arrow_back

Op weg naar een klimaatneutrale infra met SKAO en TU Delft

Momenteel voert SKAO samen met TU Delft het project ‘op weg naar een klimaatneutrale infra’ uit.

Aanleiding

Om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen, dient Nederland klimaatneutraal te worden. Dit geldt ook voor de infrasector. Er zal ingezet moeten worden op innovaties en maatregelen die de transitie naar klimaatneutraliteit versnellen, maar het is momenteel onduidelijk welke dit zijn. Daarnaast is het lastig om opdrachtgevers en opdrachtnemers te laten samenwerken in de keten om deze innovaties te stimuleren.

Doel

Het projectdoel is stimuleren van innovatie en ketensamenwerking om een klimaatneutrale infra te realiseren. Dit door te onderzoeken welke scenario’s en transitiepaden realistisch zijn, hier draagvlak voor te creëren binnen de sector en de uitkomsten te vertalen naar praktische handvatten voor bedrijven en opdrachtgevers in de infrasector, via de CO2-Prestatieladder.

Project

SKAO heeft bij aanvang van het project (juni 2017) een klankbordgroep opgericht met opdrachtgevers en opdrachtnemers uit verschillende hoeken van de infrasector. TU Delft voert een scenariostudie uit voor de materiaalketens van vier belangrijke onderwerpen voor de infrasector: diesel, asfalt, beton en staal. Naast literatuurstudie, zijn hiervoor de personen uit de klankbordgroep en experts binnen de sector geïnterviewd. Na de scenariostudie worden de resultaten in een casestudy verder uitgewerkt. Vervolgens wordt gekeken naar de vertaling van de resultaten in de praktijk, wat SKAO begeleidt. Eind mei verwachten we het project af te ronden. De resultaten worden online en op een bijeenkomst gedeeld. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden.

Topsector Energie

Dit project is een MVI-Energie project, onderdeel van de Topsector Energie brede ambitie om bij te dragen aan het versnellen van de transitie naar een duurzame energievoorziening, als onderdeel van de ontwikkeling richting een duurzame samenleving.

Het project wordt vanuit SKAO door Annemiek Lauwerijssen en Sible Schöne begeleid.

Prev:
Next: