arrow_back

DGBC lanceert handreiking over scope 3-emissies voor bouwsector

 

Sturen op CO₂ wordt steeds belangrijker, ook voor bouwbedrijven. Daarom heeft Dutch Green Building Council (DGBC) samen met tien koplopers uit de Nederlandse bouwsector een handreiking gemaakt om de indirecte CO₂-uitstoot, oftewel scope 3, inzichtelijk te maken voor bouwbedrijven.

Vanaf 1 januari 2024 zijn grote ondernemingen verplicht te rapporteren over hun duurzaamheidsactiviteiten, -risico’s en -prestaties vanwege de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Onderdeel daarvan is inzicht krijgen in de totale CO₂-impact van de gehele keten gezien vanuit een specifieke organisatie, ook wel scope 3 genoemd.

Eenduidige landelijke interpretatie

De huidige richtlijnen, zoals de Europese regelgeving rondom duurzaamheidsverslaglegging Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) en Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), laten op dit moment nog veel ruimte over voor eigen interpretatie. Een eenduidige interpretatie specifiek voor de Nederlandse bouwsector ontbrak.

Laetitia Nossek, programmamanager bij DGBC: “We staan nog aan het begin van het proces om CO₂-emissies op een goede manier inzichtelijk te maken, te rapporteren en te monitoren. Omdat elk bouwbedrijf dit nu nog op zijn eigen manier doet, hebben we met deze handreiking de handschoen opgepakt om hier een duidelijke aanpak voor te formuleren. Door met een grote groep bouwbedrijven en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) deze landelijke vertaalslag te maken, zorgen wij ervoor dat er met dezelfde meetlat gemeten kan worden. Deze handreiking is een goede eerste stap.”

Daarnaast biedt deze handreiking ook een helpende hand aan kleinere bouwpartijen die op dit moment nog niet hoeven te rapporten. Ze vervolgt: “Door nu al aan de slag te gaan met het meten en vervolgens verminderen van jouw CO₂-uitstoot, kun je voorbereid zijn op toekomstige wettelijke verplichtingen. Want uiteindelijk moeten niet alleen de koplopers mee, maar de gehele markt.”

Kwaliteit van de data

Karlijn Besse, projectmanager bij DGBC voegt hieraan toe: “Inzicht speelt niet alleen een cruciale rol bij het begrijpen en beheren van de totale CO₂-uitstoot van bouwbedrijven, maar nog belangrijker: hier valt vaak ook de grootste winst te behalen op het gebied van verduurzaming.” De volgende stap volgens Besse is het verhogen van de kwaliteit van de data bij het rapporteren. “Denk vooral aan de beschikbaarheid, de accuraatheid en robuustheid van data op product- en materiaalniveau, maar ook op organisatieniveau.”

Raamwerk voor de sector

De handreiking geeft een toelichting op de eisen waaraan men moet voldoen als bouwbedrijf, met een overzicht van bestaande protocollen en richtlijnen onder andere een interpretatie van rekenmethodes en een inventarisatie van geschikte databases.

De handreiking is tot stand gekomen samen met verschillende bouwbedrijven, namelijk Ballast Nedam, Dura Vermeer, Heijmans, JAJO, Koninklijke BAM Groep, Mourik, TBI, Van Wijnen, en VolkerWessels samen met SKAO, bekend van de CO2 Prestatieladder. Ook hebben verschillende accountancybureaus, stichtingen en adviesorganisaties geholpen bij de totstandkoming van de handreiking.

Vincent Swinkels van SKAO: ‘wij hebben dit samen met DGBC opgepakt omdat ook binnen de bedrijven met een Laddercertificaat al jaren wordt gewerkt aan het in kaart brengen en reduceren van scope 3. Bij het nieuwe Handboek 4.0 gaat het aanpakken en naar 0 uitstoot brengen van scope 3-emissies nog belangrijker worden. Richting geven aan hoe dit aan te pakken vinden we dus belangrijk. We hopen ladderbedrijven met deze Handreiking hierin verder te helpen.’

Download de handreiking


Bron: DCBG.

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Dat is nodig, omdat klimaatverandering sneller gaat dan gedacht. DGBC kan met onze brede achterban met zo'n 380 partners uit de bouw- en vastgoedsector het verschil maken. DGBC ontwikkelt en beheert de BREEAM-NL keurmerken.

Prev:
Next: