arrow_back

Gebruik CO2-Prestatieladder heeft toonbaar effect bij gemeenten

Gemeenten die actief aan de slag zijn met de CO2-reductie van hun eigen bedrijfsvoering bereiken goede resultaten. Dat resultaat is toe te schrijven aan de invoering van de CO2-Prestatieladder, blijkt uit onderzoek van CE Delft.

Alle gemeenten liggen op koers om hun doelen te halen. Tussen 2018 en 2020 zijn hun CO2-emissies gereduceerd met gemiddeld 23,9% (12,8% per jaar). Vooral in het jaar dat de gemeente gecertificeerd is op de CO2-Prestatieladder of het jaar erna is een sterke daling te zien in de CO2-emissies. In opdracht van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn 18 gemeenten onderzocht die in december 2021 gecertificeerd waren op de CO2-Prestatieladder.

Regisseurs in de lokale energietransitie

Gemeenten krijgen door de certificering inzicht in hun CO2-reductie. Zo zijn ze beter in staat om de discussie te voeren over doelbereik en om maatregelen te identificeren. Tot slot worden de doelen verankerd en gemonitord, zodat er ook op de lange termijn aandacht blijft voor CO2-reductie. Inmiddels zijn 24 gemeenten gecertificeerd. Gijs Termeer, directeur bij SKAO: ‘gemeenten werken al jaren aan hun CO2-reductie. Het is goed te zien dat dat nu echt de goede kant op gaat. De CO2-Prestatieladder helpt ze hier op een gestructureerde manier bij. Zo kunnen zij een nog betere en geloofwaardigere rol als regisseur in de lokale energietransitie pakken.’


'Het zijn de data die het verschil maken. Met dit systeem dwingen we onszelf om in kaart te brengen waar we CO2 uitstoten.' - Joa Maouche, wethouder Renkum


Voorbeeld: Renkum

Renkum heeft de CO2-Prestatieladder al in 2015 geïmplementeerd en sindsdien veel maatregelen genomen, zoals het aanleggen van een fietspad van olifantsgras, blauwe synthetische diesel voor het gemeentelijke wagenpark en straatverlichting van ledlampen. Wethouder Joa Maouche: ‘het zijn de data die het verschil maken. Met dit systeem dwingen we onszelf om in kaart te brengen waar we CO2 uitstoten. En dus ook waar we de meest efficiënte energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Tussen 2015 en 2019 is de CO2-uitstoot van onze organisatie met 68 procent afgenomen.’
Download het onderzoek van CE Delft, ‘Effecten CO2-Prestatieladder bij gemeenten’ hier.

Zie ook het bericht van Binnenlands Bestuur over dit onderzoek.

Prev:
Next: