arrow_back

Waterschappen laten zich certificeren

Op woensdag 10 april werd de aftrap van de Community of Practice CO2-Prestatieladder voor Waterschappen gegeven. Maar liefst zeven waterschappen gaan aan de slag met de CO2-Prestatieladder. Deze koplopers bevinden zich in een select, maar snel groeiend gezelschap: het Ministerie I&W, de provincie Gelderland en de gemeenten Barneveld en Renkum zijn al in het bezit van een CO2-Prestatieladder certificaat.

Onder begeleiding van de Unie van Waterschappen en SKAO gaan Wetterskip Fryslân, Delfland, Limburg, Vallei en Veluwe, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Hollands Noorderkwartier aan de slag met de CO2-Prestatieladder. Doel van de Community of Practice is kennisontwikkeling en uitwisseling over het structureel monitoren van het sturen op CO2-emissies. De 7 waterschappen gaan komend jaar met elkaar onderzoeken wat de voordelen van een CO2-Prestatieladder certificaat zijn en wat er aanvullend nodig is om een certificaat te halen.

De Community of Practice is mede mogelijk gemaakt door de Klimaatenveloppe.

 

Met het halen van een CO2-Prestatieladder certificaat geeft een overheid het goede voorbeeld: certificering is een middel om systematisch, gestructureerd en ambitieus CO2 te reduceren. Certificering op de CO2-Prestatieladder blijkt in de praktijk erg effectief te zijn: de certificaathouder heeft een succesvol geïmplementeerd klimaatplan gericht op CO2 reductie. De ambitie en voortgang wordt jaarlijks getoetst door een certificerende instelling. In de brochure ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’ staan alle voordelen voor overheden op een rijtje.

 

Certificering versterkt de geloofwaardigheid van de (lokale) overheid die de regierol neemt in de energietransitie. De waterschappen hebben zich de afgelopen jaren al flink ingezet voor de verduurzaming van de inkoop door het implementeren van de Aanpak Duurzaam GWW en het Manifest MVI. Met certificering voldoen ze straks aan dezelfde eisen als de bedrijven die in opdracht van de waterschappen projecten uitvoeren.

Prev:
Next: