arrow_back

Finco Fuel verleidt de markt met schonere brandstoffen

Brandstoffenleverancier Finco Fuel heeft onlangs een niveau-3 certificaat behaald op de CO2 -Prestatieladder. Wat drijft een organisatie die ook fossiele brandstoffen vervoert om de pijlen te richten op duurzaamheid? En hoe heeft deze organisatie de eisen van de Ladder weten te implementeren? Kirsten Barnhoorn (directeur FinCo Renewables) komt aan het woord.

Brandstoffenleverancier Finco Fuel heeft onlangs een niveau-3 certificaat behaald op de CO2 -Prestatieladder. Wat drijft een organisatie die ook fossiele brandstoffen vervoert om de pijlen te richten op duurzaamheid? En hoe heeft deze organisatie de eisen van de Ladder weten te implementeren? Kirsten Barnhoorn (directeur FinCo Renewables) komt aan het woord.

Wat doen jullie precies?

'Wij zijn een leverancier van transportbrandstoffen,’ vertelt Kirsten. ‘Wij verzorgen de trading, supply, blending, opslag en distributie naar de wholesale,retail en klanten met eigen brandstofopslag. Onze huidige brandstoffen bevatten al een aandeel duurzame brandstoffen en dit aandeel willen we zoveel mogelijk uitbouwen. Daarin proberen we ook onze klanten mee te nemen. Ons productenportfolio bestaat uit een groot aantal duurzame brandstoffen, voor alle transportmodaliteiten bieden wij duurzame oplossingen. We leveren aan wegtransport, zee- en binnenvaart en kijken per doelgroep wat geschikte brandstoffen zijn.’

Hoe kan een bedrijf dat ook olie transporteert duurzaam zijn?

Kirsten: ‘wij zijn een grote speler in de brandstoffenmarkt: 25% van de Nederlandse markt loopt via ons. Als grote speler ben je juist in de positie om een transitie in beweging te krijgen. En dit is ook precies hoe wij onze rol zien: om zo veel mogelijk partijen te begeleiden om voor een brandstof te kiezen met een lagere CO2 -uitstoot.’ Kirsten: ‘onderzoeken geven aan dat in 2030 nog steeds 90% van de markt bestaat uit liquide brandstoffen. Ondanks dat elektrisch rijden ook op de kaart staat en dat er plannen worden gemaakt voor bijvoorbeeld waterstof. Juist in deze transitieperiode spelen vloeibare brandstoffen met een lage CO2 -uitstoot een belangrijke rol. Wij wachten niet tot er volledig duurzame oplossingen bestaan, het is belangrijk om nu al te doen wat we kunnen.’

’Finco Fuel werkt actief samen met partners in de ontwikkeling van o.a. biobrandstoffen. Kirsten: ‘wij leveren bijvoorbeeld synthetische diesel, ook bekend als HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO is een hoogwaardige biobrandstof, vervaardigd uit restgrondstoffen zoals gebruikt frituurvet en dierlijk afval. Deze grondstoffen zijn tweede generatie, ze mogen niet concurreren met voedsel.’ FincoFuel levert ook blends met bijvoorbeeld HVO of FAME. Kirsten: ‘Door te mengen blijven de brandstoffen betaalbaar, en reduceren we toch CO2 . We zien de blends als tussenstap richting echt duurzame brandstoffen. Wij zijn nu een van de grootste leveranciers van duurzame brandstoffen in Nederland.’

Hoe groot is de rol van de overheid in de transitie naar duurzame brandstoffen en het stimuleren van de inkoop van duurzame brandstoffen door grote bedrijven?

Kirsten: ‘de overheid heeft zeker een belangrijke rol. Op het moment dat publieke partijen bepaalde duurzame criteria meenemen in de aanbesteding, zie je dat ze per definitie ook bereid zijn om meer te betalen. Daarnaast bestaan er incentives die afgegeven worden om duurzame inkoop te stimuleren en er bestaat wetgeving over het minimale aandeel van duurzame brandstoffen in het wegtransport. Over dit kader worden we vaak om advies gevraagd door overheden en brancheorganisaties. Met onze kennis en inzichten geven we input over wat er nodig is om het aandeel duurzame brandstoffen in het systeem te vergroten. Hierin pakken we ook echt onze voortrekkersrol.’

Waarom hebben jullie gekozen voor de CO2 -Prestatieladder en welke maatregelen passen jullie toe?

‘We vinden het allereerst erg belangrijk om te zorgen dat de brandstoffen die wij leveren, dus onze scope 3-emissies, zo min mogelijk CO2 uitstoten,’ zegt Kirsten. Maar ook onze eigen uitstoot moet gereduceerd worden. Als methodiek hiervoor gebruiken we de CO2 -Prestatieladder. Met de Ladder hebben we onze emissies inzichtelijk kunnen maken en met de pragmatische aanpak van de CO2 -Prestatieladder wordt de hele organisatie betrokken bij het realiseren van onze doelen. Concreet: we willen in drie jaar tijd 30% CO2 reduceren op het transport van onze eigen brandstoffen en we willen 70% CO2 reduceren op ons eigen kantoor en mobiliteit.’ Kirsten vertelt dat het gebruik van een van de door FincoFuel ontwikkelde brandstoffen, Change-TL, wordt ingezet als maatregel voor het reduceren van CO2 op ons eigen transport per schip. ‘Deze brandstof levert al 16% reductie in CO2 ’ Kirsten vervolgt: ‘We hebben deze zomer zonnepanelen op ons kantoor geplaatst en kijken naar mogelijkheid van zonnepanelen op onze terminal in Farmsum,, kijken naar extra verduurzamingen in mobiliteit voor medewerkers (zoals meer elektrisch rijden en stimulering van gebruik van openbaar vervoer) en proberen alle medewerkers te stimuleren om zelf te kijken wat zij kunnen doen. Iedereen kan bijdragen en we merken dat dit ook echt leeft binnen de organisatie. We nemen de CO2 -impact actief mee in de beoordeling van keuzes die we maken. Best een uitdaging, maar we doen het wel.’

Duurzamer brandstofgebruik kan een maatregel zijn voor de CO2 -Prestatieladder. Leveren jullie ook brandstof aan Ladder-gecertificeerde organisaties?

Kirsten: ‘ja, we leveren aan gecertificeerde overheidsinstellingen, baggeraars, bouwondernemingen, vervoerdersen in de landbouw hebben we afnemers. En verder proberen we ook in de distributieketen te zorgen voor innovatie.’ Kirsten legt het concept ‘GoodShipping’ uit, een impact programma van dochteronderneming de GoodNRG Group: ‘organisaties en bedrijven die de scope 3 emissies van hun vrachttransport willen verlagen, kunnen via GoodShipping een zogenaamde ‘fuel switch’ laten realiseren. GoodShipping helpt haar klanten met geverifieerde CO2 berekeningen, en zorgt dat het corresponderende volume fossiele brandstof namens hen vervangen wordt door een duurzaam alternatief. Op deze manier hoeven de logistieke partners van deze bedrijven niet te investeren in (duurdere) duurzame brandstof, en kunnen GoodShipping klanten tóch daadwerkelijk helpen fossiele brandstof uit te faseren.’


Kirsten vervolgt: ‘via GoodShipping kiest een vrachteigenaar dus voor brandstof met een lagere CO2 -uitstoot. Iedere klant ontvangt van GoodShipping een geverifieerd certificaat (het ‘impact statement’) waarop het gereduceerde CO2 volume vermeld staat. Deze reductie kan de klant vervolgens claimen in de scope 3 footprint. Het is duidelijk dat FincoFuel zichzelf ziet als de partij met een innovatierol binnen de sector.’

FinCo is in haar thuismarkten één van de leidinggevende ondernemingen in de distributie en levering van brandstoffen die dagelijks de wereld in beweging zetten. Innovatie en een sterke klantgerichtheid zijn de belangrijkste drijfveren om een low carbon toekomst te realiseren. Meer weten? Ga naar de website

Prev:
Next: