Advisory Group van ISO/TC 323.
  • De Nederlandse Normcommissie Circulaire Economie vanuit NEN bevat deelnemende organisaties zoals Ministerie IenW, Rijkswaterstaat, Philips en de ABN AMRO Bank.
  • Organisaties als Ellen MacArthur Foundation, World Business Council for Sustainable Development, GRI, ANEC en UNIDO participeren internationaal.

Heeft uw organisatie interesse om deel te nemen in deze belangrijke normen-ontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met Marc Balder van NEN, secretaris van de Normcommissie en tevens secretaris van de internationale ISO 59020 werkgroep.

Download hier een beknopt overzicht van de circulaire economie ISO standaarden in ontwikkeling (versie maart 2021, pdf).

Hans Kröder, voorzitter (Convenor) van de internationale ISO werkgroep inzake ISO 59020, deelnemer aan de overkoepelende Advisory Group van ISO/TC 323 en deel van de Pool van deskundigen voor de CO2-Prestatieladder.


Dit artikel verscheen eerder op DuurzaamOndernemen.nl

Prev:
Next: