arrow_back

Certificaat voor Stichting Monumentenwacht Utrecht

Dat kleine organisaties ook een Laddercertificaat kunnen behalen, bewijst Stichting Monumentenwacht Utrecht. ’Ook voor kleine organisaties is het echt wel mogelijk,’ zegt Tanja Visser. Zij is directeur van de maatschappelijke organisatie die ondanks de kleine omvang de monumenten van heel de provincie Utrecht bouwkundig inspecteert en van duurzaamheidsadvies voorziet. Samen met collega Jolien ten Brinke doorliep zij het certificeringsproces op de CO2-Prestatieladder.

'Ook voor kleine organisaties is certificering op de CO2-Prestatieladder echt wel mogelijk,’ - Tanja Visser, directeur Stichting Monumentenwacht Utrecht

Kun je iets meer vertellen over Stichting Monumentenwacht Utrecht?

Tanja: ‘de stichting is in 1974 opgericht met als doel om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Utrechtse monumenten. We stimuleren monumenteigenaren om hun gebouwen te onderhouden, door te doen wat nodig is, zonder opsmuk.’ Inspecties uitvoeren, onderhoudsadvies geven en het water en winddicht achterlaten van de monumenten, dat is wat de medewerkers van de organisatie vooral doen. Tanja vertelt dat de stichting voor het grootste deel gesubsidieerd wordt door de provincie Utrecht, en dat de leden van de stichting hierdoor btw-vrij van de kerndiensten van de stichting gebruik kunnen maken.

Hoe kwam de keuze voor een Laddercertificaat tot stand?

Tanja: ‘ik heb een achtergrond in bedrijfskunde en volgde de MVO-expeditie op Nyenrode’, tevens haar favoriete Utrechtse monument, zo vertelt Tanja later. ‘Zo komt het dat ik het leuk vind om een bijdrage te leveren aan interne bedrijfsprocessen, en dus ook op het gebied van duurzaamheid. Toen ik twee jaar geleden in dienst kwam bij Stichting Monumentenwacht Utrecht, ben ik het eerste jaar bezig geweest om de interne processen te verbeteren, daarna volgde het idee om naast onze kerntaken ook duurzaamheidsadvies aan te gaan bieden aan onze monumenthouders. Wat kun je als monumenteigenaar doen om je monument niet alleen te onderhouden, maar ook te verduurzamen? Maar als je dat aanbiedt, kun je ook de vraag terug verwachten. Wat doet Monumentenwacht Utrecht eigenlijk zelf aan verduurzaming? Toen we ons begin dit jaar inschreven op een aanbesteding waar gunningvoordeel werd verleend aan organisaties met een Laddercertificaat, kwam alles samen.’


'Als je duurzaamheidsadvies aanbiedt, kun je ook de vraag terugverwachten. Wat doen we eigenlijk zelf aan verduurzaming?'


Tanja vertelt dat ze de punten bij de aanbesteding niet wilde laten liggen en in de CO2-Prestatieladder een goede manier vond om met de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering aan de slag te gaan.

Wat levert certificering op de CO2-Prestatieladder jullie op?

Tanja: ‘ik vind een certificeringstraject heel fijn, omdat je daarmee echt kunt toetsen of je de juiste dingen doet. Het verschaft je inzicht en het dwingt je ook om alles op een rij te zetten. Wat is nu eigenlijk onze uitstoot? Ik had daar geen idee van. Nu wel. Het maakt daarnaast je verhaal naar buiten toe een stuk geloofwaardiger: practice what you preach. Niet alleen richting je klanten maar ook in het gesprek met de raad van toezicht en je medewerkers. Met onze certificering zijn we concreet aan het verduurzamen en kunnen we dat ook zichtbaar maken.’


'Certificering maakt je verhaal naar buiten toe een stuk geloofwaardiger: practice what you preach.'


Hoe ziet de concrete verduurzaming van Monumentenwacht Utrecht er dan uit?

Tanja: ‘ons wagenpark is onze grootste bron van uitstoot. Dus naast het beperken van de kilometers, het kosteloos stellen van ov-transport en het werken met regionale ondernemers, zijn we vooral bezig met een plan om ons wagenpark te elektrificeren. Eén van onze bestelbussen is al elektrisch, die hadden we aangekocht voor de aanbesteding waar we ons voor hadden ingeschreven: die opdracht moest klimaatneutraal.’ Tanja geeft aan dat Stichting Monumentenwacht Utrecht niets produceert en de monumenten ook niet bezit. Hoewel ze graag door zou gaan voor een niveau 5-certificaat, meent ze dat er daarmee niet veel meer CO2 zal worden gereduceerd, want bij de hogere niveaus gaat het nu juist om de keten. ‘Hopelijk worden kleine organisaties in de toekomst op een andere manier gestimuleerd door te groeien,’ nodigt Tanja.

Gelukkig is er wel genoeg wat de stichting kan doen om impact te maken op het behaalde niveau 3, zo is Tanja als invulling van invalshoek D van de Ladder, participatie, een samenwerking aangegaan met gemeente Stichtse Vecht en stichting Mooisticht.

Wat houdt de samenwerking met Stichtse Vecht en Mooisticht in?

Tanja: ‘in dit samenwerkingsverband en vanuit de erfgoeddeal hebben we een bijdrage gekregen om een pilot te draaien voor het verduurzamen van monumenten in de gemeente Stichtse Vecht. Dit sluit heel mooi aan op de duurzaamheidsadviezen die we sinds begin dit jaar geven aan monumenthouders. Samen met Stichtse Vecht en Mooisticht gaan we voor vijf pilotpanden een routekaart creëren voor de verduurzaming ervan, om zo de eigenaren hierbij te helpen. Het is de bedoeling dat uit deze pilot lering wordt getrokken zodat er ook buiten de provincie Utrecht gebruik van kan worden gemaakt.’

Bekijk de bedrijfspagina met de publicaties van Stichting Monumentenwacht Utrecht hier.

Prev:
Next: