arrow_back

Lancering Maatregellijst en nieuwe vormgeving website SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft vandaag de Maatregellijst gelanceerd op haar website. De Maatregellijst is een vergelijkingsbasis voor CO2-efficiency en reductiemaatregelen voor bedrijven die in dezelfde markt opereren en in activiteiten vergelijkbaar zijn. In Handboek 3.0 is de Maatregellijst als verplicht onderdeel geïntroduceerd bij eis 3B1.

De Maatregellijst is geïntroduceerd om ambities en reductiedoelstellingen van bedrijven beter te beoordelen en te vergelijken. De lijst helpt u en de Certificerende Instelling inzicht te krijgen in de relatieve positie van het bedrijf in de branche. Tevens wordt de Maatregellijst gebruikt als hulpmiddel in de beoordeling van uw doelstellingen en het plan van aanpak bij de eisen 3B en 4B. Het invullen van de Maatregellijst is verplicht, maar individuele maatregelen zijn niet verplicht. Een Certificerende Instelling kan een specifieke maatregel niet verplicht stellen.

 

Overgangsregeling

Voor de introductie van de Maatregellijst geldt een overgangstermijn van 3 maanden. Dat betekent dat bedrijven die een beoordeling hebben op basis van Versie 3.0 tot 1 januari de Maatregellijst mogen gebruiken, maar nog niet moeten gebruiken. Vanaf 1 januari 2016 moeten bedrijven bij alle ladderbeoordelingen op basis van Versie 3.0 (initiële, jaarlijkse en herbeoordelingen) de Maatregellijst hebben ingevuld als onderdeel van eis 3B1.

 

Gebruik Maatregellijst en nieuwe vormgeving website

U kunt aan de slag met de Maatregellijst nadat u bent ingelogd op de website van de SKAO. De SKAO heeft deze zomer ook haar website aangepast. Als u als gecertificeerd bedrijf inlogt zult u zien dat er het een en ander aangepast is voor uw gebruiksgemak. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de nieuwe omgeving dan kunt u contact opnemen met [email protected]

Prev:
Next: