arrow_back

Handboek 3.1: Een efficiëntere norm en meer impact op projecten

Op 22 juni 2020 heeft Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) Handboek 3.1 van de CO2-Prestatieladder gepubliceerd. Het nieuwe Handboek is een efficiëntere norm geworden en geeft meer aandacht aan projecten waarbij opdrachtgevers en bedrijven samenwerken aan CO2-reductie.

Het Handboek van de CO2-Prestatieladder wordt continu doorontwikkeld. De basis van de doorontwikkeling zijn evaluaties van Handboek elementen, wensen van (internationale) organisaties en de noodzaak voor meer impact op projecten. In Handboek 3.1 zijn een aantal eisen compacter omschreven en verduidelijkt, wat de leesbaarheid ten goede komt. Dit moet zorgen voor meer focus op CO2-reductie, meer impact op projecten en minder administratie.

 

In de nieuwe norm wordt er meer aandacht gevraagd voor projecten waar opdrachtgevers en opdrachtnemers samenwerken aan CO2-reductie. Daarom wordt er een projectdossier geïntroduceerd dat als basis voor de dialoog tussen deze partijen moet zorgen. Organisaties krijgen met het opstellen van een projectdossier specifieke inzichten over wat er op individuele projecten gebeurt aan CO2-reductie. Met de gegevens die in een projectdossier staan kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer concreter een dialoog aangaan over CO2-reducerende maatregelen op projecten.

 

Draagvlak essentieel bij het totstandkoming van Handboek 3.1.

Handboek 3.1 is opgesteld in samenwerking met brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en overheden. Deze partijen zorgen ervoor dat de Ladder continu wordt doorontwikkeld en dat de Ladder breed gedragen wordt.

 

Maud Vastbinder (projectleider doorontwikkeling norm): ‘Onze belangrijkste stakeholders hebben allemaal meegedacht en input gegeven voor Handboek 3.1. Geen enkele wijziging in Handboek 3.1 is vastgesteld zonder toetsing bij de gebruikers van de CO2-Prestatieladder. Daardoor is er zo’n groot draagvlak voor de wijzigingen in het nieuwe Handboek. Ik ben enorm trots dat bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dit resultaat samen hebben neergezet.’

 

Overgangsregeling van Handboek versie 3.0 naar 3.1 

Bedrijven kunnen zich, in overleg met de Certificerende Instelling, vanaf 22 juni 2020 laten certificeren op basis van de CO2-Prestatieladder versie 3.1. Er is een overgangstermijn van zes maanden vastgesteld. Dit betekent dat organisaties tot 22 december 2020 de keuze hebben om op basis van H3.0 of H3.1 een certificaat te halen.

Voor meer informatie over wijzigingen in het Handboek kunt u onze presentatie bekijken.


Over SKAO en de CO2-Prestatieladder

SKAO is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat organisaties helpt bij het structureel reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven met een certificaat op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Inmiddels zijn er meer dan 3500 organisaties gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Het certificeringsschema de CO2-Prestatieladder is sinds 2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA).Handboek 3.1 is geupliceerd op 22 juni en is hier te downloaden.
De wijzigingenlijst vindt u hier.

Prev:
Next: