arrow_back

Wat betekent Beter Benutten voor u binnen de CO2-Prestatieladder

SKAO werkt sinds kort samen met logistiek makelaars die actief zijn binnen het overheidsprogramma “Beter Benutten“. Dit met als doel om bedrijven op het gebied van logistiek te adviseren over hoe minder maar bij voorkeur ook schonere kilometers te rijden.

Bijvoorbeeld door de reisduur en -kilometers van de monteurs te verlagen met als belangrijk neveneffect de productiviteit van de monteurs in het veld te verhogen. Ook werken meerdere bedrijven op initiatief van het overheidsprogramma Beter Benutten samen waardoor een verhoogde servicegraad richting klanten en tevens kostenbesparingen zijn gerealiseerd. In nagenoeg alle gevallen met CO2 reductie én minder ritten in de spits tot gevolg. Op deze manier heeft u de kans om naast CO2 reductie (en daarmee bij te dragen aan uw CO2 doelstelling) ook nog eens andere belangrijke effecten te realiseren.

Schonere kilometers

Vanuit 12 verschillende regio’s in Nederland zijn logistiek makelaars voor bedrijven (die regelmatig in de spits rijden) van toegevoegde waarde door te ondersteunen met gedegen advies over kansen en mogelijkheden van veranderingen in logistieke processen. Dit zijn processen bij deze bedrijven zelf maar bij voorkeur ook bij hun ketenpartners. Het succesvol uitwerken en invoeren van logistieke verbeteringen vraagt vaak om samenwerking tussen verlader, logistiek dienstverlener en ontvanger en is daarom altijd maatwerk. De adviesgesprekken door de logistiek makelaar zijn gratis en daarnaast kan door de deelnemende bedrijven in de meeste regios een financiële vergoeding voor het analyseren en implementeren van logistieke projecten worden verkregen. Voorwaarden hiervoor worden tijdens het gesprek toegelicht. Samen met het advies zal dit leiden tot voor het bedrijf gewenste voordelen zoals: CO2 reductie, kostenbesparing, toename efficiency, toename medewerkertevredenheid, toename leveringszekerheid en toename klanttevredenheid.

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in het programma Beter Benutten samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. De logistiek makelaar kijkt als buitenstaander op een frisse manier naar het logistieke proces van bedrijven, met volledig de focus op de voor hen gewenste resultaten.

Subsidie

Afhankelijk van de regio en het aantal spitsritten dat door een bedrijf wordt gereden kan een bijdrage / subsidie worden verkregen die over het algemeen ligt op enkele duizenden euros voor het uitvoeren van een business case analyse en implementeren van een projectplan. De voorwaarden waaronder dit wordt vergeven verschillen per regio en aan bovengenoemde bedragen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Belangrijk is dat er in de fase van de business case analyse zicht is op spitsmijdingen en in het geval van implementatie daadwerkelijk spitsmijdingen worden gerealiseerd. Hiervoor vinden metingen plaats. De samenwerking met bedrijven wordt uitgewerkt in een projectplan.

Centraal in de werkwijze en benadering van de logistiek makelaar staat het te behalen voordeel van individuele bedrijven, samenwerkingsverbanden en ketenpartners. Waar zit de WINST? is een vraag die tijdens het gesprek beantwoord zal worden.

 

Contact informatie

Beter Benutten

Mark Luikens (+31 (0)6 51165781) & Michel Oldenburg (+31 (0)6 24906738)

Logistiek Makelaar | regio Arnhem Nijmegen, MRDH en Maastricht Bereikbaar

Prev:
Next: