arrow_back

Krinkels gaat aan de haal met CO2-gunningvoordeel

In zijn MVO-jaarverslag maakt infrabedrijf Krinkels bekend dit jaar in totaal elf projecten uit te voeren waarop CO2-gunningvoordeel is verkregen. Het geheim achter dit succes? De duurzaamheidsambities voorbij streven met behulp van de CO2-Prestatieladder.

Krinkels is actief op het gebied van Groen, Infra, Water en Sport. Daarbij zijn duurzaam kwaliteitsbeheer en vakkundige inrichting van de openbare ruimte in Nederland de kracht en specialiteit van het bedrijf. Onder andere het aanbrengen van beschoeiing aan de waterkant en het aanleggen en onderhouden van sportvelden vallen onder de werkzaamheden van Krinkels. De organisatie heeft niveau 5 op de CO2-Prestatieladder behaald dankzij de inzet van CO2-reductiemaatregelen, zoals elektrische voertuigen en elektrisch materieel.

Duurzaam inkopen

“Je ziet dat de bouw- en infrasector langzaam maar zeker stappen maakt op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zegt Daan van Schijndel, manager MVO en KAM (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu), bij Krinkels. “Zo wordt duurzaamheid meer in de inkoop en het bestek verwerkt. Door systemen als de CO2-Prestatieladder worden bedrijven beloond voor duurzaamheid en CO2-reductie. Naast het ontvangen van gunningvoordeel, zijn meerdere projecten aan Krinkels gegund dankzij de inzet van de CO2-Prestatieladder.”

Opdrachtgevers als Provincie Drenthe, Provincie Groningen en gemeente Eindhoven hebben Krinkels al geselecteerd op basis van onder andere zijn aangescherpte CO2-ambities en CO2-Prestatieladder Certificaat. “De kunst zit vooral in het concreet maken van duurzame inkoop. Daarbij stellen we onszelf de vraag: wanneer is een product duurzamer en welke producten kun je dan met elkaar vergelijken? Dit vergt onder andere veel kennis over de afkomst van de producten, de leveranciers en ook de LCA (Life Cycle Analysis) van de producten”, zegt Van Schijndel.

Minder CO2 is minder kosten

“Naast CO2, zijn er een heleboel andere aspecten die voor ons belangrijk zijn, zoals omgevingsmanagement, communicatie, circulariteit van producten en materialen en sociaal maatschappelijk ondernemen. Ook op deze aspecten willen wij een duurzame koploper blijven.”

“We kopen al ons materieel zelf in, waardoor we wel wat eisen kunnen stellen aan onze leveranciers. Dit stelt ons in staat om continu op zoek te gaan naar de opties die de meeste CO2 besparen. Wat we ook merken, is dat er een verband is tussen CO2-besparing en kostenbesparing. Denk bijvoorbeeld aan het gunningvoordeel dat een bedrijf ontvangt, wanneer het gecertificeerd is op de CO2-Prestatieladder. Minder CO2 uitstoten betekent in veel gevallen dus ook minder kosten en dat is voor ons een trigger om aan de slag te gaan met het CO2-managementsysteem.”

CO2-gunningvoordeel

Een van de projecten waarop Krinkels gunningvoordeel heeft gekregen, ging om het stroomlijnen van een rivier. De opdracht werd aan Krinkels gegund door Rijkswaterstaat. Voor dit project werd zoveel mogelijk houtwal weggehaald om de doorstroom van de rivier te verbeteren. “In dit project hebben we onszelf een hogere eis opgelegd door een eigen CO2-reductieplan op te stellen”, vertelt Van Schijndel. “Het CO2-Prestatieladder Certificaat op niveau 5 was voldoende voor de inschrijving en het krijgen van gunningvoordeel, maar we wilden onszelf uitdagen en een plan ontwikkelen waarmee we nog meer CO2 konden reduceren tijdens het project. Zo hebben we brandstofbesparende maatregelen toegepast, zoals rijplaten, die ervoor zorgen dat de banden van onze wagens minder stroef rijden en niet door de modder zakken.”

In een ander project heeft Krinkels in de Provincie Drenthe gedurende twee jaar bermgras gemaaid. Onderdeel van het maaicontract was het duurzaam verwerken van het bermmaaisel. Zo heeft het infrabedrijf het gemaaide bermgras aangeboden aan afvalverwerkingsbedrijf Attero, die het in zijn gft-vergistingsinstallatie op de locatie Wijster verwerkt en omzet tot groengas. Vervolgens wordt het groengas geleverd aan PitPoint, een internationale aanbieder van schone brandstoffen, die ook in Drenthe tankstations exploiteert. Met deze maatregel wist Krinkels tot 358 ton CO2 te besparen.

Communiceren over de CO2-Prestatieladder

Krinkels ziet echter nog kansen om het belang van CO2-reductie beter te laten doorklinken in de organisatie. Van Schijndel: “Het is een uitdaging om mensen uit hun ingesleten gedrag te houden en ze bewust te laten maken over de gevolgen van CO2-uitstoot. Vaak gaat het om kleine maatregelen als het uitzetten van machines wanneer ze niet in gebruik zijn en niet te hard rijden om brandstof te besparen. Op dit moment werken we bijvoorbeeld met meters die het rijgedrag van onze werknemers bijhouden. De verzamelde gegevens kunnen wij vervolgens als een benchmark uitzetten en er een soort competitie van maken. Degene die de meeste brandstof bespaart, wint.”

De KAM-manager merkt wel op dat de werknemers tevreden zijn over de implementatie van de CO2-Prestatieladder. Door haar ambitie om een duurzame werkgever te zijn voor zijn medewerkers, streeft Krinkels naar het hoogst haalbare resultaat op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie.

Prev:
Next: