arrow_back

Van Nieuwenhuizen jaagt bouwsector aan, bedrijven blijven CO2 reduceren

De bouwsector blijft onverminderd doorgaan. In ieder geval als het aan minister Cora van Nieuwenhuizen ligt (Infrastructuur en Waterstaat). Zij neemt samen met de bouwsector maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. 

Economische noodzaak

Minister Van Nieuwenhuizen: “We hebben onze bouwers die werken aan onze wegen, bruggen en andere infrastructuur hard nodig. Veel mensen verdienen hun boterham in de bouw. De sector is belangrijk voor onze economie. Daarom ben ik blij dat we samen met de sector de schouders eronder zetten zodat de vele bedrijven en mensen die werken in de bouw zo goed mogelijk door deze tijd komen en aan het werk kunnen blijven.” De minister heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd hoe aanleg, vervanging en renovatie en beheer en onderhoud in volle vaart kan doorgaan, waarbij voorop staat dat dit veilig en conform de richtlijnen van het RIVM kan.

Plannen om te versnellen

Ook onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de brancheorganisaties uit de bouw de mogelijkheden om werkzaamheden die voor latere jaren gepland stonden, naar voren te halen. Het gaat niet alleen om maatregelen die direct uitvoerbaar zijn, maar ook om maatregelen voor over een half jaar en voor 2021. De versnelling komt bovenop het eerdere impulspakket en de versnelling van beheer en onderhoud in 2020 en 2021. De minister heeft daarvoor dit jaar circa 100 miljoen euro extra uitgetrokken en volgend jaar 165 miljoen euro.

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, is blij met deze aanpak. “Ik voel me bijzonder gesteund door de inspanningen van minister Van Nieuwenhuizen om het werk in de GWW-sector veilig doorgang te laten vinden. Een vitale bouw- en infrasector is van levensbelang voor de Nederlandse economie. Werk in de markt blijven zetten en daar waar mogelijk naar voren halen is de beste waarborg voor spoedig economisch herstel.”

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland sluit zich hierbij aan: “Het is belangrijk dat we juist  in deze periode werken we aan de versterking van onze infrastructuur. Hiermee houden we onze bedrijven en de werkgelegenheid in stand en komen we sterker uit deze crisis.’

Online aanbestedingsproces

Om de orderportefeuille van de markt vanuit Rijkswaterstaat goed gevuld te houden, wordt zo veel mogelijk vaart gehouden in lopende en geplande aanbestedingen. Soms kan dit proces vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke manier verlopen, bijvoorbeeld met bijeenkomsten met een grote groep mensen. Dan wordt er gezocht naar alternatieven om het aanbestedingsproces door te laten gaan. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Bij diverse projecten zijn de marktconsultaties online gehouden in de vorm van een webinar. Ook inspraak- en informatiebijeenkomsten kunnen online doorgang vinden. Voor het project A9 Holendrecht-Diemen is bijvoorbeeld in een online informatiebijeenkomst de laatste stand van zaken rond de Gaasperdammertunnel gedeeld met ruim 300 mensen, die vanuit huis participeerden.

Bedrijven blijven maatregelen nemen op CO2-Prestatieladder

De continuering en zelfs het naar voren halen van bouwprojecten betekent ook dat veel bedrijven bezig blijven met CO2-reductie.  Want naast dat Ministerie I&W zelf op niveau 4 is gecertificeerd, zet het Ministerie de Ladder al langere tijd in bij aanbestedingen. Bouwbedrijven die door het ministerie worden ingezet, moeten dus ook de komende tijd blijven aantonen dat zij maatregelen nemen om CO2 te reduceren.

Meer lezen over aanbesteden met de CO2-Prestatieladder? Klik hier.

Meer lezen over certificeren? Klik hier.

Prev:
Next: