arrow_back

CO2-Prestatieladder start met pilot in Frankrijk

  

De CO2-Prestatieladder breidt uit naar Frankrijk en zet daarmee een volgende stap in de verspreiding binnen Europa. Deze uitbreiding volgt op een succesvolle implementatie in Nederland, België en Ierland. De lancering van de Ladder in Frankrijk is op 27 maart ingeluid in Parijs op de residentie van de Nederlandse ambassadeur, in het bijzijn van prominente vertegenwoordigers van de Nederlandse en Franse overheid.

Startschot van de CO2-Prestatieladder in Parijs

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument in Nederland waarmee bedrijven en overheden op eenvoudige en effectieve wijze CO2 reduceren binnen hun bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. De Ladder wordt als inkoopinstrument en als CO2-managementsysteem gebruikt en helpt overheden groen in te kopen en een aanzienlijke impact op het klimaat te maken, door duurzame bedrijven een (financieel) voordeel te geven in aanbestedingen. De relevantie en effectiviteit van de Ladder is in de afgelopen 15 jaar bewezen, met inmiddels meer dan 1500 certificaathouders in Nederland en ruim 300 publieke opdrachtgevers in Nederland en België.

Maar ook verder in Europa is er veel belangstelling voor het instrument. En dat is niet zomaar: elk jaar geven Europese overheden 2 biljoen euro uit aan goederen en diensten en dragen daarmee voor 15% bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Duurzaam aanbesteden kan dus echt een groot verschil maken in het behalen van klimaat- en circulaire doelstellingen. De CO2-Prestatieladder zet een volgende stap in dit proces binnen Europa, door te starten met een pilot in Frankrijk. Op 27 maart werd deze mijlpijl gevierd in Parijs, in bijzijn van de Nederlandse ambassadeur Z.E. Mr. Jan Versteeg. Vivianne Heijnen, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, kondigde met een inspirerende videoboodschap officieel de CO2-Prestatieladder in Frankrijk aan: “Ik ben verheugd dat de CO2-Prestatieladder op Europese tournee gaat en Frankrijk, na België en Nederland, volgt. De Ladder is een krachtig instrument. Ik kan met trots zeggen dat mijn ministerie in 2021 de eerste binnen de overheid was die het hoogste niveau van de Ladder bereikte, en nu gecertificeerd is op niveau 5. Ik ben ervan overtuigd dat Frankrijk ook een grote impact zal hebben met dit instrument en dat ze andere Europese landen zullen inspireren! En dat hebben we hard nodig, want Europa heeft nog een weg te gaan om zijn klimaatdoelstellingen te halen.”

Ook Afke van Rijn, Directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, was aanwezig bij de aankondiging.

Eerste pilot in Frankrijk met La Poste, RTE en UGAP

Voor het uitrollen van de pilot in Frankrijk werkt SKAO, de beheerder van de CO2-Prestatieladder, samen met haar Franse partner Asea, die de pilot coördineert. Asea heeft een consortium opgericht met drie toonaangevende aanbestedende diensten die met de Ladder gaan werken: La Poste (de grootste postdienstverlener), RTE (de netbeheerder in Frankrijk) en UGAP (Nationaal Agentschap voor Overheidsopdrachten). Het gezamenlijke inkoopvolume van deze organisaties is enorm en zal een sterke stimulans geven om groen in te kopen. Jenny Bourhis (directeur van Asea) verwacht een duidelijke meerwaarde van de Ladder voor deze en andere organisaties in Frankrijk: “De CO2-Prestatieladder biedt uitkomst aan Franse openbare aanbestedende diensten die op zoek zijn naar pragmatische oplossingen voor CO2-reductie binnen aanbestedingen, in lijn met de implementatie van Franse klimaatwetgeving. De eerste Franse pilotfase, die loopt tot april 2025, omvat het invoegen van de Ladder in de Franse context, de publicatie van de eerste aanbestedingen waarin de Ladder wordt gebruikt en de integratie van de Ladder in het landschap van bestaande Franse instrumenten met betrekking tot duurzaam aanbesteden. Drie grote spelers nemen deel aan het experiment: Groupe La Poste, UGAP en RTE, goed voor een totale uitgave van meer dan €10 miljard. De pilotorganisaties zijn echt toegewijd aan dit project en klaar om te beginnen.”

Meer informatie over Asea vind je hier.

Prev:
Next: