arrow_back

“Als je de CO2-Prestatieladder niet inzet, sta je 1-0 achter”

Automatiserings- en ingenieursbureau Soltegro is onlangs gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Op het gebied van duurzaamheid zegt het bedrijf de lat hoog te leggen. Daar past de ladder uitstekend bij. De organisatie merkt echter op dat opdrachtgevers meer kunnen bijdragen aan het versnellen van de transitie naar duurzaamheid.

Werken met de CO2-Prestatieladder is voor Soltegro een bewuste keuze. Het automatiserings- en ingenieursbureau zegt veel waarde te hechten aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Soltegro heeft van het begin af aan veel aandacht besteed aan wat het bedrijf kan doen om de wereld netter achter te laten dan we het aantroffen. Om maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) binnen de organisatie vorm te geven, hebben we gekozen voor de CO2-Prestatieladder. Het systeem past prima binnen onze duurzaamheidsambities”, vertelt Hans de Man, algemeen directeur van Soltegro.

Tunnels duurzamer maken

“Voor de toepassing van de CO2-Prestatieladder was Soltegro al bezig met mvo. Zo ondersteunen wij duurzame initiatieven zoals de Ocean Clean-up, het inzamelen van gescheiden afval en de zonne-energieauto en boot van TU Delft. We zijn ons als bedrijf ervan bewust dat we moeten bijdragen aan het milieu en de toekomst.” Soltegro is lid van het COB, een netwerkorganisatie die zich richt op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. “Binnen het COB zijn verschillende vakgebieden en wordt gewerkt aan diverse projecten. Eén daarvan is ‘Energiereductie in tunnels’, wij zijn dan ook een actieve deelnemer van het COB-initiatief.”

De uitwisseling van kennis past het bedrijf toe in een aantal projecten waarin tunnels worden verduurzaamd. Zo wordt het energieverbruik van de tunnels bespaard dankzij de inzet van onder meer duurzame verlichting, ventilatie, daglichtroosters en het gebruik van back-up energievoorzieningen. Het verduurzamen van tunnels gaat volgens Soltegro verder dan enkel energie-efficiënte toepassingen. Een andere maatregel om tunnels duurzamer te maken is het gebruik van een conditiemeetsysteem (CMS) dat wordt gekoppeld aan het tunnelbesturingssysteem. Het CMS controleert de sensoren en apparaten aanwezig in de tunnel. Dit maakt het mogelijk om actuele data van de tunnel te verzamelen en vervolgens in te zetten om efficiënt onderhoud te verrichten.

ICT als enabler van duurzaamheid

“Wat je ziet in infrastructuurprojecten is dat er tegenwoordig meer aandacht wordt besteed aan het ontwerp. Kunnen we binnen het project energie besparen of zelfs energie opwekken? Voor ondergrondse werken zoals tunnels, wordt meer gedacht aan energiebesparing. Daarin speelt ICT een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van smart grids voor de toekomstige energievoorziening. Dat kan niet zonder ICT en daarom zien wij ICT als een enabler om duurzaamheid waar te maken”, zegt De Man.

Naast de focus op energiereductie in tunnels door gebruik te maken van ICT-systemen, richt Soltegro zich op de reductie van de eigen CO2-uitstoot. Mede dankzij de toepassing van de CO2-Prestatieladder weet Soltegro dat het wagenpark verantwoordelijk is voor 70 procent van de totale CO2-uitstoot die het bedrijf veroorzaakt. “Om de CO2-uitstoot van ons wagenpark terug te dringen, willen wij onze medewerkers bewust maken van hun rijgedrag. Ze moeten bij gebruik van auto’s zichzelf de vraag stellen of het nu wel nodig is. We stimuleren onze medewerkers ook om zoveel mogelijk te reizen met het openbaar vervoer. Iedereen die bij Soltegro werkt, is in bezit van een NS-businesscard. Deze reisoptie is een jaar lang in het bedrijf beschikbaar. Door de invoering van de businesscard hebben wij op jaarbasis twee auto’s kunnen besparen.”

Onbekend maakt onbemind

Volgens de algemeen directeur wordt de CO2-Prestatieladder zowel direct als indirect toegepast binnen de bedrijfsvoering en binnen de projecten van Soltegro. “Een certificaat op de ladder geeft Soltegro de kans om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. Met het certificaat ontvangen wij gunningvoordeel bij overheidsaanbestedingen. Bovendien vergroten wij onze kansen op de gunning van een opdracht. Als je als bedrijf de CO2-Prestatieladder niet inzet, sta je 1-0 achter op je concurrenten.”

De algemeen directeur merkt echter op dat het voor Soltegro steeds uitdagender wordt om zich te onderscheiden van zijn concurrenten door gebruik te maken van de ladder. Dit komt voornamelijk omdat veel van zijn concurrenten aan de slag zijn gegaan met het CO2-managementsysteem. Daarnaast wordt er bij de gunning van projecten nog in veel gevallen de afweging gemaakt op basis van kosten en niet op basis van duurzaamheidsambities, stelt De Man.

“De opdrachtgevers die om het certificaat vragen, zijn voornamelijk overheidsinstellingen, zoals Rijkswaterstaat en ProRail. Industriële opdrachtgevers maken geen gebruik van de CO2-Prestatieladder als aanbestedingsinstrument en dat is een gemiste kans”, zegt de algemeen directeur. “Deze opdrachtgevers weten misschien nog niet wat de ladder oplevert. En onbekend maakt onbemind. De SKAO kan de CO2-Prestatieladder daarom verder ontwikkelen door meer opdrachtgevers gebruik te laten maken van de ladder als aanbestedingsinstrument. Ook is het goed als de ladder gecertificeerde bedrijven helpt om zich beter te onderscheiden van zijn concurrenten.”

Prev:
Next: