arrow_back

Update Maatregellijst 2020

De Maatregellijst is een onderdeel van de CO2-Prestatieladder. Elk jaar vindt een update van de lijst plaats, op basis van wat organisaties ingevuld hebben en eventuele nieuwe activiteiten die aan de lijst toegevoegd zijn. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een maatregel in de categorie “C: Ambitieus” het volgende jaar naar “B: Vooruitstrevend” doorschuift, doordat veel organisaties deze maatregel hebben geïmplementeerd. Door een analyse van de ingevulde gegevens en feedback uit de jaarlijkse enquête onder gebruikers van de Maatregellijst heeft SKAO een voorstel gedaan voor Maatregellijst 2020. De Maatregellijst 2020 is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van SKAO.

Er zijn 19 maatregelen toegevoegd, voornamelijk op basis van nieuwe maatregelen die organisaties het afgelopen jaar hebben ingevuld. Een greep uit de nieuwe maatregelen:

  • In de categorie Aanbesteden is er een nieuwe maatregel toegevoegd over Het beleid toepassing MVI-criteria in aanbestedingen. Tevens zijn onderdelen van de Aanpak Duurzaam GWW toegevoegd.
  • In de categorie Bedrijfshallen en terreinen zijn er maatregelen toegevoegd voor Led-buitenverlichting en infraroodverwarming.
  • De maatregel levering van hernieuwbare brandstof op de bouwplaats is toegevoegd in de categorie Bouw bouwplaats.
  • Voor kantoren zijn er maatregelen toegevoegd voor het gebruik van groen gas, afspraken energieprestaties bij huur en een benchmarking en optimalisatie voor energieverbuik. 
  • Een nieuwe maatregel Rijden op aardgas is toegevoegd in de categorie Logistiek en transport.
  • Voor de categorie Materieel is er aandacht voor aggregateten en mobiele werktuigen.
  • In de categorie Personenmobiliteit zijn er drie maatregelen toegevoegd. De maatregelen gaan over parkeerbeleid, het gebruik van openbaar vervoer.
  • Er is ook een nieuwe categorie toegvoegd. In samenwerking met de branchevereniging Cumela is de categorie Groenonderhoud toegevoegd.

De complete maatregellijst 2020 kunt u vinden op onze website. In het overzocht kunt u snel terugvinden welke maatregelen er zijn aangepast en toegevoegd.

Overgangsregeling Maatregellijst 2019 naar Maatregellijst 2020

Tot en met 31 december 2019 kon de Maatregellijst 2019 ingevuld worden, daarna is het niet meer mogelijk om deze lijst te bewerken. De rapportage van Maatregellijst 2019 (en voorgaande jaren) blijft wel beschikbaar. Vanaf 2 januari kan alleen de Maatregellijst 2020 worden ingevuld. Gegevens die in de Maatregellijst 2019 zijn ingevuld, worden automatisch overgezet naar Maatregellijst 2019.

Om te zorgen dat er geen verwarring en ongemak ontstaat voor bedrijven die hun audit in januari hebben, is de overgangsperiode van 1 maand vastgesteld. Als de audit in januari plaatsvindt, mag de rapportage van de Maatregellijst van het voorgaande jaar hiervoor gebruikt worden.

Zie het document Overgangsregeling Maatregellijst voor meer informatie.

Prev:
Next: