arrow_back

Mijlpaal CO2-Prestatieladder met uitreiking 800ste certificaat

5 vragen aan Gijs Termeer, stichtingsmanager SKAO

In augustus is het 800ste CO2-Prestatieladder certificaat uitgereikt aan energiebedrijf Pure Energie. Zo wint duurzaamheid en CO2-bewust werken meer terrein in het bedrijfsleven. 5 vragen aan Gijs Termeer, manager van de CO2-Prestatieladder, over hoe deze mijlpaal is bereikt en wat we in de toekomst van het CO2-managementsysteem kunnen verwachten.

1. Wat was de belangrijkste factor in het bereiken van deze mijlpaal?

“Het feit dat steeds meer opdrachtgevers de CO2-Prestatieladder inzetten bij aanbestedingen. In 2016 hebben 75 opdrachtgevers gebruik gemaakt van de CO2-Prestatieladder in honderden aanbestedingen, bleek uit onderzoek. Hoe meer opdrachtgevers de CO2-Prestatieladder inzetten bij aanbestedingen, hoe meer bedrijven een certificaat halen. In de praktijk zien we dat het gunningvoordeel op inschrijvingen de belangrijkste motivatie is voor bedrijven om zich te laten certificeren op de CO2-Prestatieladder. Echter heeft het bedrijf dat het 800ste CO2-Prestatieladder certificaat in ontvangst nam, geen direct belang bij aanbestedingen.

Zo heeft de CO2-Prestatieladder zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardig CO2-managementsysteem, dat wordt omarmd door partijen die meer handen en voeten willen geven aan duurzaamheid en willen sturen op CO2-reductie. Naast Pure Energie, zijn onder andere de KNVB, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Renkum gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Ook deze instellingen dingen niet mee naar aanbestedingen en zien de toegevoegde waarde van de ladder voor een gestructureerde aanpak van CO2-reductie.”


2. Wat zijn de grootste aandachtspunten bij het vergroten van de impact van de CO2-Prestatieladder?

“We willen heel graag dat meer opdrachtgevers de ladder inzetten. 75 lijkt veel, maar er zijn nog steeds zo’n 400 opdrachtgevers die het dus niet hebben gedaan. Ook moeten opdrachtgevers meer aandacht geven aan wat er in het project gebeurt, zodra de CO2-Prestatieladder wordt gebruikt bij aanbestedingen. Wanneer opdrachtgevers blijvend het gesprek aangaan met opdrachtnemers, wordt de impact van de CO2-Prestatieladder groter. Dit leidt tot de toepassing van duurzame innovaties en meer kansen om CO2 te reduceren.”3. Wat is er bij bedrijven in de laatste jaren veranderd?

“Een paar jaar geleden werden we gebeld door bedrijven die ons vroegen wat een CO2-footprint is. Inmiddels is het verlagen van de CO2-footprint bij veel bedrijven gemeengoed geworden. Wat we nu zien is dat er meer aandacht wordt besteed aan duurzaamheid in de keten. Er is meer aandacht voor emissies van materialen die veel bedrijven gebruiken, zoals bijvoorbeeld asfalt en beton. De ketenpartners zoeken elkaar steeds meer op en kijken over de grenzen van hun eigen bedrijf om CO2-reductie aan te jagen. Wat dat betreft heeft SKAO met Handboek 3.0 volledig ingehaakt op de belangrijke mondiale ontwikkelingen: CO2-reduceren in de keten en het transparant maken van de ketenactiviteiten.”4. Hoe reageren aanbestedende partijen en gecertificeerde bedrijven op de implementatie van de CO2-Prestatieladder?

“De ladder helpt bedrijven om gestructureerd werk te maken van CO2-reductie en om te zorgen dat het echt gaat leven binnen de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd liggen daar ook de grootste uitdagingen. CO2-reductie moet niet beperkt blijven tot een norm en certificering die vooral het werk van een duurzaamheidsmanager is, maar ook worden gedragen door alle medewerkers in de organisatie. En daarvoor biedt de CO2-Prestatieladder uitkomst.”5. Hoe ziet de toekomst eruit voor de CO2-Prestatieladder?

“SKAO werkt al een tijdje aan meer onderscheidend vermogen op projecten die met de CO2-Prestatieladder worden gegund. Daarnaast willen we zorgen dat steeds meer opdrachtgevers de CO2-Prestatieladder inzetten en dat zij hun rol in de keten pakken door bijvoorbeeld de dialoog te voeren met partijen die de projecten uitvoeren. Verder willen we duidelijk maken wat de maatschappelijke impact is van de CO2-Prestatieladder binnen Nederland. Dit doen we door meer te communiceren over de ladder aan de hand van praktijkverhalen. Tot slot hebben we de ambitie om hét CO2-managementsysteem van Nederland te worden. Met de uitgifte van het 800ste certificaat en de 3.000 bedrijven die dankzij de ladder CO2-bewust werken, is daar weer een mijlpaal in bereikt.”

Prev:
Next: