arrow_back

Terugblik Ecoprocura 2018: Veel internationale belangstelling voor de CO2-Prestatieladder

Van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 oktober vond de EcoProcura plaats. Tijdens de internationale conferentie die geheel in het teken stond van duurzaam inkopen heeft SKAO meerdere presentaties gegeven over de CO2-Prestatieladder. Internationaal is er veel belangstelling voor het duurzaamheidsinstrument.

Interesse voor aanbesteden en certificeren met de Ladder

Op de eerste dag van de internationale conferentie werd de plenaire sessie geopend door Dr. Bertrand Piccard, initiatiefnemer van de Solar Impulse Foundation. Piccard vloog in 2016 40.000 kilometer de wereld rond in een vliegtuig op zonne-energie. “Dit is allemaal mogelijk met de technologie van vandaag. De rest van de wereld leeft met de technologie van de vorige eeuw, zoals auto’s op benzine en diesel en slecht geïsoleerde huizen. Dit moeten wij veranderen en daar moeten we vandaag mee beginnen”, aldus Piccard tijdens de opening van de 10de editie van de EcoProcura.Bezoekers van de EcoProcura konden na het bezoeken van verschillende sessies ook bij de stand van SKAO terecht voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder. Er was veel interesse vanuit internationale instellingen, maar ook Nederlandse overheden wilden meer weten over zowel aanbesteden als certificeren met de CO2-Prestatieladder.Green Deal Duurzaam GWW

Tijdens de sessie ‘The Green Deal for sustainable civil engineering: a key driver for circular translation’ sprak SKAO-manager Gijs Termeer over hoe de CO2-Prestatieladder een rol speelt in het waarmaken van de duurzame GWW (Grond, Water, Wegenbouw)-sector in Nederland. Verder spraken tijdens deze sessie Meinke Schouten, manager bij Unie van Waterschappen, manager Duurzaam GWW Projecten, en Madeleine Schenk, manager bij de Nederlandse Vereniging van Bouw- & Baggerbedrijven. De sprekers bogen zich over het onderwerp circulaire economie in de GWW-sector en hoe de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 de markt heeft gestimuleerd om hiermee aan de slag te gaan vanuit inkoop en aanbesteding. Met de ondertekening van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 hebben 91 partijen actief in de GWW-sector het initiatief genomen om duurzaamheid te realiseren in de gehele aanbestedingsprocedure en in projecten. De CO2-Prestatieladder speelt daarin een belangrijke rol. Door de Ladder als gunningscriterium in te zetten in aanbestedingen, kunnen opdrachtgevers hun opdrachtnemers stimuleren om te streven naar het hoogst haalbare op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie in zowel de bedrijfsvoering als de projecten.

Aanwezigen van de sessie waren van mening dat de circulaire economie steeds belangrijker wordt om klimaatdoelen te behalen. Het meten van het effect van de circulaire economie en of het daadwerkelijk leidt tot CO2-reductie, vormt volgens de aanwezigen de grootste uitdaging.CO2 reduceren met duurzame aanbesteding

Op de derde en laatste dag van de EcoProcura presenteerde SKAO ‘Market Lounge 2: The CO2 Performance Ladder, low carbon procurement made easy’. Tijdens deze sessie sprak SKAO-manager Gijs Termeer met verschillende internationale partijen die interesse hebben om de CO2-Prestatieladder in hun eigen land toe te passen ter bevordering van duurzaam inkopen.

Elk land heeft een eigen beleid op het gebied van inkoop en aanbestedingen. Verder hebben ook lokale markten verschillende regels en praktijken. Aan nationale en lokale overheden die de CO2-Prestatieladder als duurzaam inkoopinstrument willen implementeren, geeft Termeer daarom het advies om een grondige analyse te maken van de markten waarin zij actief zijn. Uit deze analyse moet blijken of de CO2-Prestatieladder geschikt is voor de markt en succesvol geïmplementeerd kan worden. Uiteraard is SKAO bereid om hulp te bieden bij de uitvoering van een dergelijke analyse.

Termeer: “We hebben geconstateerd dat inmiddels veel internationale partijen de Ladder kennen en erkennen. Het wordt nu tijd dat ze het ook gaan toepassen. Dit past ook bij een belangrijk thema van de EcoProcura 2018, Using Procurement Strategically.”

   

Prev:
Next: