arrow_back

Overheden buigen zich over CO2-reductie tijdens roadshows CO2-Prestatieladder voor overheden

In oktober organiseerde SKAO in samenwerking met Klimaatverbond Nederland, UvW (Unie van Waterschappen), PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en IPO (Interprovinciaal Overleg) de roadshows ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’. De drie roadshows vonden plaats in Provincie Groningen, Waterschapsbedrijf Limburg te Roermond en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te Den Haag.

Met deze rondreizende informatiebijeenkomsten kregen overheden de kans om te vertellen over hun ervaringen met de CO2-Prestatieladder als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Overheidsorganisaties die nog niet bekend zijn met de Ladder of overwegen om het duurzaamheidsinstrument toe te passen, konden op die manier vanuit de ervaringen van andere overheden leren. Zo wilde SKAO de organisaties informeren en aansporen om gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder, waardoor de overheden hun voorbeeldrol in de transitie naar duurzaamheid kunnen nemen en structureel werken aan CO2-reductie in de bedrijfsvoering en in projecten.Mede dankzij de unieke samenwerking met de koepels heeft de CO2-Prestatieladder tijdens de roadshows 220 personen weten te bereiken die werkzaam zijn bij 4 ministeries, 10 provincies, 17 waterschappen, 25 gemeenten en overheid-gelieerde partijen zoals onder andere RVO, RvA, de politie en de belastingdienst.

Roadshow Groningen

Voor de eerste bijeenkomst van de reeks verwelkomde SKAO de overheden in het provinciehuis in Groningen. Gedeputeerde Fleur Gräper vertelde tijdens het plenaire deel van de roadshow over het belang van duurzaamheid en CO2-reductie. “Wij wonen in een provincie waar wij de effecten van fossiele brandstoffen direct meemaken. De vraag is dan hoe we weer bovenop komen na aardbevingen als gevolg van fossiele gaswinning. Daarom is de transitie naar duurzaamheid ontzettend belangrijk”, aldus Gräper. De gedeputeerde geeft toe dat de provincie nog niet alle aanbestedingen doet met de Ladder en ook nog niet gecertificeerd is op het CO2-managementinstrument. Gräper ziet echter kansen voor de provincie om gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder voor het behalen van de eigen CO2-reductiedoelstellingen van Groningen.

Dat de Ladder inzichten biedt in CO2-reductie en certificaathouders uitdaagt om daarin continue te verbeteren, beaamt wethouder Frans Veltman van gemeente De Fryske Marren. De gemeente is onlangs gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. “Gemeentelijke organisaties hebben nogal eens de neiging om nieuw beleid tot in details op papier te zetten. Vaak ben je dan al een jaar verder voordat je überhaupt aan de slag kan”, zegt Veltman. “Op een gegeven moment moet je gewoon dingen gaan doen; zo creëer je immers de duurzame voorbeelden waarmee je anderen meekrijgt.”


Roadshow Limburg

De tweede bijeenkomst vond plaats bij het Waterschapsbedrijf Limburg te Roermond. Tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst spraken wethouder Didi Dorestijn van de gemeente Barneveld en Henkjan van Meer, beleidsadviseur bij Unie van Waterschappen, over de CO2-Prestatieladder. Dorresteijn: “De CO2-Prestatieladder is een middel dat ons helpt bij het vaststellen van onze eigen CO2-reductiedoelen en om die te behalen.” De gemeente Barneveld is sinds 2018 gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder niveau 3.

“Zelf certificeren met de CO2-Prestatieladder kan enorm helpen om hetzelfde inzicht te krijgen dat opdrachtnemers vaak al hebben”, zegt Van Meer. “We staan er soms van versteld hoe ver sommige opdrachtnemers al zijn. Ze willen graag dat we vragen naar hun uitstoot.” Daarnaast geeft de beleidsadviseur aan dat de Ladder overheden helpt bij het maken van de juiste keuzes wanneer het gaat om CO2-reductie. “De CO2-Prestatieladder geeft overheden inzicht in waar ze de meeste CO2-reductie kunnen behalen. De euro’s kun je immers maar één keer uitgeven en de Ladder helpt ons bij het maken van de juiste keuzes.”
 


Roadshow Den Haag

De laatste roa

Prev:
Next: