arrow_back

Provincie Zuid-Holland roept innovatieve ondernemers op voor duurzame vaarwegen

De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat starten een competitie voor innovatieve ondernemers, die oplossingen kunnen bedenken over hoe oevers en kades van provinciale vaarwegen energie kunnen opwekken.

De competitie draagt bij aan de doelstelling van de provincie om de CO2-emissie en het energiegebruik bij aanleg of beheer en onderhoud van een (vaar)weg tot het jaar 2025 met 25 procent te reduceren ten opzichte van 2015.

Gedeputeerde Rik Janssen van provincie Zuid-Holland ondertekende de samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), uitvoerder namens provincie Zuid-Holland en ministerie van EZK.

Haalbaarheidsonderzoek

Om de ontwikkeling van innovatieve concepten te versnellen, worden ondernemers uitgenodigd om haalbaarheidsstudies op te stellen en proefprojecten uit te voeren. De provincie gaat uit van 10 haalbaarheidsstudies waarvan er twee worden geselecteerd om een proefproject uit te voeren. De competitie Energietransitie vaarwegen loopt tot najaar 2020. Meer informatie over de competitie vindt u hier.

21 duurzame innovaties

Eerder heeft de provincie Zuid-Holland de opdracht gegund aan bouwconcern BAM om de provinciale weg N211 te ontwikkelen, die met 21 duurzame innovaties klimaatverandering moet tegen gaan.  Zo wordt N211 voorzien van zonnepanelen, warmtekoudeopslag (WKO-systeem) en systemen die het energieverbruik tijdens de bouwwerkzaamheden moet besparen. In de aanbesteding van de provinciale weg heeft Zuid-Holland de ambitie vastgesteld om 4.000 ton CO2 te besparen. Dankzij de 21 duurzame maatregelen die BAM in het project toepast, wordt er in totaal 13.000 ton CO2 bespaard.

Prev:
Next: