arrow_back

Verschil tussen fabrieksopgave en praktijkverbruik gemiddeld 50 procent

Nieuwe auto’s op de Nederlandse markt worden viezer: de CO2-uitstoot van nieuwe leaseauto’s, gekocht in 2016 stijgt met 10% ten opzichte van nieuw gekochte auto’s in 2015. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Natuur & Milieu, uitgevoerd door ICCT. Het verschil tussen theoretisch verbruik van nieuwe auto’s en praktijkverbruik is daarnaast ook opnieuw toegenomen: een gemiddelde auto, gekocht in 2016, verbruikt momenteel 50% meer brandstof dan men op basis van de fabrieksopgave mag verwachten.

Zuinige trend doorbroken


Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. bij Natuur & Milieu: ‘Zeer zorgwekkend dat de uitstoot van nieuwe auto’s toeneemt. De trend van de afgelopen jaren, dat nieuwe auto’s zuiniger werden, is hiermee helaas doorbroken. Terwijl de sector mobiliteit juist in sneltreinvaart moet reduceren. Deze sector stoot namelijk twee keer zoveel CO2 uit als eerder werd gedacht, blijkt uit onze recente gepubliceerde Mobiliteitsvisie.’

Verdwijnen fiscale voordelen


Belangrijkste oorzaak van de CO2-toename is dat de fiscale voordelen op zuinige auto’s voor leaserijders verdwijnen. ‘Dit is precies de reden dat wij pleiten voor de fiscale stimulering van zuinige auto’s. Bij afschaffing hiervan, vervuilt het wagenpark direct zoals we nu zien,’ aldus Van Hooijdonk. ‘De fiscale voordelen verdwijnen vanaf 2017 volledig, met uitzondering volledig elektrisch. Dit betekent dat het wagenpark vanaf nu alleen maar nog vuiler wordt. Leaseauto’s komen na vier jaar ook op de occassionmarkt. Funest om aan onze afspraken van het klimaatakkoord in Parijs te voldoen. We vragen de overheid daarom om zuinige auto’s te blijven stimuleren.’

Verschil fabrieksopgave en praktijk toegenomen


Het verschil tussen de fabrieksopgave en het praktijkgebruik is daarnaast weer toegenomen. Gemiddeld verbruikt een auto 50% meer brandstof en stoot 50% meer CO2 uit dan men op basis van de fabrieksopgave mag verwachten. ‘Ongehoord dat autofabrikanten ongestraft mogen doorgaan met dit gesjoemel. Tijd dat er één sterke, Europese toezichthouder komt die paal en perk stelt aan het gesjoemel met gebruikscijfers, naar Amerikaans model. Belangrijk is dat deze toezichthouder sancties als boetes op kan leggen aan autofabrikanten die zich niet aan de regels houden.

Maatregellijst Personenmobiliteit

De Maatregellijst van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is vanaf 1 januari 2016 een verplicht onderdeel van de CO2-Prestatieladder. Het is een niet uitputtende lijst met CO2-reductiemaatregelen, onderverdeeld naar veelvoorkomende activiteiten van bedrijven die deelnemen aan de CO2-Prestatieladder.

In 2016 hebben 631 bedrijven hebben maatregelen ingevuld in de activiteit ‘personenmobiliteit’.

De meest geïmplementeerde maatregelen zijn:

- Het Nieuwe Rijden: 55% van de bedrijven met maatregelen binnen deze activiteit stelt een toolbox ter beschikking aan alle chauffeurs (niveau A), bij 23% hebben chauffeurs van busjes een cursus gevolgd (niveau B). Bij 12% heeft 90% van alle chauffeurs een cursus gevolgd (niveau C).

- Beleid aanschaf of lease van personenauto’s: bij 51% is de gemiddelde uitstoot van het wagenpark lager dan 150 g/km (niveau A), bij 34% ligt het gemiddelde lager dan 110 g/km (niveau B) en bij 12% lager dan 95 g/km (niveau C). Er is groeipotentieel voor verbetering van de uitstoot van het wagenpark: het Nederlandse gemiddelde van nieuw verkochte auto’s (2015) zit op 101 g/ km. Gebruik van een persoonlijk mobiliteitsbudget, waardoor werknemers bewuster kunnen kiezen in hun mobiliteitsbehoefte wordt nog weinig toegepast: 7% van deze bedrijven neemt maatregelen op dit gebied. Bij de update (2017) van de lijst is het implementatie- niveau van enkele maatregelen in deze activiteit aan- gescherpt en zijn vier nieuwe maatregelen toegevoegd:

- Het gebruik van alternatieve brandstoffen (waaronder ook elektrisch rijden);

- Het beschikbaar stellen van fietsen en e-bikes;

- Stimuleren carpoolen;

- Wedstrijd zuinig en/of minder rijden voor werknemers.

Lees hier het rapport Maatregellijst 2016, Resultaten na één jaar Maatregellijst

Over de analyse

De cijfers van het onderzoek hebben betrekking op auto’s die tussen 2009 en 2016 op de Nederlandse markt zijn gekomen. De steekproef werd gedaan onder 28.000 voertuigen. Het onderzoek is uitgevoerd door ICCT, in opdracht van Natuur & Milieu. De laatste cijfers van Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, waaruit de CO2 toename van auto’s uit 2016 blijkt, zijn in dit onderzoek meegenomen.

Prev:
Next: