arrow_back

Provincie Gelderland: Het klimaatprobleem vraagt om meer dan alleen kijken naar je energiestromen

Als eerste Nederlandse provincie met een certificaat op de CO2-Prestatieladder, werkt Gelderland hard om in 2030 CO2-neutraal, klimaatneutraal en afvalloos te zijn. De provincie weet dat er echter meer nodig is dan enkel maatregelen gericht op de verduurzaming van energiestromen, om deze ambitieuze doelen te behalen. Met behulp van de CO2-Prestatieladder verwacht Gelderland daarom niet alleen haar energiestromen te verduurzamen, maar ook met concrete oplossingen te komen die toegankelijk en toepasbaar zijn voor alle lagen van de organisatie.

Op woensdag 13 februari heeft Gelderland een certificaat niveau 3 op de CO2-Prestatieladder in ontvangst genomen. Voor de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder, is de certificaatuitreiking een mooie gelegenheid om de provincie te vragen naar haar ervaringen en ambities bij het reduceren van CO2-uitstoot met behulp van de Ladder. SKAO ging in gesprek met Margareta Rajkowski, directielid van de provincie Gelderland, en Els Martijn, extern adviseur van Firm of the Future, projectleider voor de verduurzaming van de interne organisatie.

Gelderland is de eerste provincie in Nederland met een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Hoe hebben jullie dit mogelijk gemaakt?

Rajkowski: We zijn er ontzettend trots op! Het was de wens van ons bestuur om de interne organisatie te laten certificeren op de CO2-Prestatieladder. Wanneer het gaat om duurzaamheid en CO2-reductie in onze organisatie, heb ik niet anders gezien dan dat er veel steun en draagvlak is. De provincie wil de transitie naar een CO2-neutraal en klimaatneutrale organisatie versnellen. Een certificaat op de CO2-Prestatieladder is daarom een logische stap, omdat dit structuur biedt in onze plannen om CO2 te reduceren.

Martijn: De provincie werkt al lange tijd aan plannen om de interne organisatie te verduurzamen. Om dat mogelijk te maken, hebben we de CO2-uitstoot van de organisatie in kaart gebracht en daarbij de factoren en energiestromen die tot de uitstoot van CO2 leiden. Sinds 2014 houden we de CO2-uitstoot en energiestromen goed in de gaten en elke twee jaar brengen wij daar rapporten over uit. In 2018 hebben we dat gestructureerd en een Klimaatplan gemaakt voor de interne organisatie.

Dankzij de Ladder hebben we het Klimaatplan nu uitgebreid door verder te kijken dan enkel de energiestromen, want dat is te beperkt. Het gaat over CO2 en energie, maar ook over zaken als afval. We weten nu dus precies hoeveel afval we produceren en hoeveel CO2 we uitstoten, en niet alleen in de eigen organisatie, maar juist ook in onze activiteiten en projecten. Toen het verzoek kwam om een certificaat op de CO2-Prestatieladder te halen, werd het voor ons gemakkelijk om het certificeringstraject versneld te doorlopen door onze eerdere inspanningen. Alle data was er namelijk al, omdat het eerder als bron werd gebruikt om vanuit het organisatieperspectief te kijken naar waar onze grootste klimaatuitdaging ligt.

En waar ligt dan de grootste klimaatuitdaging?

Rajkowski: We willen de kennis en ervaring die we hebben opgedaan met de CO2-Prestatieladder delen met al onze leveranciers. De vraag naar duurzaamheid en CO2-reductie willen we daarom toepassen in inkoop en aanbestedingen die de provincie doet. Niet alleen in grote wegenbouwprojecten, maar ook bijvoorbeeld voor de inkoop van kantoorartikelen, inhuur van mensen, inkoop van IT-producten, etc. Daar ligt nu voor ons de grootste uitdaging, want wij merken dat de markt vaak nog niet zo ver is. De vraag is dan hoe ver wij kunnen gaan met onze vraag naar duurzaamheid. We willen wel voldoende aanbod in onze inkoop en aanbestedingen en dat duurzaamheid breed uitgevraagd kan worden. We willen ook meerdere bedrijven de kansen bieden om met ons samen te werken. Aan de ene kant willen we bedrijven dus stimuleren om meer te doen aan duurzaamheid en CO2-reductie, en aan de andere kant willen we ook begrip hebben voor wat het bedrijfsleven op dit moment aan kan. Daar moeten we dus goed over nadenken en verstandig omgaan met zowel de markt als onze ambities om te verduurzamen.

Als een bedrijf bijvoorbeeld niet gecertificeerd is op de CO2-Prestatieladder, dan hoeft dat niet te betekenen dat het bedrijf niet duurzaam is. Het bedrijf kan er ook voor hebben gekozen om zich niet te certificeren op de Ladder. Zodra ze echter wel kiezen voor certificering, dan zijn z

Prev:
Next: