arrow_back

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen met de CO2-Prestatieladder

Eind 2016 ondertekenden veel overheidsorganisaties het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit houdt in dat overheden in het inkoopproces rekening houden met de sociale, ecologische en economische dimensies van duurzaamheid. De CO2-Prestatieladder kan daar een belangrijke rol in spelen.

Na ondertekening van het MVI Manifest heeft elke organisatie een actieplan ontwikkeld, waarin ze aangeven wat ze doen om de duurzaamheidsambities waar te maken. De actieplannen zijn te vinden op de website van PIANOo.

Het manifest legt verschillende thema’s vast op het gebied van duurzaam inkopen. Zo vallen biobased inkopen, circulair inkopen, klimaatbewust inkopen, innovatiegericht inkopen en internationale sociale voorwaarden onder de belangrijke thema’s van het Manifest MVI. Met deze thema’s gaan de overheden aan de slag.

De CO2-Prestatieladder en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

“Klimaatbewust inkopen kan op verschillende manieren. In de eerste plaats door leveranciers uit te dagen tot een professionele sturing op CO2-reductie in het eigen bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door de CO2-Prestatieladder te gebruiken in aanbestedingen”, schrijft Pianoo in de Handreiking Manifest MVI 2016-2020. “Verschillende Rijksorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen doen dat bijvoorbeeld door zichzelf ook te certificeren op de CO2-Prestatieladder, valt er verder te lezen in de Handreiking Manifest MVI.

In verschillende actieplannen, zoals bijvoorbeeld die van gemeente Tilburg, Eindhoven, en waterschappen, is de CO2-Prestatieladder een onderdeel. Uit recent onderzoek blijkt dat er in 2016 247 aanbestedingen zijn uitgevoerd waarin de CO2-Prestatieladder is toegepast. Deze aanbestedingen zijn uitgevoerd door 75 verschillende opdrachtgevers.

Wilt u zelf aanbesteden met de CO2-Prestatieladder?

Lees meer in de Handreiking Aanbesteden 3.0.

Prev:
Next: