arrow_back

Wederom verlaging jaarbijdrage CO2-Prestatieladder

Het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft de jaarlijkse bijdrage voor CO2-Prestatieladder gecertificeerde bedrijven verlaagd.

De tarieven voor 2020 zijn met 1% ten opzichte van 2019 verlaagd. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2020. Bedrijven die voor het jaar 2020 reeds hun financiële verplichting hebben voldaan krijgen het teveel betaalde bedrag teruggestort.


Jaarbijdragen gecertificeerde bedrijven:

 
Grootst* (jaaromzet €500 miljoen en meer) € 7.425,-
Zeer groot (jaaromzet €200 - €500 miljoen) € 2.345,-
Groot (jaaromzet €100 - €200 miljoen) € 1.480,-
Middelgroot (jaaromzet €35 - €100miljoen) € 1.035,-
Midden (jaaromzet €15 - €35 miljoen) € 590,-
Midden-klein (jaaromzet €5 - €15 miljoen) € 490,-
Klein (jaaromzet kleiner dan € 5 miljoen) € 245,-
Webleden (eenmansbedrijven) € 83,-
* Een onderneming (inclusief zijn dochters/werkmaatschappijen) hoeft nooit meer dan een totaal van €7.425 aan jaarbijdragen te betalen waarmee voorkomen wordt dat bedrijven die zich vooral op dochter-niveau/werkmaatschappij-niveau laten certificeren op te hoge kosten gejaagd worden.


De afname in de bijdrage is toe te schrijven aan de groei in het aantal gecertificeerde bedrijven. Het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder is vanaf de oprichting van de stichting substantieel toegenomen. Inmiddels zijn er meer dan 900 certificaten verstrekt.


Op 7 april 2020 zal SKAO de facturen voor de jaarlijkse contributie aan de CO2-Prestatieladder versturen. Als u een inkoopnummer wilt toevoegen of als bovenstaande gegevens niet correct zijn dan verzoeken wij u om deze gegevens aan te passen. U kunt hiervoor inloggen via mijn.skao.nl.


Tarieven gecertificeerde overheden

SKAO heeft voor overheden nieuwe tarieven vastgesteld met een bijbehorende staffel. Aanleiding hiervoor is dat de bestaande staffel gebaseerd is op de jaaromzet. Dit is goed hanteerbaar bij bedrijven maar bleek niet goed te passen bij overheden. Vanaf 2020 zijn er verschillende staffels voor overheden:


Jaarbijdragen gecertificeerde overheden:

Overheid Bijdrage gebaseerd op Staffel Jaarlijkse bijdrage
Ministeries Vast bedrag Vast bedrag € 7.425
Waterschappen Belastingopbrengst € 250 miljoen en meer
€ 200 - € 250 miljoen
€ 100 - € 200 miljoen
Tot € 100 miljoen
€ 7.425
€ 5.000
€ 2.345
€ 1.480
Provincies Omvang provinciefonds € 250 miljoen en meer
€ 200 - € 250 miljoen
€ 100 - € 200 miljoen
Tot € 100 miljoen
€ 7.425
€ 5.000
€ 2.345
€ 1.480
Gemeenten Aantal inwoners Meer dan 300.000 (G4)
100.000 tot 300.000
50.000 tot 100.000
25.000 tot 50.000
Minder dan 25.000
€ 7.425
€ 5.000
€ 2.345
€ 1.480
€ 1.035
 Als uw organisatie buiten deze staffel valt dan kunt u contact opnemen met SKAO.
Prev:
Next: