arrow_back

Steeds meer gemeentes aan de slag met CO2-Prestatieladder: ook Harderwijk behaalt certificaat

Maandag 3 juni was een heugelijke dag voor gemeente Harderwijk: auditor Normec overhandigde het certificaat ‘Niveau 3 op de CO2-Prestatieladder’ aan wethouder Jeroen de Jong. Harderwijk is daarmee een van de eerste Nederlandse gemeentes die een certificaat op de CO2-Prestatieladder behaalde.

Ivo Lammertink, trainee duurzaamheid bij de gemeente en kartrekker van het certificeringstraject, is enthousiast over het behaalde certificaat: “Het toont aan dat wij als gemeente ons steentje bijdragen aan de verduurzaming in Nederland. Daardoor kunnen we met een integer gevoel de dialoog aangaan met bewoners en bedrijven in Harderwijk, om ook hen te inspireren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.”

Harderwijk: een energieke stad

Certificering op de CO2-Prestatieladder was voor Harderwijk onderdeel van het bredere klimaatbeleid, genaamd De Energieke Stad. De ambitie van deze strategie liegt er niet om: een CO2-reductie van 45 procent in 2031. “Dat is zeker ambitieus, maar ook realistisch”, licht Lammertink toe. “We hebben goed onderzoek gedaan en de vraag gesteld: wat kunnen binnen deze tijdsspanne bereiken? Daar is deze ambitie uit voortgekomen.”

Om de gestelde doelstelling ook te behalen, identificeerde de gemeente 5 belangrijke pijlers: zonne-energie, windenergie, aardgasvrije wijken, initiatieven uit de samenleving en verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. Op het gebied van aardgasvrije wijken begeeft Harderwijk zich momenteel in de onderzoeksfase. Welke wijken kunnen op termijn aardgasvrij gemaakt worden? Lammertink: “Met andere woorden: waar liggen de kansen en hoe benutten we die? Dat onderzoeken we nu. Op het gebied van windenergie zijn we bezig om windmolens te realiseren op het industrieterrein. Op het gebied van zonne-energie zetten we in op het volleggen van het beschikbare dakoppervlak.”

Uitdagingen in de toekomst

Lammertink voorziet genoeg uitdagingen voor de toekomst. “Er is werk aan de winkel”, zegt hij. “Er staan bijvoorbeeld nog geen windmolens in gemeente Harderwijk en complete woonwijken aardgasvrij maken, is een enorme uitdaging. Daarnaast is het soms lastig om een goede balans te vinden tussen de verschillende belangen die je als gemeente hebt.”

“Je wilt bijvoorbeeld biodiversiteit stimuleren in de gemeente, maar ook aan de slag met zonne-energie. De bouw van een zonnepark kan echter zomaar ten koste gaan van de biodiversiteit”, legt hij uit. “Het balanceren van al die duurzame belangen én alle andere belangen die je als gemeente hebt, is soms knap lastig.”

Faciliteren van bewoners en bedrijven

Dat betekent echter niet dat de gemeente Harderwijk stil staat, in tegendeel zelfs. Initiatieven uit de samenleving worden bijvoorbeeld actief gefaciliteerd en ondersteund. Zo heeft de gemeente het Energieloket Veluwe Duurzaam, waar bewoners en bedrijven terecht kunnen voor een tips, hulp en informatie omtrent duurzaamheid, beschikbare subsidies en leningen en het opstarten van een burgerinitiatief.

Daarnaast werkt Gemeente Harderwijk actief samen met Bedrijvenkring Harderwijk. Deze groep bedrijven heeft de ambitieuze doelstelling om het Harderwijkse bedrijventerrein Lorentz energiepositief te maken, door middel van duurzame maatregelen als zonnedaken, windmolens en ledverlichting.

Ook initiatieven vanuit de samenleving ondersteunt de gemeente actief. Zo wordt energiecoöperatie Endura de eerste jaren financieel ondersteund, dat onder andere een zonnedak op de lokale manege Rantrime realiseerde. “Als gemeente moet je dergelijke initiatieven faciliteren en ondersteunen, maar wel tot een bepaalde hoogte”, verklaart Lammertink. “We hebben als gemeente de mooie taak om duurzame initiatieven als Endura op gang te helpen, maar uiteindelijk moeten ze ook op eigen benen kunnen staan.”

Een CO2-reductie van 80 procent

Het vijfde aandachtsgebied in de duurzaamheidsstrategie van gemeente Harderwijk is het verduurzamen van de eigen organisatie. Ook daar zijn inmiddels mooie stappen gezet. De CO2-Prestatieladder bleek de perfecte tool om daarmee aan de slag te gaan.

“We willen als gemeente een voorbeeldrol vervullen als het gaat om duurzaamheid. In het coalitieakkoord is daarnaast afgesproken om alle beslissingen langs een duurzaamheidsmaatlaat te leggen”, ver

Prev:
Next: